92221

Методика сбора информации об отказах сельскохозяйственной техники

Доклад

Производство и промышленные технологии

В зависимости от целей устанавливаются следующие методы сбора информации; постоянные наблюдения разовые обследования; моментные наблюдения. Сбор информации о надежности уборочной техники производится в основном путем опроса тракториста и осмотра машины анализа учетной документации ведущейся в хозяйстве или на предприятии. При выборе способа сбора информации основное внимание должно быть уделено вопросам анализа причин отказов.

Русский

2015-07-28

29.97 KB

1 чел.

Методика сбора информации об отказах сельскохозяйственной техники

Организация сбора информации включает следующие этапы работ: разработка и передача технического задания на сбор информации; выбор хозяйств и объектов наблюдения; сбор информации и заполнение первичной документации; передача информации в головную организацию.

В зависимости от целей устанавливаются следующие методы сбора информации; постоянные наблюдения, разовые обследования; моментные наблюдения.

В сведениях о каждой из подконтрольных машин должны быть указаны: наименование и марка; новые или отремонтированные; дата изготовления или ремонта, виды выполняемых работ.

Для наблюдения выбираются хозяйства, типичные для зоны по специализации, площади пахотных земель, структуре выполняемых работ, составу МТП, возрасту машин, форме организации технического обслуживания, среднегодовой выработки машин и т.д.

Сбор информации о надежности уборочной техники производится в основном путем опроса тракториста и осмотра машины, анализа учетной документации, ведущейся в хозяйстве или на предприятии. При выборе способа сбора информации основное внимание должно быть уделено вопросам анализа причин отказов. Для этой цели специалист, ведущий сбор информации, должен присутствовать при устранении сложных отказов подконтрольной техники, анализируя их причины.

В итоге составляется акт испытаний, куда входят следующие данные:

Общие сведения о машине

Наименование____________ Марка __________ Год выпуска (ремонта)________

Завод-изготовитель (ремонтное предприятие)_______________________________

Заводской номер машины________________________________________________

Хозяйственный номер машины___________________________________________

Название эксплуатировавшей организации__________________________________

Условия хранения машин________________________________________________

Сведения о техническом обслуживании____________________________________

Квалификация механизаторов, общий стаж работы___________________________

Стаж работы на данной марке машины_____________________________________

Год, месяц, число начала наблюдения______________________________________

Основные работы, выполняемые машиной__________________________________


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40903. Збудження обємних резонаторів 136.5 KB
  Таким чином маємо ортонормованість власних функцій резонатора з нормою яку легко знайти. Таким чином МП – псевдовектор ЕП – вектор. Таким чином для гармонічних полів: . Таким чином довели строге рівняння Пуансона для електростатичної частини полів.
40904. Неоднорідності у хвильоводі 151 KB
  Таким чином ми розв’язали рівняння Максвела, не розв’язуючи їх. (Зауваження: ми не враховували електростатичних полів). Тепер зашиємо розв’язки справа та зліва, наклавши граничні умови при (всі поля повинні бути неперервні)
40905. Струми і напруги в техніці НВЧ 139 KB
  Опір хвильовода теж можна визначити порізному: . Таким чином повний опір залежить від координат. Опір в точці в точці навантаження: . Якщо тобто ми розглянули точку знаходження навантаження маємо опір .
40906. Виявлення сигналів НВЧ 107.5 KB
  Еквівалентна схема діодадетектора: Ідеальна частота оскільки лише та покращити не можна. Визначимо потужність яку цей діод може зареєструвати: знайдемо чутливість приймача на базі квадратичного детектора. Якість детектора .
40907. Лінійний детектор змішувач 143 KB
  Шум завжди підсилюється більше ніж сигнал, тому показує, у скільки разів шум підсилюється більше, ніж сигнал. , бо немає схем в яких . , де - шум, згенерований всередині. Позначено - ми виносимо джерело струму за підсилювач. Погано в формулі те, що залежить від , тобто від оточуючого середовища. Домовились, що . Тоді для добрих приймачів: , де - еквівалентна температура входу (шуму) приймача.
40908. Вимірювання опорів 97 KB
  Нехай в лінію з опором підключили навантаження . , тому частина енергії відбивається. Можна паралельно підключити лінію з закороткою, яку можна рухати вздовж лінії. Це шлейфовий трансформатор або тромбон. Опір шлейфа: . Ми ставимо закоротку на кінці шлейфу, , тоді . Таким чином ми можемо ввести в лінію будь-який реактивний опір (закоротка не вносить активного опору).
40909. Чвертьхвильовий трансформатор 81.5 KB
  Таким чином, для узгодження опір необхідно включати в паралельний коливальний контур. Тепер ми знаємо повну теорію узгодження.Щоб збільшити ширину смуги пропускання, використовують більш складні ланцюги, це зв’язані ланцюги, тут смуга пропускання ширша: А що робити, якщо необхідно узгодити комбінований опір
40910. Заміна ліній передачі зосередженими елементами 140.5 KB
  Для чотириполюсника на зосереджених елементах. Задача: Представимо трансформатор у вигляді зосереджених елементів ТФВЧ.
40911. Вимірювання потужностей НВЧ 138.5 KB
  НВЧ Струмів майже немає Струми максимальні Подаємо НВЧ, тобто болометр перегрівається, баланс порушується. Для встановлення балансу опір збільшуємо так, щоб загальна потужність: . Для точності використовують . Інколи потрібно зменшити падаючу потужність. Для цього використовують атенюатори (поглинаюча пластина, що вставляється в хвилевід).