92215

Потоки отказов

Доклад

Производство и промышленные технологии

Под стационарностью понимается что вероятность появления отказов в фиксированный промежуток времени не зависит от положения промежутка на оси времени а зависит только от его длины. Под ординарностью понимается невозможность появления в один и тот же момент времени более одного отказа. Отсутствие последействия означает что вероятность появления определенного числа отказов в течение некоторого промежутка времени наработки не зависит от числа и вида отказов до начала этого промежутка т. Основные свойства простейшего потока: Случайные...

Русский

2015-07-28

34.25 KB

0 чел.

Потоки отказов

Описание показателей надежности при помощи уравнений, описанных ранее пригодно только, в основном, для невосстанавливаемых изделий.

Для сложных объектов, какими является автомобиль, сельскохозяйственные машины применяется иной математический аппарат. Здесь более плодотворным оказывается обращение к теории массового обслуживания. Используя эту теорию, производят изучение не распределения до первого отказа, а свойства и характеристики потока отказов.

Потоки отказов по своему характеру могут быть различны. Среди них важным является простейший поток. Простейшим называется такой поток, который удовлетворяет требованиям стационарности, ординарности и отсутствия последействия.

Под стационарностью понимается, что вероятность появления отказов в фиксированный промежуток времени не зависит от положения промежутка на оси времени, а зависит только от его длины.

Под ординарностью понимается невозможность появления в один и тот же момент времени более одного отказа.

Отсутствие последействия означает, что вероятность появления определенного числа отказов в течение некоторого промежутка времени (наработки) не зависит от числа и вида отказов до начала этого промежутка, т.е. отказы элементов считаются независимыми.

Основные свойства простейшего потока:

  1. Случайные события (отказы) распределены по закону Пуассона;
  2. Распределение времени между соседними отказами осуществляется по экспоненциальному закону;
  3. Плотность распределения промежутков времени от начала до i-го события определяется гамма распределением;
  4. сумма большого числа простейших потоков образует также простейший поток.

Более общим является поток Пальма (поток с ограниченным последействием). На этот поток накладывается условие ординарности и зависимости промежутков времени между последовательными отказами.

Поток Пальма имеет место в случае резервированной системы, у которой как основная так и резервная цепи имеют экспоненциальные распределения отказов.

Одно из наиболее важных свойств потока Пальма:

Вышеуказанное означает, что после некоторого времени поток Пальма стабилизируется и становится стационарным.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37678. Щеплення здеревянілими чубуками 101 KB
  Мета заняття. Засвоїти техніку настільного щеплення здеревянілими чубуками па машинах УПВ, ПМ-450 та МП-7А. Ознайомитись з технікою щеплення вручну способом поліпшеної копуліровки та на штифт за допомогою спеціального секатора.
37679. Виведення основних форм кущів 825.5 KB
  У перший рік добиваються високої приживлюваності саджанців. 1 Виведення середньоштамбового двобічного кордону: 1 кущ у перший рік садіння; 2 кущ на другий рік; 3 кущ на третій рік; 4 кущ на четвертий рік; 5 кущ на пятий рік: а навесні; б влітку в восени. На другий рік вирощують пагони для майбутнього штамба. На третій рік формують штамб.
37680. Загальні відомості про виноград і будову його вегетативних органів 256 KB
  Класифікація винограду. Ознайомитись з екологогеографічними групами сортів європейськоазіатського винограду Vitis vinifer J. Класифікація винограду. У культурі винограду найбільше значення мають такі види роду Vitis J європейськоазіатський виноград Vitis vіпіfега J.
37681. Арифметичні команди восьмирозрядного мікропроцесора КР580ВМ80 (Intel 8080) 465 KB
  Арифметичні команди. Прапорці завжди встановлюються чи скидаються автоматично після виконання наступної команди яка впливає на прапорці в залежності від результату операції. Результати виконання арифметичних і логічних операцій над вмістом акумулятора регістрів загального призначення та комірок памяті впливають на прапорці наступним чином: Прапорець нуля встановлюється в 1 якщо в результаті виконання якоїнебудь команди отримано нульовий результат всі біти задіяного регістру чи комірки памяті встановлено в 0 і скидається в 0 в випадку...
37682. Логічні команди восьмирозрядного мікропроцесора КР580ВМ80 (Intel 8080) 394 KB
  До них відносяться команди І АБО ВИКЛЮЧНЕ АБО та ЗАПЕРЕЧЕННЯ ІНВЕРСІЯ а також команда ПОРІВНЯННЯ за допомогою якої здійснюються різноманітні перевірки. Окремо слід виділити команди простого та циклічного зсуву які використовуються для реалізації операцій МНОЖЕННЯ і ДІЛЕННЯ та деяких інших цілей. Власне логічні команди.
37683. Робота з утилітою Disk Manager 498.97 KB
  Ознайомитись з можливостями утиліти Запоминающие устройства Засіб управління дисками в цій версії Windows призначено для виконання таких завдань управління дисками як створення і форматування розділів і томів і призначення літер дисків. Подивитись структуру властивості всіх підключених жорстких дисків рис.рис3 Після аналізу лігічних дисків було виявлено що необхідно провести дефрагментацію диска С.2 Рис 3 Висновки по роботі: На цій лабораторній роботі я вивчив можливості утиліти Disk Mnger операційної системи Windows Vist зробив...
37684. Команди умовних та безумовних переходів восьмирозрядного мікропроцесора КР580ВМ80 (Intel 8080) 234.5 KB
  Для забезпечення таких можливостей використовуються команди умовних та безумовних переходів які дають змогу міняти послідовність виконання програм. Загальні властивості команд переходів Як витікає з їх назви всі розглядувані команди поділяються на дві групи: безумовних та умовних переходів. За винятком команди PCHL яка є однобайтовою всі інші є трибайтовими.