92215

Потоки отказов

Доклад

Производство и промышленные технологии

Под стационарностью понимается что вероятность появления отказов в фиксированный промежуток времени не зависит от положения промежутка на оси времени а зависит только от его длины. Под ординарностью понимается невозможность появления в один и тот же момент времени более одного отказа. Отсутствие последействия означает что вероятность появления определенного числа отказов в течение некоторого промежутка времени наработки не зависит от числа и вида отказов до начала этого промежутка т. Основные свойства простейшего потока: Случайные...

Русский

2015-07-28

34.25 KB

0 чел.

Потоки отказов

Описание показателей надежности при помощи уравнений, описанных ранее пригодно только, в основном, для невосстанавливаемых изделий.

Для сложных объектов, какими является автомобиль, сельскохозяйственные машины применяется иной математический аппарат. Здесь более плодотворным оказывается обращение к теории массового обслуживания. Используя эту теорию, производят изучение не распределения до первого отказа, а свойства и характеристики потока отказов.

Потоки отказов по своему характеру могут быть различны. Среди них важным является простейший поток. Простейшим называется такой поток, который удовлетворяет требованиям стационарности, ординарности и отсутствия последействия.

Под стационарностью понимается, что вероятность появления отказов в фиксированный промежуток времени не зависит от положения промежутка на оси времени, а зависит только от его длины.

Под ординарностью понимается невозможность появления в один и тот же момент времени более одного отказа.

Отсутствие последействия означает, что вероятность появления определенного числа отказов в течение некоторого промежутка времени (наработки) не зависит от числа и вида отказов до начала этого промежутка, т.е. отказы элементов считаются независимыми.

Основные свойства простейшего потока:

  1. Случайные события (отказы) распределены по закону Пуассона;
  2. Распределение времени между соседними отказами осуществляется по экспоненциальному закону;
  3. Плотность распределения промежутков времени от начала до i-го события определяется гамма распределением;
  4. сумма большого числа простейших потоков образует также простейший поток.

Более общим является поток Пальма (поток с ограниченным последействием). На этот поток накладывается условие ординарности и зависимости промежутков времени между последовательными отказами.

Поток Пальма имеет место в случае резервированной системы, у которой как основная так и резервная цепи имеют экспоненциальные распределения отказов.

Одно из наиболее важных свойств потока Пальма:

Вышеуказанное означает, что после некоторого времени поток Пальма стабилизируется и становится стационарным.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54316. Методичні рекомендації класному керівникові, щодо організації профільного навчання і допрофільної підготовки в 9-х класах 73 KB
  Доцільно проводити шкільні міжшкільні олімпіади дні відкритих дверей видавати інформаційні матеріали які знайомлять учнів із специфікою вимог і особливостями профільного навчання в різних освітніх закладах району. По суті інформаційна робота повинна стати змістовною подорожжю для учнів по освітній території для чого необхідно спланувати відповідний маршрут форми дати конкретні домовленості про час і форми заходів з керівниками освітніх установ. Частина часу ймовірно кілька годин в цілому слід буде передбачити на...
54317. Функціональні методи розвязування рівнянь 193.5 KB
  Мета: - повторити функціональні методи розв’язування рівнянь; - розвивати вміння і навички розв’язування рівнянь різними методами; - розвивати вміння систематизувати і узагальнювати, робити умовиводи; - виховувати прагнення до реалізації своїх навчальних можливостей.
54318. Застосування активних методів і форм на заняттях іноземної мови 288 KB
  Робота над проектом здійснюється у кілька етапів і зазвичай виходить за рамки навчальної діяльності на заняттях: вибір теми чи проблеми проекту, формування групи виконавців, розробка плану роботи над проектом, визначення термінів, розподіл завдань серед студентів, обговорення в групі результатів виконання кожного завдання, оформлення спільного результату, звіт по проекту, оцінка виконання проекту.
54319. Чи можливо виховати генія? 75.5 KB
  От чому в процесі навчання необхідно систематично збуджувати розвивати і укріплювати пізнавальний інтерес учнів і як важливий мотив навчання і як стійку рису особистості і як могутній засіб виховуючого навчання підвищення його якості. Основна мета роботи вчителя по активізації пізнавальної діяльності учнів розвиток їх творчих здібностей. Досягнення цієї мети дозволяє вирішити багато завдань навчання: забезпечити міцні і усвідомлені знання навчального матеріалу; підготувати учнів до активної участі у виробничій...
54320. Пути развития европейской культуры в эпоху Нового времени 20.7 KB
  Название «Новое время» в истории культуры Европы обычно употребляется по отношению к трем векам – XVII, XVIII и XIX. Эти века наполнены событиями политическими, экономическими, философскими, художественными. XVII век не имеет общепризнанного названия как Возрождение или век Просвещения.
54321. Створення та редагування таблиць із застосуванням режиму конструктора, використання звязків між таблицями, створення форм із застосуванням майстра форм, створення звітів із застосуванням майстра звітів 2.97 MB
  ЗАДАЧА: створити БД для підприємства (фірми), яке займається реалізацією продовольчих товарів. 1.1 Створити БД в папці Мої документи та надати ім’я «Прізвище_група_учня_фірма» 1 Створити таблиці, які будуть містити основну інформацію про діяльність фірми.
54322. Метод проектов 26.5 KB
  В последние годы в связи с реформами в образовании и изменениями в школьном математическом образовании в частности остро стоит вопрос об организации учебного процесса направленного на развитие творческих способностей личности и навыков исследовательской деятельности. В результате этого возник метод проектов как способ актуализации и стимулирования познавательной деятельности учащихся. Однако за последние несколько лет многое изменилось общество поднялось на новую ступень экономического развития потребовались кардинальные перемены во...
54323. МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ 257.5 KB
  Метод проектів це метод в основі якого лежить розвиток пізнавальних творчих навичок студентів умінь самостійно конструювати свої знання орієнтуватися в інформаційному просторі критично мислити. Мета застосування методу полягає у формуванні навичок ефективного використання різних джерел інформації при навчанні студентів за допомогою інноваційних педагогічних технологій якими передбачається самостійна індивідуальна чи групова дослідницькопошукова та творча діяльність студентів підвищення рівня комунікабельності. Завдання методу...
54324. З’єднання болтом і шпилькою 496 KB
  Оформлення завдання Завдання виконується на креслярському папері в олівці у відповідність з правилами ЕСКД. Креслення повинне мати основний напис. Діаметри крізних отворів