9216

Моделирование коррелированных случайных процессов

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Моделирование коррелированных случайных процессов Цель работы практическое освоение методов цифрового моделирования стационарных нормальных случайных процессов с заданными корреляционными свойствами. Домашнее задание Выбрать частоту диск...

Русский

2013-02-26

755 KB

9 чел.

Моделирование коррелированных случайных процессов

Цель работы

 •  практическое освоение методов цифрового моделирования стационарных нормальных случайных процессов с заданными корреляционными свойствами.

Домашнее задание

 1.  Выбрать частоту дискретизации для моделирования

α=950 1/c; σ2y=2.5; f0=3000Гц; fэ=α/4=237,5; fв=(5-10)(f0+fэ)=20кГц; fД=50кГц.

 1.  Синтезировать рекурсивный фильтр-формирователь низкочастотного случайного процесса, используя метод факторизации СПМ аналогового процесса. Составить процедуру для расчета коэффициентов фильтра

procedure CoefLowPassFilter1(Fd, Alfa, Sigma2: real; var a0, a1, a2,

 b1, b2: real);

begin

 a0:=sqrt(2*alfa/fd);

 a1:=0;

 a2:=0;

 b1:=alfa/fd-1;

 b2:=0;

end;

 1.  Синтезировать рекурсивный фильтр-формирователь низкочастотного случайного процесса, используя метод факторизации СПМ дискретного процесса

procedure CoefLowPassFilter2(Fd, Alfa, Sigma2: real; var a0, a1, a2,

 b1, b2: real);

begin

 a0:=sqrt(1-exp(-2*alfa/fd));

 a1:=0;

 a2:=0;

 b1:=-exp(-alfa/fd);

 b2:=0;

end;

 1.  Выбрать частоту дискретизации для моделирования полосового случайного процесса

fн=2500 Гц; fв=3500 Гц; Nmax=2; fД=2400 Гц.

 1.  Синтезировать рекурсивный фильтр формирователь полосового случайного процесса

procedure CoefBandPassFilter2(Fd, Alfa, Sigma2, ff0: real; var a0, a1, a2,

 b1, b2: real);

var

 RF, VF, LF, ZF: real;

begin

 rf:=exp(-pi2*ff/fd);

 lf:=(rf*rf-1)*rf*cos(pi2*ff0/fd);

 vf:=(rf*rf+1)/(2*rf*cos(pi2*ff0/fd));

 zf:=vf+sqrt(vf*vf-1);

 a1:=sqrt(-lf/zf);

 a0:=-a1*zf;

 b1:=-2*rf*cos(pi2*ff0/fd);

 b2:=rf*rf;

 a2:=0;

end;

 1.  Составить процедуру моделирования цифрового рекурсивного фильтра второго порядка

procedure FORM(x:real; var y: real);

var ZF: real;

begin

 ZF:=X-B1*ZF1-B2*ZF2;

 Y:=ZF*A0+A1*ZF1+A2*ZF2;

 ZF2:=ZF1;

 ZF1:=ZF;

end;

 1.  Составить процедуру для расчета амплитудно-частотной характеристики ЦФ второго порядка

function CharacteristicDF(f: real): real;

begin

 Result:=(sqr(a2*cos(2*pi2*f/Fd)+a1*cos(1*pi2*f/Fd)+a0)+

   sqr(a2*sin(2*pi2*f/Fd)+a1*sin(1*pi2*f/Fd)+a0))/

   (sqr(b2*cos(2*pi2*f/Fd)+b1*cos(1*pi2*f/Fd)+1)+

   sqr(b2*sin(2*pi2*f/Fd)+b1*sin(1*pi2*f/Fd)+1));

end;

Лабораторное задание

 1.  Исследовать особенности моделирования низкочастотного случайного процесса
  1.  метод факторизации СПМ аналогового процесса

 1.   метод факторизации СПМ дискретного процесса

 1.  Исследовать особенности моделирования полосового случайного процесса

Выводы

В данной лабораторной работе были рассчитаны и изучены основные характеристики формирующих фильтров. Была произведена оценка таких параметров, как автокорреляционная функция и АЧХ фильтров.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

44079. Сучасна мовна ситуація в друкованих ЗМІ, мовна норма київських видань на прикладі газети «Народна» 31.88 MB
  Мова є засобом спілкування і основним чинником міцності нації. Досвід людства протягом тисячоліть переконує, що мова об'єднує народи і зміцнює державу. Авторитетна і перспективна мова є запорукою створення сильної і високорозвиненої нації. Держава без своєї мови втрачає істотні ознаки суверенітету – культурного та інформаційного.
44080. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕВНОЩІВ ЯК ЕМОЦІЇ Й ПОЧУТТЯ 977 KB
  Найтиповіше ревнощі виявляються через механізми психологічного захисту - проекцію і реактивну освіту. У проекції власні думки, фантазії і переживання приписуються іншій людині. Так, наприклад, чоловік, що має любовні зв'язки па стороні, постійно ревнує свою дружину, якщо вона затримується у подруги або збирається їхати у відрядження.
44081. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 1.18 MB
  Становлення та розвиток системи оподаткування прибутку підприємств Кожна держава для виконання своїх функцій повинна мати відповідні кошти які концентруються в державному бюджеті та інших централізованих фондах. Сучасна систесма оподаткування грунтується на вченнях про податки розробленими такими видатними мислителями як Уільям Петті Адам Сміт Давід Рікардо Джон Ст. В історії оподаткування у глобальному масштабі зазвичай виділяють три етапи розвитку.
44082. РОЗРОБКА МОДЕЛІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 1.26 MB
  Методика віддаленого формування звітів системи управління навчанням Moodle на основі технологій вебсервісів. Цільова установка та загальний напрямок магістерської дипломної роботи: Розширення стандартних можливостей системи управління дистанційним навчанням Moodle за допомогою вебсервісів. Об’єкт дослідження: Розробка програмного продукту для автоматичного формування звітів у системі управління навчанням Moodle. Встановлення системи управління навчанням Moodle 2.
44083. Широкомасштабное применение мин в локальных военных конфликтах 77.86 MB
  Выбор робота и миноискателя. Обзор существующих решений Проектирование системы управления роботом. Состав системы управления. Математическое моделирование системы управления. Модель системы управления.
44084. Особенности развития российского рынка гостиничной недвижимости в сегменте апарт-отелей 24.17 MB
  В России, как и в странах Запада, прослеживается тенденция к размещению апартаментов в составе гостиничных комплексов - так называемые апартаменты гостиничного типа. Управление апартаментами в данных комплексах осуществляется гостиничным оператором, постояльцам предлагается широкий спектр сервисных услуг.
44085. Проектирование локальной вычислительной сети предприятия «Строительно-монтажный трест №16» города Новополоцка 1.14 MB
  Преимущества получаемые при сетевом объединении персональных компьютеров в виде внутрипроизводственной вычислительной сети: разделение ресурсов разделение данных разделение программных средств многопользовательский режим. Целью дипломного проекта является проектирование локальной вычислительной сети предприятия Строительно-монтажный трест №16 города Новополоцка. Организация общей локальной вычислительной сети предприятия Строительно-монтажный трест №16 а не существования множества несвязанных сетей подразделений крайне необходима.
44086. Исследование системы частотного регулирования и формирование четкой структуры программирования и параметрирования преобразователя Emotron FDU40-004 9.18 MB
  Наряду с задачами регулирования ПЧ решает задачи защиты блокировки и диагностики электропривода. Безопасность жизнедеятельности – это комплексное междисциплинарное научное направление исследующее закономерности сохранения здоровья и безопасности человека в среде обитания и призванное выявлять и идентифицировать вредные и опасные факторы отрицательно влияющие на здоровье человека разрабатывать методы и средства защиты путем снижения вредных и опасных факторов до уровня допустимых значений вырабатывать меры по ограничению ущерба и...
44087. Разработка рекомендаций по повышению эффективности управления оборотным капиталом предприятия (на примере ООО «Нильс-Юг» г. Самара) 6.08 MB
  Организационно-экономическая характеристика предприятия Анализ структуры и динамики имущества предприятия и источников его финансирования Оценка эффективности функционирования предприятия Оценка эффективности управления оборотным капиталом на предприятии ООО НильсЮг