92132

Судово-медична експертиза при само пошкодженні, штучних хворобах, симуляції, агравації

Доклад

Медицина и ветеринария

Судовомедична експертиза стану здоровя симуляції агравації штучних хвороб і самопошкодження Судовомедична експертиза стану здоровя проводиться в таких випадках: 1 при неявці особи за викликом слідчого або суду і відмові дати свідчення через хворобу наявність якої викликає сумніви; 2 при відмові засудженого працювати і наявності у нього скарг на стан здоровя; 3 в разі відстрочки виконання вироку при засудженні особи до позбавлення волі виправнотрудових робіт або інших видів покарання внаслідок тяжкої хвороби до її вилікування...

Украинкский

2015-07-27

32.54 KB

0 чел.

Судово-медична експертиза при само пошкодженні, штучних хворобах, симуляції, агравації.

Судово-медична експертиза стану здоров’я, симуляції, агравації, штучних хвороб і самопошкодження . Судово-медична експертиза стану здоров’я, симуляції, агравації, штучних хвороб і самопошкодження « Судово-медична експертиза стану здоров’я проводиться в таких випадках:

1) при неявці особи за викликом слідчого або суду і відмові дати свідчення через хворобу, наявність якої викликає сумніви;

2) при відмові засудженого працювати і наявності у нього скарг на стан здоров’я;

3) в разі відстрочки виконання вироку при засудженні особи до позбавлення волі, виправно-трудових робіт або інших видів покарання внаслідок тяжкої хвороби до її вилікування,

4) при ухиленні від чергового призову на дійсну військову службу та в інших випадках.

Під час медичних обстежень, а також проведення судово-медичної експертизи лікарям доводиться стикатися з різного роду обманом обстежуваних щодо їхнього стану здоров’я. Розрізняють такі види обману щодо стану здоров’я або походження хвороби: симуляцію, дисимуляцію та агравацію, штучну хворобу і калічення членів.

Симуляція — відтворення неіснуючої хвороби. Може бути навмисною і патологічною. Навмисна симуляція має корисливу мету, а патологічна такої мети не має і може спостерігатися при деяких нервових і психічних хворобах, наприклад, істерії.

Завдяки використанню сучасних медико-інструментальних, технічних і лабораторних методів діагностики в більшості випадків лікарям вдається розпізнати симуляцію хвороби. Проте при деяких хронічних хворобах, якщо обстеження проводиться в стадії ремісії, неможливо вірогідно встановити або виключити наявність хвороби, а тому до обстежуваного потрібно ставитись як до звичайного хворого, не виказуючи сумнівів щодо наявності у нього хвороби. В таких випадках потрібно через деякий час провести повторне обстеження.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

16027. Юридические основания к суждению о силе доказательств и мысли из речей Председательствующего по уголовным делам 958.5 KB
  Терновский Н.А. Юридические основания к суждению о силе доказательств и мысли из речей Председательствующего по уголовным делам Пособие для юристовпрактиков и присяжных заседателей. Тула Типография В.Н. Соколова 1901 г. Юридические основания к суждению о силе доказа...
16028. Ответственность за соучастие в преступлении 1000 KB
  п.ф.тельнов. ответственность за соучастие в преступлении. москва 1974 г. Глава 1. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ СОУЧАСТИЯ 1. ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ СОУЧАСТИЯ В советском уголовном праве определение соучастия впервые было дано Руководящими началами в ст. 21 которых говори
16029. Конституційно-правові засади становлення української державності 1.65 MB
  У монографії з урахуванням сучасного етапу державотворення в Україні аналізуються актуальні проблеми становлення українського конституціоналізму, розвитку громадянського суспільства, прав і свобод людини і громадянина, розвязання державноправових конфліктів...
16030. Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів 1.44 MB
  Адміністративноправове регулювання міграційних процесів. ЗМІСТ Розділ 1. Міграція як соціальноправовий феномен. 1.1. Міграція як предмет наукового дослідження. Природним закономірним процесом що дозволяє збалансувати е...
16031. Ипотека. Организация ипотечного кредитования 2.45 MB
  Целью учебного пособия является ознакомление с историей становления ипотеки, основными направлениями, современным состоянием, проблемами и перспективами ее развития за рубежом, в России, в конкретном коммерческом банке, на железнодорожном транспорте, в частности, Московской железной дороге при организации жилищного ипотечного кредитования.
16032. Конституция России природа эволюция современность 1.7 MB
  Авакьян С.А. Конституция России: природа эволюция современность: 2е изд. М.: РЮИД Сашко 2000. Предлагаемая читателю книга представляет собой исследование проблем природы Конституции Российской Федерации на базе общего учения о конституции как политическом и правово...
16033. Раскрытие серийных преступлений против личности и убийств, совершенных по найму 286.5 KB
  Растет количество бандитских формирований, ориентированных на совершение тяжких преступлений корыстной направленности, сопряженных с умышленными убийствами. В основном это сплоченные, хорошо вооруженные, оснащенные транспортом и средствами связи преступные группировки
16034. Виктимологическая детерминанта торговли людьми 660 KB
  Цель и задачи: В ходе исследования предполагается выявить структуру и особенности торговли людьми, совершаемой посредством модельного бизнеса в республике Мордовия. Одной из основных задач данного исследования является выявление причин отсутствия уголовных дел по статье 127.1 (торговля людьми) УК РФ
16035. Виконавча влада і адміністративне право 3.81 MB
  У книзі, яка є черговою публікацією в серії наукових видань Адміністративно-правова реформа в Україні, висвітлюються науково-теоретичні засади і актуальні проблеми функціонування виконавчої влади та її правового регулювання в Україні