92049

Хозяйственные преобразования и дестабилизация природной среды

Доклад

География, геология и геодезия

Нарушенные ландшафты возникшие вследствие длительного нетрадиционного хозяйственного использования природных ландшафтов вторичные обедненные леса чрезмерно эксплуатируемые луга и пастбища и др. Следствием антропогенного воздействия на природные ландшафты является их экологическая дестабилизация. количество проходящего через геосистемы вещества энергии информации благодаря которым ландшафты существуют сохраняя внутренние и внешние связи и самовосстанавливаются при умеренном воздействии на них человека.

Русский

2015-07-27

20.41 KB

1 чел.

Хозяйственные преобразования и дестабилизация природной среды.

Нарушенные ландшафты возникшие вследствие длительного нетрадиционного хозяйственного использования природных ландшафтов (вторичные обедненные леса, чрезмерно эксплуатируемые луга и пастбища и др.). Они возникают в результате бесконтрольного ведения хозяйственной деятельности - лесозаготовка, чрезмерный выпас скота. В нарушенных ландшафтах наблюдается общая обедненность условий среды, видового разнообразия и численности растительности и животного мира.

Следствием антропогенного воздействия на природные ландшафты является их экологическая дестабилизация. В дестабилизированных ландшафтах меняется природный потенциал, т.е. количество проходящего через геосистемы вещества, энергии, информации, благодаря которым ландшафты существуют, сохраняя внутренние и внешние связи, и самовосстанавливаются при умеренном воздействии на них человека.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83027. Аналізом собівартості продукції 364.5 KB
  Добре відомо що покупця в першу чергу цікавить якість продукції і її ціна. Резерви поліпшення цих показників якраз і поміщені в собівартості продукції. В узагальненому вигляді собівартість продукції відображає всі сторони господарської діяльності підприємств їх досягнення і недоліки.
83028. Динаміка метеорологічних величин на прикладі метеостанції міста Бережани з 1991 по 2013 роки 1.64 MB
  Поставлена мета обумовила необхідність розв’язання наступних завдань дослідження: зібрати метеорологічні дані із фондових матеріалів метеостанції у місті Бережани за період від січня 1991 по грудень 2013 років; із отриманих даних створити бази даних у програмі Microsoft Аccess...
83029. Аудит виробничих запасів підприємства ТОВ «Комсомольськхліб плюс» 160.87 KB
  Мета курсової роботи полягає в дослідженні методології аудиту виробничих запасів та контролю за їх рухом і наявністю. Для досягнення поставленої мети аудиту а також задоволення потреб користувачів в отриманні нової правдивої та неупередженої інформації щодо запасів аудитору потрібно...
83030. Формування рекламного бюджету підприємства 1.57 MB
  Метою даної курсової роботи є закріплення і поглиблення знань, отриманих в процесі вивчення дисципліни «Маркетингова політика комунікацій», надбання навичок складання медіа-плану підприємства на прикладі ТОВ «Подільська незалежна оцінка» та оцінка його ефективності.
83032. The headline features of the translation of newspaper «Day» and information materials 177 KB
  Objective on the characteristics newspaper and information transfer is to investigate lexical and grammatical aspects of translation, transmit extra translation problems, show the features category abbreviations in the newspaper and informational text and reveal stylistic means that the most used in newspaper and information texts.
83034. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ З НАДАННЯ ПОСЛУГ 161.96 KB
  У ринковій економіці номенклатура та якість послуг підприємств оптової торгівлі оцінюється їх здатністю забезпечувати для підприємств роздрібної торгівлі спрощення процедури закупівлі товарів, їх сортування, зберігання, транспортування, утримання товарних кредитів, надання різноманітної...
83035. Аналіз біологічних активів підприємства (на матеріалах ФГ «Поліська родина») 111.32 KB
  Незважаючи на вагомі наукові напрацювання в частині аналізу біологічних активів, залишається ще ряд теоретико-методологічних, практичних і організаційних проблем, які потребують подальшого ґрунтовного дослідження та практичного вирішення.