92049

Хозяйственные преобразования и дестабилизация природной среды

Доклад

География, геология и геодезия

Нарушенные ландшафты возникшие вследствие длительного нетрадиционного хозяйственного использования природных ландшафтов вторичные обедненные леса чрезмерно эксплуатируемые луга и пастбища и др. Следствием антропогенного воздействия на природные ландшафты является их экологическая дестабилизация. количество проходящего через геосистемы вещества энергии информации благодаря которым ландшафты существуют сохраняя внутренние и внешние связи и самовосстанавливаются при умеренном воздействии на них человека.

Русский

2015-07-27

20.41 KB

1 чел.

Хозяйственные преобразования и дестабилизация природной среды.

Нарушенные ландшафты возникшие вследствие длительного нетрадиционного хозяйственного использования природных ландшафтов (вторичные обедненные леса, чрезмерно эксплуатируемые луга и пастбища и др.). Они возникают в результате бесконтрольного ведения хозяйственной деятельности - лесозаготовка, чрезмерный выпас скота. В нарушенных ландшафтах наблюдается общая обедненность условий среды, видового разнообразия и численности растительности и животного мира.

Следствием антропогенного воздействия на природные ландшафты является их экологическая дестабилизация. В дестабилизированных ландшафтах меняется природный потенциал, т.е. количество проходящего через геосистемы вещества, энергии, информации, благодаря которым ландшафты существуют, сохраняя внутренние и внешние связи, и самовосстанавливаются при умеренном воздействии на них человека.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66789. Методика обліку і аналізу в системі управління собівартістю продукції на підприємствах 1.19 MB
  Методика обліку і аналізу собівартості, виробничих витрат, яку застосовують на підприємствах досліджуваної галузі, не повною мірою відповідає сучасним вимогам. Серед проблем можна виділити такі: недосконалість процесів збору первинної облікової інформації; вибір методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції...
66791. ЧАСТНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 748 KB
  Проблема собственности - одна из центральных проблем сегодняшнего времени, и она существенна не только для России, так и для других стран. Исследование данной темы важно для целей постижения её детерминант и причин двух основных форм собственности: частной и общественной.
66792. Конституційне право зарубіжних країн 682 KB
  Конституційне право в кожній зарубіжній країні — це основоположна, фундаментальна галузь усієї національної системи права. Як і будь-яка інша галузь права, вона являє собою сукупність конституційно-правових норм, що закріплюють економічну
66793. Основи теорії держави та права 3.37 MB
  У світі завжди існувало безліч теорій що пояснюють виникнення держави і права основними з яких є зокрема: Патріархальна теорія була поширена у Стародавній Греції та рабовласницькому Римі й трактувала державу як велику сім'ю. Теологічна теорія походження держави і права пояснювала...
66794. ОБГРУТНУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НОРМ ВИЗНАЧЕННЯ ТА УЗГОДЖЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВЯЗАНЬ В КОНТЕКСТІ ЧИННОЇ ПРАКТИКИ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 139 KB
  Відповідно до Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року податкове зобовязання це сума коштів яку платник податків у тому числі податковий агент повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі в порядку та строки визначені податковим законодавством.
66796. Контрольная работа по экономическому анализу 61 KB
  Розрахувати методом факторного аналізу вплив на відхилення фактичного значення показника продуктивності праці робітника за рік від планового наступних факторів: а зміни числа робочих днів; б зміни тривалості зміни; в зміни годинного виробітку робітників.