92169

Інформаційна революція та організація ноосферної реальності

Доклад

Логика и философия

Більше 1 мільярда і 800 мільйонів 1 800 000 000 людей сьогодні регулярно використовують інтернетресурси й ще більша кількість людей мають мобільні пристрої для комунікації без обмеження відстаней. Найпотужнішою інформаційною глобальною системою з широким доступом до більшості інформаційних ресурсів є Інтернет інтегрований з телекомунікаціями та мобільним зв’язком. Технологічні економічні правові й культурні засади інтернеткомунікації є складовими частинами інформаційного суспільства.

Украинкский

2015-07-27

30.53 KB

0 чел.

Інформаційна революція та організація ноосферної реальності

Найбільш значущим технологічним проектом останньої третини XX століття стала інформаційна революція. Її значення для прискореного розгортання ноосфери важко перебільшити. Це очевидно, оскільки інформаційні технології створили глобальну, надійну й ефективну мережу комунікацій, що розширюється, до якої залучені уряди всіх держав, підприємства, організації, університети, школи та мільярди громадян у всьому світі. Для цього необхідно мати доступ до апаратів з обробки інформації, її зберігання та вільного розповсюдження. Більше 1 мільярда і 800 мільйонів (1 800 000 000) людей сьогодні регулярно використовують інтернет-ресурси й ще більша кількість людей мають мобільні пристрої для комунікації без обмеження відстаней. Це дає право стверджувати, що інформатизація – це один з ключових ресурсів високотехнологічної глобалізації.

Найбільш очевидною емпіричною формою існування ноосферної реальності є комунікативні мережі (головним чином глобальні). Так технологічно може бути забезпечена міжособистісна й корпоративна комунікація. Найпотужнішою інформаційною глобальною системою, з широким доступом до більшості інформаційних ресурсів, є Інтернет, інтегрований з телекомунікаціями та мобільним зв’язком. Технологічні, економічні, правові й культурні засади інтернет-комунікації є складовими частинами інформаційного суспільства. Історія формування, структура та функції цього суспільства вже давно стали предметом дослідження соціальних теоретиків.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31259. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к дипломному проектированию 162 KB
  Защита дипломной работы проекта. Содержание дипломной работы проекта. Состав и структура дипломной работы проекта. Содержание основных разделов дипломной работы проекта.
31261. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 328.5 KB
  ВЫБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ.6 Выбор и утверждение темы квалификационной работы.ВЫПОЛНЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ. Подготовка к выполнению квалификационной работы.
31262. МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ ПО НАПИСАНИЮ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 342.5 KB
  МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ ПО НАПИСАНИЮ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ ПРОЕКТА для студентов специальности 080504.65 Менеджмент организации Методическое указание по выполнению выпускной квалификационной работы для студентов специальности 080504. Цель и задачи дипломной работы. Выбор и утверждение темы дипломной работы .
31263. Методические указания по оформлению дипломной работы для студентов, обучающихся по специальностям 080105 «Финансы и кредит», 228.5 KB
  Методические указания по оформлению дипломной работы для студентов обучающихся по специальностям 080105 Финансы и кредит 080109 Бухгалтерский учет анализ и аудит Составители: к.22 В методических указаниях отражены требования по оформлению дипломной работы по специальностям 080105 Финансы кредит 080109 Бухгалтерский учет анализ и аудит. Приведены общие требования к оформлению дипломной работы правила порядок подготовки к защите критерии оценки.
31264. (ДИПЛОМНАЯ РАБОТА) МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 116.5 KB
  Объект работы - это правовое явление, одно из направлений юридической деятельности, совокупность общественных отношений, являющаяся источником информации о рассматриваемой сфере. Предмет работы должен характеризовать тему выпускной квалификационной работы и включать в себя свойства и стороны объекта, которые следует рассмотреть в обозначенной теме, установив пределы рассмотрения.
31265. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Вступ до електромеханіки" для студентів денної форми навчання з напряму 6.050702 – «Електромеханіка» 12.37 MB
  5 Практичне заняття № 2 Розрахунок потужності приводного двигуна типових промислових механізмів. 17 Практичне заняття № 3 Розрахунок потужності приводного двигуна електромеханічної системи за тахограмою. 39 Практичне заняття № 6 Механічні характеристики й розрахунок опорів двигуна постійного струму. Розрахунок приведених моментів інерції та моментів опору електромеханічних систем Мета: опанувати методи і набути навичок розрахунків характеристик сумісної роботи двигуна й робочого механізму...
31266. ВИПРОБУВАННЯ, РЕМОНТ, ДІАГНОСТИКА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 13.6 MB
  50 Лабораторна робота № 5 Налагоджувальні роботи для двигунів постійного і змінного струму . Мегомметр – пристрій який застосовується для вимірювання опору ізоляції електроустаткування проводів і кабелів постійному струму. Мегомметр складається з ґенератора постійного струму та вимірювального приладу що міститься в одному корпусі. Усі вони призначені для вимірювання напруги постійного та змінного струмів величини струму та опору постійному струму.
31267. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Елементи електроприводу та тренажери електромеханічних комплексів” 15.81 MB
  5 Лабораторна робота № 2 Дослідження датчиків струму і напруги. 12 Лабораторна робота № 3 Дослідження блоку датчиків струму і напруги. 20 Лабораторна робота № 4 Дослідження тиристорних реґуляторів постійної та змінної напруги . Під час проведення лабораторних занять студенти повинні визначати швидкість обертання за допомогою електромашинного та фотоелектричного датчиків швидкості; вимірювати струм і напругу за допомогою датчиків розраховувати якісні показники струму і напруги; працювати з системою імпульснофазового...