92220

Оптимизация периодичности обследования машин при сборе информации

Доклад

Производство и промышленные технологии

Однако при данном методе сбора информации имеющим значительно меньшую трудоемкость часть отказов может быть потеряна не указана механизаторами. Критерием оптимизации при этом будет минимум суммы потерь и сэкономленных средств взятых с соответствующими знаками: где З1 ущерб от ошибки определения безотказности; ΔЗ экономия при сборе информации. Затраты на сбор информации определятся по формуле: где С удельные затраты на получение информации о безотказности машин; tОБ время затрачиваемое на одно обследование одной машины; Т ...

Русский

2015-07-28

41.64 KB

0 чел.

Оптимизация периодичности обследования машин при сборе информации

Сбор информации о надежности сельскохозяйственной техники согласно ОСТ 70.2.8-81 в настоящее время осуществляется либо путем непрерывного наблюдения за работой машин (сплошного хронометража на машиноиспытательных станциях), либо с помощью периодического опроса лиц, управляющих машинами в условиях рядовой эксплуатации.

В связи с этим представляют интерес периодические обследования машин и опросов механизаторов, при которых удается зафиксировать отказы, произошедших в промежутках между обследованиями. Однако при данном методе сбора информации, имеющим значительно меньшую трудоемкость, часть отказов может быть потеряна (не указана механизаторами).

Уменьшая периодичность обследования, можно получить достоверные данные, однако затраты на данные испытания будут велики. Очевидно, нужно искать оптимальное значение периодичности обследования машин. Критерием оптимизации при этом будет минимум суммы потерь и сэкономленных средств, взятых с соответствующими знаками:

где З1 – ущерб от ошибки определения безотказности;

ΔЗ – экономия при сборе информации.

Затраты на сбор информации определятся по формуле:

где С – удельные затраты на получение информации о безотказности машин;

tОБ – время, затрачиваемое на одно обследование одной машины;

Т – средняя наработка машин за время наблюдения;

τ – период (наработка) между соседними обследованиями.

Тогда ΔЗ определится по формуле:

где τ0 – максимальный период между обследованиями, обеспечивающими получение достоверной информации.

В ходе сбора информации в результате необходимо получить:

1. Метод сбора информации (Непрерывные или ежедневные наблюдения);

2. Среднюю наработку

3. Распределение отказов по группам сложности.

К первой группе сложности относят, отказы, устраняемые ремонтом или заменой деталей, расположенных снаружи узлов и агрегатов без разборки последних, а также отказы, устранение которых требует внеочередного проведения ТО-1 и ТО-2.

Ко второй группе сложности относят отказы, устраняемые ремонтом или заменой легко доступных узлов или деталей, а также отказы, устранение которых требует раскрытия внутренних полостей основных агрегатов без их разборки или внеочередного проведения ТО-3;

К третьей группе сложности относят отказы, для устранения которых необходимы разборка или расчленение основных агрегатов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85701. Українська народна казка «Без труда нема плода» 114 KB
  Мета уроку: довести до свідомості школярівщо хлібце результат праці багатьох професій; формувати уміння переказувати близько до тексту; збагачувати словниковий запас учніврозвивати читацькі та мовленнєві уміння і навички удосконалювати вміння письма українською мовою; виховувати шанобливе ставлення...
85702. В. ОСЄЄВА «СИНИ», В. СУХОМЛИНСЬКИЙ «СЬОМА ДОЧКА» 29.5 KB
  Удосконалювати павички свідомого читання, розвивати мислення учнів, зв’язне мовлення, вчити давати характеристику головним дійовим особам, виховувати бажання працювати, допомагати мамі. Перевірка домашнього завдання(виразне читання домашніх текстів) Актуалізація опорних знань.
85704. Калина – символ України. Матеріал уроку. Г. Демченко «Калинка». Загадки 50 KB
  Мета. Розширити знання про калину як символ України, вдосконалювати читацькі навички, уміння ділити текст на логічно-закінчені частини і добирати до них заголовки; збагачувати словниковий запас учнів. Розвивати у дітей уміння обмінюватись думками,слухати товариша.
85705. В.Берестов. Кошкин щенок. В.Бианки. Купание медвежат. Загадки 55 KB
  Цель: познакомить учащихся со стихотворением В. Берестова и рассказом В. Бианки; продолжить работу над загадками; совершенствовать выразительность, технику чтения; развивать речь учащихся, упражнять в составлении диалога; воспитывать уважительное отношение и любовь к матери.
85706. Хай оживає істина стара: людина починається з добра 61 KB
  Мета. Формувати в дітей почуття доброти, любові до навколишніх людей, розуміння того, що людина не просто частина природи, а й найвище її творіння; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати в учнів осуд проявів жорстокості, байдужості, заздрощів, ненависті, недоброзичливості...
85707. Ось прийшли морози – і зима настала 36.5 KB
  Мета: Ключові компетентності: формувати вміння вчитися (розмірковувати, запам’ятовувати та відтворювати навчальний матеріал, виділяти під час читання і слухання важливі за змістом слова). Загально-культурні: розвивати норми культури мовлення.
85708. Українська народна казка. Півник і двоє мишенят 58 KB
  Українські народні казки Тема: По роботі й нагорода Українська народна казка. Обладнання: ілюстрації до казки маски героїв запис казки. ‒ Хто її автор ‒ Відгадайте загадки і дізнаєтесяхто буде дійовими особами казки. Учні слухають запис казки.
85709. Дмитро Павличко «Де найкраще місце на землі». Василь Скуратівський «Калина». Антоніна Листопад «Калина» 783 KB
  Мета: навчати учнів виразно читати, аналізувати прочитане, виділяти в творі головну думку; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати образне мислення; виховувати любов до рідної землі. Обладнання: мультимедійна дошка, український віночок, стрічки, гроно калини, портрети Д. Павличка...