92048

Антропогенизация ландшафтной оболочки

Доклад

География, геология и геодезия

Расширение и углубление процесса техногенеза в эпоху научнотехнического прогресса и его последствия в географической оболочки: возникновение парникового эффекта атмосферы Земли и климатические реакции. Антропогенезация ландшафта процесс увеличения изменений в ландшафтах экосистемах в результате деятельности людей. Процесс А. Развитие сельского хозяйства резко ускорило процесс А.

Русский

2015-07-27

24.28 KB

6 чел.

Антропогенизация ландшафтной оболочки.

Расширение и углубление процесса техногенеза в эпоху научно-технического прогресса и его последствия в географической оболочки: возникновение парникового эффекта атмосферы Земли и климатические реакции. Разрушение озонового экрана. Проблема опустынивания и смещения природных зон. Изменение уровня океана при условии потепления климата и таяния ледникового покрова. Нарастание экологических проблем, связанных с недостатком минеральных и энергетических ресурсов для многих стран и народов. Позитивные и негативные воздействия хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды. Использование природных ресурсов, их сок ращение, исчезновение видов животных и растений. Необходимость рационального использования природных ресурсов и охрана природы.

Антропогенезация ландшафта – процесс увеличения изменений в ландшафтах (экосистемах) в результате деятельности людей. Процесс А. л. начался с момента овладения огнем первобытным человеком, что по археологическим данным произошло в период от 1 до 0,5 млн лет назад. Это привело к выходу человека из зоны тропиков и субтропиков в умеренную и холодную зоны, к непреднамеренным и преднамеренным выжиганиям лесов. Преднамеренное выжигание леса велось с целью защиты от диких животных и улучшения условий для охоты. Например, индейцы Северной Америки выжигали леса для расширения прерии в целях увеличения поголовья бизонов. Развитие сельского хозяйства резко ускорило процесс А. л.: началась тотальная трансформация ландшафтов в сельскохозяйственные территории, процесс урбанизации ускорил ее. В настоящее время человек освоил более 60% территории суши (без Антарктиды и Гренландии).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65451. ІНТЕГРАЛЬНІ МОДЕЛІ КОМПАРАТОРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 805 KB
  Задача ідентифікації для сенсорних систем формулюється таким чином: за входом і виходом що спостерігаються невідомого об'єкта необхідно побудувати оптимальну в деякому сенсі модель та знайти її невідомі параметри.
65452. Феномен самоідентичності в філософії символічного інтеракціонізму 141 KB
  Однією із провідних соціальних теорій визначення особистості є Яконцепція символічного інтеракціонізму досліджуючи яку можна збагнути сутність та чинники які впливають на визначення особистістю власного Я. Саме основоположник символічного інтеракціонізму Дж. Дані проблеми які є досить...
65453. РОБОТА ВУЗЛІВ І СТИКІВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БУДІВЕЛЬ ПРИ ПОВТОРНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ 4.27 MB
  Конструктивні рішення стиків і вузлів відрізняються великою різноманітністю. Напружено-деформований стан вузлів у процесі навантаження дуже складний особливо при повторних прикладаннях навантажень.
65454. Змочування та контактна взаємодія металічних розплавів з титанатом барію та деякими іншими керамічними матеріалами з перовськітовою структурою 5.53 MB
  У провідних наукових центрах світу США Франція Великобританія тощо проводяться окремі поодинокі дослідження контактних властивостей металів на поверхні перовськітової кераміки зокрема BTiO3. Отже детальне вивчення явищ змочування адгезії...
65455. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТОЧНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ 149.5 KB
  У таких умовах особливого значення набуває проблема організації та функціонування системи поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій. Не останню роль у цьому відіграє формування досконалої системи поточного фінансового контролю...
65456. ВПЛИВ ДОМІШОК ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ НА МЕХАНІЗМИ ПЕРЕНОСУ ЗАРЯДУ В ІОННО-ЕЛЕКТРОННИХ РОЗПЛАВАХ 2.93 MB
  Рідкі метали та напівпровідники, які згідно з класифікацією ми називаємо іонно-електронними рідинами на підставі того, що їх головні властивості визначає саме поведінка іонних та електронних підсистем, належать до невпорядкованих середовищ, що набувають дедалі ширшого застосування...
65457. Проектування систем захисту повітрозабірників силових установок літаків від попадання сторонніх предметів 965 KB
  Проектування систем захисту повітрозабірників силових установок літаків від ПСП у двигун є актуальним науковим завданням що має важливе значення для забезпечення надійності силових установок безпечної експлуатації літаків і розвитку авіаційної промисловості.
65458. ПОКРАЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ МОНІТОРИНГУ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ШЛЯХОМ КОРЕКЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИГНАЛІВ СИЛОВИХ КІЛ 425 KB
  Один з відомих підходів діагностування роботи систем ЕП як постійного так і змінного струму ґрунтується на аналізі енергетичних процесів що відбуваються в ЕМС. Невідємними складовими сучасних вентильних приводів постійного й змінного струму є перетворювачі енергії...
65459. Цифрові системи керування намотувальними механізмами рулонних ротаційних машин 6.83 MB
  Типові системи регулювання загальнопромислового призначення не пристосовані до регулювання сил натягу і лінійних швидкостей руху смуг і стрічок друкарського матеріалу особливо при їх намотуванні на 2 4 і більше бобіни що розміщені на механічно незалежних валах НВ РРМ.