92084

Травматизм, види травматизму

Доклад

Медицина и ветеринария

Класифікація травм за результатом дії пошкоджуючого фактора: Ізольована травма ушкодження одного органу або травма в межах одного сегмента опорнорухового апарату наприклад розрив печінки перелом стегна перелом плеча. Множинна травма ряд однотипних ушкоджень кінцівок тулуба голови одночасні переломи двох і більше сегментів ^ або відділів опорнорухового апарату множинні рани. Поєднана травма ушкодження опорнорухового апарату і одного або декількох внутрішніх органів включаючи головний мозок перелом кісток таза і розрив...

Украинкский

2015-07-27

31.5 KB

0 чел.

Травматизм, види травматизму

ТРАВМА - раптове вплив зовнішнього середовища на тканини, органи або організм в цілому. Травми в результаті призводять до анатомо-фізіологічних змін, що супроводжується місцевою та загальною реакцією організму. ТРАВМАТИЗМ - сукупність травм, що повторюються за певних обставин у однакових груп населення за певний відрізок часу. Класифікація травм за результатом дії пошкоджуючого фактора: Ізольована травма - ушкодження одного органу або травма в межах одного сегмента опорно-рухового апарату (наприклад, розрив печінки, перелом стегна, перелом плеча). Множинна травма - ряд однотипних ушкоджень кінцівок, тулуба, голови (одночасні переломи двох і більше сегментів ^ або відділів опорно-рухового апарату, множинні рани). З усього різноманіття поєднаних і множинних ушкоджень виділяється провідна -  «домінуюча травма «, що дуже важливо для визначення лікарської тактики в гострому періоді. Поєднана травма - ушкодження опорно-рухового апарату і одного або декількох внутрішніх органів, включаючи головний мозок (перелом кісток таза і розрив печінки, перелом стегна та забій головного мозку). Комбінована травма - ушкодження, що виникають від дії механічних і одного і більше немеханічних чинників - термічних, хімічних, радіаційних (перелом кісток у поєднанні з опіками; рани, опіки і радіоактивні ураження). Згідно представленої термінології перелом кістки з одночасним ушкодженням судин або нервів в межах даного сегмента слід вважати ізольованою травмою (наприклад, перелом плеча, ускладнений ловрежденіем плечової артерії). Переломи кісток стопи і кисті, переломи однієї кістки на декількох рівнях слід розглядати не як множинні травми, а як різні види ізольованого пошкодження.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

76266. Электропривод 165.34 KB
  В простейшем понимании электропривод представляет собой электромеханическую систему предназначенную для преобразования электрической энергии в механическую приводящую в движение рабочие органы различных машин.
76267. Административная ответственность несовершеннолетних 22.19 KB
  Норма данной статьи Кодекса корреспондируется с нормами уголовного гражданского трудового и других отраслей права. Таким образом законодатель считает лицо достигшее 16 лет обязанным и способным осознавать социальный смысл своего поведения признавать и уважать права...
76268. Этика делового общения 31.29 KB
  Этика делового общения совокупность нравственных норм правил и представлений регулирующих поведение и отношения людей в процессе их производственной деятельности. Этика делового общения представляет собой частный случай этики вообще и содержит в себе ее основные характеристики.
76269. Проведення судово-психологічної експертизи 20.22 KB
  У процесі судово-експертного дослідження проводиться ретроспективний аналіз психологічний аналіз результатів діяльності людини. обвинувачуваного у скоєнні вбивства була призначена судовопсихологічна експертиза з метою визначення чи перебував обвинувачений у момент...
76270. Поняття цивілізації. Типологія цивілізацій та контакти між цивілізаціями в часі 97.83 KB
  За багатьма ознаками нашу епоху можна назвати переломною історичною епохою, коли особливо гостро постають питання пошуку джерел та нових суспільних форм соціально-політичного та економічного розвитку, його гармонізації із соціальними відносинами та навколишнім природнім середовищем.
76271. Сутність та роль фінансової звітності 68.64 KB
  Саме завдяки фінансовій звітності рівень достовірності якої підтверджено аудитором формуються передумови здійснення значних фінансовогосподарських операцій. Ці вигоди можливо отримати завдяки ефективному використанню достовірної облікової інформації яка міститься у фінансовій звітності...
76272. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ 51.72 KB
  Все процессы в биосфере взаимосвязаны. Человечество - лишь незначительная часть биосферы, а человек является лишь одним из видов органической жизни. Разум выделил человека из животного мира и дал ему огромное могущество.
76273. Фонетика в латинском языке 30.12 KB
  В классическом латинском языке ударение согласно свидетельствам античных грамматиков было музыкальным повышение тона на ударном гласном; место ударения практически полностью определялось фонологической структурой слова.