92059

Неотектоника и ландшафтная ярусность

Доклад

География, геология и геодезия

Возвышенные ландшафты – древние элювиальные ландшафты например ландшафты Среднерусской возвышенности. Низменные ландшафты – обычно неоэлювиальные ландшафты недавно вышедшие из состояния супераквальных и субаквальных и перешли в элювиальный режим Причерноморская низменность. Низинные ландшафты обычно приурочены к поймам дельтам или к слабодренированным низменностям.

Русский

2015-07-27

24.11 KB

0 чел.

Неотектоника и ландшафтная ярусность.

Неотектоника - новейшие тектонические движения, нарушения и изменения в рельефе земной поверхности, произошедшие за время палеогенового и неогенового периодов и продолжавшиеся в четвертичный период. В результате неотектоники произошли эпейрогенические поднятия многих древнескладчатых образований и складчато-глыбовых гор, например Сибирской платформы, Урала. Продолжается подъем горных систем Кавказа, Гималаев, Корякского хребта и других. Горы приобрели облик молодых с острыми крутосклонными хребтами и глубокими долинами рек. Изучение неотектоники одноименной наукой имеет огромное практическое значение при проектировании долговременных инженерных сооружений и водоснабжающих систем с прогнозом землетрясений, их силы и периодичности, при поисках полезных ископаемых (россыпных и нефтегазоносных), вообще при изучении рельефа и направления процессов его развития.

Ландшафтная ярусность – дифференциация ландшафтной структуры регионов на высотные генетические ступени в соответствии с основными геоморфологическими уровнями территории.

Ландшафтным ярусам соответствуют подклассы ландшафтов.

На равнинах ландшафтные ярусы представлены в основном тремя уровнями:

возвышенным, низменным, низинным.

 Возвышенные ландшафты – древние элювиальные ландшафты (например, ландшафты Среднерусской возвышенности). Низменные ландшафты – обычно неоэлювиальные ландшафты, недавно вышедшие из состояния супераквальных и субаквальных и перешли в элювиальный режим (Причерноморская низменность). Низинные ландшафты обычно приурочены к поймам, дельтам или к слабодренированным низменностям.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55675. Використання міжпредметних зв’язків, як один із за 251.5 KB
  Специфіка викладання іноземної мови відкриває широкі можливості у використанні міжпредметних зв’язків з метою підвищення зацікавленості учнів до вивчення іноземної мови. Коли учні вчать іноземну мову, вони мимохідь знайомляться з новою для них країною, з її культурою, історією, літературою, новим способом життя.
55676. Розробка системи уроків геометрії у 9 класі профільної школи з теми: «Геометричні перетворення» 275.5 KB
  При вивченні цієї теми розглядаються деякі конкретні приклади перетворення фігур а також загальне питання руху. Перетворення геометрії є основою для введення подібності фігур. Поняття про перетворення фігур...
55677. Методи накладання покривних (бинтової, косинкової, пращоподібної і пластирної) пов’язок і давлючої бинтової пов’язки 188 KB
  Мета: дати поняття про загальні вимоги щодо накладання покривних пов’язок: бинтової косинкової пращоподібної пластирної та пояснити правила накладання давлючої бинтової пов’язки...
55678. Методи групової роботи при вивченні математики 169 KB
  Групові форми навчання основні відомості та загальні рекомендації Групова форма навчання – це така форма організації навчальних занять за якої певній групі студентів ставиться єдине навчальне завдання для розв’язання якого потрібне об’єднання...
55679. ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ОПРАЦЮВАННЯ СТАТЕЙ ПІДРУЧНИКА 116.5 KB
  Завдяки сучасним змінам в освітній системі держави стало актуальним звернення педагогів до проблем застосування активних та інтерактивних методів навчання. Завдяки чисельним публікаціям і системі додаткової освіти у свідомості людей поступово формується думка...
55680. Організація проектної діяльності на уроках біології 307.5 KB
  У ході здійснення проекту школярі навчаються надавати допомогу своїм товаришам по роботі в них формується вміння самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі виробляється обов’язковість і відповідальність.
55681. Даючи знання – не відбирай здоров'я! 428.5 KB
  Організація оздоровчофізкультурної діяльності учнів на уроках та в позаурочний час значною мірою зумовлюється потребами суспільства. Мета якої підвищення фізичної підготовленості учнів засобами сучасних фізкультурнооздоровчих систем формування основи...
55683. Формування ключових компетентностей учнів у процесі вивчення історії через організацію дослідницької діяльності 231.5 KB
  Сухомлинський Формування ключових компетентностей учнів у процесі вивчення історії через організацію дослідницької діяльності. Відповідно до цього основним завданням вчителя є сприяння активізації пізнавальної діяльності учнів створення умов для їх само повчання та саморозвитку.