9216

Моделирование коррелированных случайных процессов

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Моделирование коррелированных случайных процессов Цель работы практическое освоение методов цифрового моделирования стационарных нормальных случайных процессов с заданными корреляционными свойствами. Домашнее задание Выбрать частоту диск...

Русский

2013-02-26

755 KB

9 чел.

Моделирование коррелированных случайных процессов

Цель работы

 •  практическое освоение методов цифрового моделирования стационарных нормальных случайных процессов с заданными корреляционными свойствами.

Домашнее задание

 1.  Выбрать частоту дискретизации для моделирования

α=950 1/c; σ2y=2.5; f0=3000Гц; fэ=α/4=237,5; fв=(5-10)(f0+fэ)=20кГц; fД=50кГц.

 1.  Синтезировать рекурсивный фильтр-формирователь низкочастотного случайного процесса, используя метод факторизации СПМ аналогового процесса. Составить процедуру для расчета коэффициентов фильтра

procedure CoefLowPassFilter1(Fd, Alfa, Sigma2: real; var a0, a1, a2,

 b1, b2: real);

begin

 a0:=sqrt(2*alfa/fd);

 a1:=0;

 a2:=0;

 b1:=alfa/fd-1;

 b2:=0;

end;

 1.  Синтезировать рекурсивный фильтр-формирователь низкочастотного случайного процесса, используя метод факторизации СПМ дискретного процесса

procedure CoefLowPassFilter2(Fd, Alfa, Sigma2: real; var a0, a1, a2,

 b1, b2: real);

begin

 a0:=sqrt(1-exp(-2*alfa/fd));

 a1:=0;

 a2:=0;

 b1:=-exp(-alfa/fd);

 b2:=0;

end;

 1.  Выбрать частоту дискретизации для моделирования полосового случайного процесса

fн=2500 Гц; fв=3500 Гц; Nmax=2; fД=2400 Гц.

 1.  Синтезировать рекурсивный фильтр формирователь полосового случайного процесса

procedure CoefBandPassFilter2(Fd, Alfa, Sigma2, ff0: real; var a0, a1, a2,

 b1, b2: real);

var

 RF, VF, LF, ZF: real;

begin

 rf:=exp(-pi2*ff/fd);

 lf:=(rf*rf-1)*rf*cos(pi2*ff0/fd);

 vf:=(rf*rf+1)/(2*rf*cos(pi2*ff0/fd));

 zf:=vf+sqrt(vf*vf-1);

 a1:=sqrt(-lf/zf);

 a0:=-a1*zf;

 b1:=-2*rf*cos(pi2*ff0/fd);

 b2:=rf*rf;

 a2:=0;

end;

 1.  Составить процедуру моделирования цифрового рекурсивного фильтра второго порядка

procedure FORM(x:real; var y: real);

var ZF: real;

begin

 ZF:=X-B1*ZF1-B2*ZF2;

 Y:=ZF*A0+A1*ZF1+A2*ZF2;

 ZF2:=ZF1;

 ZF1:=ZF;

end;

 1.  Составить процедуру для расчета амплитудно-частотной характеристики ЦФ второго порядка

function CharacteristicDF(f: real): real;

begin

 Result:=(sqr(a2*cos(2*pi2*f/Fd)+a1*cos(1*pi2*f/Fd)+a0)+

   sqr(a2*sin(2*pi2*f/Fd)+a1*sin(1*pi2*f/Fd)+a0))/

   (sqr(b2*cos(2*pi2*f/Fd)+b1*cos(1*pi2*f/Fd)+1)+

   sqr(b2*sin(2*pi2*f/Fd)+b1*sin(1*pi2*f/Fd)+1));

end;

Лабораторное задание

 1.  Исследовать особенности моделирования низкочастотного случайного процесса
  1.  метод факторизации СПМ аналогового процесса

 1.   метод факторизации СПМ дискретного процесса

 1.  Исследовать особенности моделирования полосового случайного процесса

Выводы

В данной лабораторной работе были рассчитаны и изучены основные характеристики формирующих фильтров. Была произведена оценка таких параметров, как автокорреляционная функция и АЧХ фильтров.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6410. Психологічні особливості дошкільного віку 127.5 KB
  Психологічні особливості дошкільного віку 1. Особливості психічного розвитку немовляти 2. Початковий розвиток особистості на етапі раннього дитинства 3. Психологічні особливості розвитку особистості дитини дошкільного віку 4. Психологічна готовність...
6411. Правова, територіальна та матеріально-фінансова основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні 182 KB
  Правова, територіальна та матеріально-фінансова основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні. Загальна характеристика системи нормативно-правових актів, що регулюють порядок організації та діяльності органів публічної влади в...
6412. Власність та економічні інтереси в системі економічних відносин 265 KB
  Власність та економічні інтереси в системі економічних відносин. Власність, її сутність, форми і місце в економічній системі Власність - складна і багатогранна категорія, яка виражає всю сукупність суспільних відносин - економічних, соці...
6413. Правоохоронна та правозахисна діяльність органів суду та прокуратури 135.5 KB
  Правоохоронна та правозахисна діяльність органів суду та прокуратури. Правоохоронна та правозахисна діяльність суду. Правоохоронна та правозахисна діяльність прокуратури. Прокурорський нагляд і судовий контроль на стадії досудового слі...
6414. Характер змісту і властивості процесу управління 633.17 KB
  Характер змісту і властивості процесу управління Основні складові частини організації. Характер змісту і властивості процесу управління. Еволюція способів координації і їхній вплив на тип організації. Основні складові частини організації Якщ...
6415. Економіка суспільства як сукупність видів економічної діяльності 82.35 KB
  Економіка суспільства як сукупність видів економічної діяльності. Економічна система: її сутність та структурні елементи. Продуктивні сили та їх структура. Типи та еволюція економічних систем. Економічні моделі. Формаційний та цивілізацій...
6416. Аналіз поведінки споживача 117 KB
  Аналіз поведінки споживача План: Бюджетна лінія: рівняння і графічна побудова. Криві байдужості та бюджетні лінії. Рівновага споживача: економічна, алгебраїчна та графічна. Зміна оптимального стану споживача в результаті змін...
6417. Електоральні соціологічні дослідження як невід’ємна складова політичного маркетингу 136.5 KB
  Електоральні соціологічні дослідження як невід'ємна складова політичного маркетингу Передумови існування політичного ринку. Етапи політичного маркетингу. Суб'єкти політичного маркетингу. Характеристики основних структурних елементів політи...
6418. Бібліотека вищого навчального закладу і правила користування її фондами 60 KB
  Бібліотека вищого навчального закладу і правила користування її фондами. Загальні відомості про бібліотеку вищого навчального закладу. Бібліотека -(від грец. biblion - книга, theke - склад ) - заклад, який організує...