92221

Методика сбора информации об отказах сельскохозяйственной техники

Доклад

Производство и промышленные технологии

В зависимости от целей устанавливаются следующие методы сбора информации; постоянные наблюдения разовые обследования; моментные наблюдения. Сбор информации о надежности уборочной техники производится в основном путем опроса тракториста и осмотра машины анализа учетной документации ведущейся в хозяйстве или на предприятии. При выборе способа сбора информации основное внимание должно быть уделено вопросам анализа причин отказов.

Русский

2015-07-28

29.97 KB

1 чел.

Методика сбора информации об отказах сельскохозяйственной техники

Организация сбора информации включает следующие этапы работ: разработка и передача технического задания на сбор информации; выбор хозяйств и объектов наблюдения; сбор информации и заполнение первичной документации; передача информации в головную организацию.

В зависимости от целей устанавливаются следующие методы сбора информации; постоянные наблюдения, разовые обследования; моментные наблюдения.

В сведениях о каждой из подконтрольных машин должны быть указаны: наименование и марка; новые или отремонтированные; дата изготовления или ремонта, виды выполняемых работ.

Для наблюдения выбираются хозяйства, типичные для зоны по специализации, площади пахотных земель, структуре выполняемых работ, составу МТП, возрасту машин, форме организации технического обслуживания, среднегодовой выработки машин и т.д.

Сбор информации о надежности уборочной техники производится в основном путем опроса тракториста и осмотра машины, анализа учетной документации, ведущейся в хозяйстве или на предприятии. При выборе способа сбора информации основное внимание должно быть уделено вопросам анализа причин отказов. Для этой цели специалист, ведущий сбор информации, должен присутствовать при устранении сложных отказов подконтрольной техники, анализируя их причины.

В итоге составляется акт испытаний, куда входят следующие данные:

Общие сведения о машине

Наименование____________ Марка __________ Год выпуска (ремонта)________

Завод-изготовитель (ремонтное предприятие)_______________________________

Заводской номер машины________________________________________________

Хозяйственный номер машины___________________________________________

Название эксплуатировавшей организации__________________________________

Условия хранения машин________________________________________________

Сведения о техническом обслуживании____________________________________

Квалификация механизаторов, общий стаж работы___________________________

Стаж работы на данной марке машины_____________________________________

Год, месяц, число начала наблюдения______________________________________

Основные работы, выполняемые машиной__________________________________


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69277. Клас Cedit. Клас CListBox 54.5 KB
  Елемент управління поле введення (edit control), що інкапсулюється класом CEdit, є прямокутне дочірнє вікно, в якому користувач може вводити дані. Як правило, це найбільший елемент управління в додатку. Змінюючи стилі цього елементу управління, можна отримати все, що завгодно...
69278. Немодальні діалогові вікна 79 KB
  Визначення створення і контроль за тривалістю існування немодального діалогового вікна здійснюються впродовж семи етапів. Створення ресурсу шаблону діалогового вікна. Звернете увагу діалогові вікна в немодальному режимі не мають ніяких спеціальних стилів.
69279. Драйвер ODBC. Підключення до потоку даних. Запит даних 50 KB
  Система управління базами даних (DBMS — Database Management System). DBMS є програмним забезпеченням, що надає доступ до структурованих даних і забезпечує можливість маніпулювання ними. Прикладами найбільш популярних DBMS є Microsoft Access, Microsoft SQL Server...
69280. Підготовка і виконання запиту. Отримання даних. Відключення 41 KB
  Останнє, що додаток повинен зробити після підключення до джерела даних, але перш, ніж воно буде здатне здійснювати запити SQL, — це отримати дескриптор оператора (statement handle) або hstmt. Щоб отримати дескриптор hstmt, достаточш оголосити змінну типу SQLHSTMT і викликати функцію...
69281. Створення першого проекту Visual Studio 105.5 KB
  В меню File (Файл) виберіть пункти New (Створити), вкладку Project (Проект) або натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Shift+N. У будь-якому випадку на екрані з’явиться діалогове вікно New Project (мал. 1.4), що дозволяє створювати всі типи проектів Visual Studio.
69282. Динамічний обмін даними. Функція Initlnstance 74.5 KB
  Динамічний обмін даними (DDX — Dynamic Data Exchange) — це засіб, за допомогою якого можна легко передавати дані між елементами управління діалогового вікна і змінними-членами додатку. Щоб створити змінну DDX, досить клацнути на елементі управління в ресурсах шаблону...
69283. Обробники подій. Концепція документ/представлення 82 KB
  Як відомо, операційна система Windows використовує модель, керовану подіями (event-driven). Це означає, що замість послідовного набору команд додаток містить цикл повідомлень (message loop), який обробляє повідомлення (або події), передавані додатку операційною системою Windows.
69284. Клас CDocument 49 KB
  Клас CDocument забезпечує стандартну поведінка об’єктів документа додатку MFC. Клас CDocument дозволяє створювати нові документи, зберігати дані документа на диску (сериализация), забезпечувати стандартну взаємодію між об’єктом документа і вікном уявлення...
69285. Документи і обробка повідомлень 34.5 KB
  Одне з найбільш важливих достоїнств документа в тому, що об’єкт CDocument не пов’язаний з вікном безпосередньо. Проте, саме об’єкт CDocument і є адресатом передаваних команд. Отже, цей об’єкт може отримувати повідомлення від операційної системи. Відповідальність за передачу повідомлень...