92206

ПРОВЕРКА ЗНАЧИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТОВ МОДЕЛИ

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Подобная проверка производится с целью того, чтобы упростить модель, путем исключения незначимых слагаемых. Для этого значение bj сравнивается с его среднеквадратическим отношением с использованием статистики

Русский

2015-07-28

46.5 KB

0 чел.

7,1 ПРОВЕРКА ЗНАЧИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТОВ МОДЕЛИ

Подобная проверка производится с целью того, чтобы упростить модель, путем исключения незначимых слагаемых. Для этого значение bj сравнивается с его среднеквадратическим отношением с использованием статистики

.

Величину дисперсии коэффициента Db определим, последовательно выполняя преобразования

.

Поскольку, то

Статистика | t | сравнивается с пороговым уровнем t, определенному по критерию Стьюдента. Если | t |  t то коэффициент bj назначим и из модели отбрасывается слагаемое с этим коэффициентом.

7,2 Формирование случайных величин с произвольным законом распределения методом функционального  преобразования

Метод позволяет получить из случайных величин, распределённых по равномерному закону величины, распределенные по любому заданному закону, в том числе и нормальному. Для этого к выходу генератора равномерных чисел Х подключают нелинейный безинерционный преобразователь, выполняющий трансформацию чисел в соответствии с функциональной зависимостью Y = f(x).

Обозначим закон распределения чисел, снимаемых с входа генератора, wХ(Х). На выходе преобразователя желаем получить закон wY(Y). Докажем, что = f(Х) монотонная функция (рис.5.7).

Рис.5.7

Так как соответствие чисел Y и X однозначно, то вероятность того, что некоторое число Y лежит в интервале < Y < Y, равна вероятности того, что число X  находится в интервале < X  < X , то есть

P{– < X  < X} = P{– < Y < Y}.

Записывая вероятности через плотности вероятности, имеем

.

Для стандартного равномерного закона плотность вероятности описывается выражением

.

Тогда

.

И функциональная зависимость Y = f(X) находится из решения уравнения

.

Пусть требуется сформировать числа, распределенные по стандартному нормальному закону. Имеем

.

Функциональное преобразование будет следующим Y = F-1(X), где F-1 – функция, обратная функции F. Алгоритм формирования чисел Y, распределенных по нормальному закону, заключается в формировании на шаге к числу Xk , распределенного по равномерному закону, и преобразовании его в число Yk по правилу Yk = F-1(Xk). Для ускорения преобразования функция F может быть определена в виде таблицы.


X

x

y

Y = f(X)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69198. Призначення та схеми розміщення опор шасі 5 MB
  Шасі це система опор літака необхідна для забезпечення стоянки руху по землі зльоту і посадки. Залежно від розташування опор відносно центру тяжіння ЦТ в якому прикладений вектор ваги літака G розрізняють три схеми шасі рис.33: а з хвостовою опорою...
69199. Класифікація систем керування літаком 1.88 MB
  Залежно від виконуваних завдань по керуванню літаком системи керування розділяють на основні і допоміжні. До основних систем прийнято відносити системи керування рульовими поверхнями кермом висоти кермом напрямку і елеронами.
69200. Системи літака 574 KB
  У систему запуску входять: електростартер турбостартер або повітряний стартер що забезпечує первинне розкручування ротора АД; електромагнітні клапани і паливні насоси що забезпечують подачу палива в пускові і основні форсунки камери згоряння; запальні пристрої для займання...
69201. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ З АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ І ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХІВЦІВ НАПРЯМУ АВІОНІКА 15 MB
  Задачами вивчення навчальної дисципліни є: навчити студентів основам аеродинаміки і динаміки польоту ЛА конструкції ЛА авіаційного двигуна та їх систем; ознайомити з принципами роботи та складом типових систем авіаційної електроніки авіоніки; дати уявлення про організацію...
69202. ОСНОВИ АЕРОДИНАМІКИ ТА ДИНАМІКИ ПОЛЬОТУ 2.97 MB
  При обтіканні повітряним потоком різних тіл частин літальних апаратів виникають сили і моменти які залежать від форми літальних апаратів і впливають на їх льотнотехнічні характеристики. Аеродинаміка вивчає умови виникнення аеродинамічних сил тобто повітряних...
69203. Природа виникнення аеродинамічних сил. Принципи створення піднімальної сили 8.87 MB
  Картина обтікання крила літака потоком повітря показана на рис. Повна аеродинамічна сила крила: а картина обтікання крила літака потоком повітря; б схема створення повної аеродинамічної сили R.21 а наглядно видно що потік обтікає верхню і нижню частини профілю крила неоднаково.
69204. Основні закони руху повітря, що стискається. Загальні відомості про аеродинаміку великих швидкостей 3.81 MB
  Таким чином величина стиснення залежить від відношення швидкості потоку до швидкості звуку. Це відношення називається числом Маха і вважається критерієм стисливості потоку. Чим більше швидкість повітряного потоку швидкість польоту V і менше швидкість звуку...
69205. Хвильова криза. Поняття про критичне число Маха 8.3 MB
  Найменша швидкість дозвукового польоту при якій у якійнебудь точці крила швидкість потоку що обтікає крило стає рівної місцевої швидкості звуку називається критичною швидкістю польоту Vкр а відповідне їй число Маха польоту критичним Мкр.
69206. Основні види руху літального апарату. Горизонтальний політ літака 1.78 MB
  Основними видами руху які розглядаються в динаміці польоту є горизонтальний політ набір висоти зниження зліт посадка віраж та ін. При розрахунках льотних даних літака зручно користуватися графічними залежностями тяги від швидкості і висоти польоту.