92221

Методика сбора информации об отказах сельскохозяйственной техники

Доклад

Производство и промышленные технологии

В зависимости от целей устанавливаются следующие методы сбора информации; постоянные наблюдения разовые обследования; моментные наблюдения. Сбор информации о надежности уборочной техники производится в основном путем опроса тракториста и осмотра машины анализа учетной документации ведущейся в хозяйстве или на предприятии. При выборе способа сбора информации основное внимание должно быть уделено вопросам анализа причин отказов.

Русский

2015-07-28

29.97 KB

1 чел.

Методика сбора информации об отказах сельскохозяйственной техники

Организация сбора информации включает следующие этапы работ: разработка и передача технического задания на сбор информации; выбор хозяйств и объектов наблюдения; сбор информации и заполнение первичной документации; передача информации в головную организацию.

В зависимости от целей устанавливаются следующие методы сбора информации; постоянные наблюдения, разовые обследования; моментные наблюдения.

В сведениях о каждой из подконтрольных машин должны быть указаны: наименование и марка; новые или отремонтированные; дата изготовления или ремонта, виды выполняемых работ.

Для наблюдения выбираются хозяйства, типичные для зоны по специализации, площади пахотных земель, структуре выполняемых работ, составу МТП, возрасту машин, форме организации технического обслуживания, среднегодовой выработки машин и т.д.

Сбор информации о надежности уборочной техники производится в основном путем опроса тракториста и осмотра машины, анализа учетной документации, ведущейся в хозяйстве или на предприятии. При выборе способа сбора информации основное внимание должно быть уделено вопросам анализа причин отказов. Для этой цели специалист, ведущий сбор информации, должен присутствовать при устранении сложных отказов подконтрольной техники, анализируя их причины.

В итоге составляется акт испытаний, куда входят следующие данные:

Общие сведения о машине

Наименование____________ Марка __________ Год выпуска (ремонта)________

Завод-изготовитель (ремонтное предприятие)_______________________________

Заводской номер машины________________________________________________

Хозяйственный номер машины___________________________________________

Название эксплуатировавшей организации__________________________________

Условия хранения машин________________________________________________

Сведения о техническом обслуживании____________________________________

Квалификация механизаторов, общий стаж работы___________________________

Стаж работы на данной марке машины_____________________________________

Год, месяц, число начала наблюдения______________________________________

Основные работы, выполняемые машиной__________________________________


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83558. Матеріальна відповідальність і її форми 37.01 KB
  Історично свій початок репарації беруть від інституту контрибуцій що успішно існували в міжнародному граві з глибокої давнини і до кінця XIX сторіччя і носили характер данини. З метою обмеження таких негативних явищ були розроблені статті 4751 Гаазької конвенції про закони і звичаї сухопутної війни 1907 року що обмежували стягнення контрибуцій. При розробці Версальского мирного договору 1919 року країни Антанти були змушені формально відмовитися від контрибуцій замінивши їх репараціями. Фактично на зміну контрибуцій прийшли усі форми...
83559. Санкції і контрзаходи 36.06 KB
  Останнім часом склалася усталена практика щодо застосування термінології: примусові заходи з боку держав позначаються терміном контрзаходи а примусові заходи збоку МО санкціями . Контрзаходи повинні бути співрозмірними спричиненій шкоді й ураховувати тяжкість МПД та права які були порушені тобто бути пропорційними. Контрзаходи припиняються як тільки контрагент виконає свої зобов\'язання.
83560. Міжнародна відповідальність за шкідливі наслідки дій, не заборонених міжнародним правом 38.27 KB
  До першої відносять конвенції про цивільну відповідальність в яких розглядають питання відповідальності оператора а в деяких випадках відповідальності держави з позиції матеріальних та процесуальних норм. Такі договори стосуються питань навігації нафти ядерних матеріалів: Міжнародна конвенція про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою 1969 р. до неї Конвенція про цивільну відповідальність за шкоду спричинену при перевезенні небезпечних вантажів автомобільним залізничним та внутрішнім водним транспортом 1989 р.
83561. Поняття та джерела міжнародного кримінального права 36.45 KB
  В літературі зустрічаються різні концепції міжнародного кримінального права. Лукашук визначав міжнародне кримінальне право як галузь міжнародного публічного права принципи і норми якої регулюють співпрацю держав і міжнародних організацій в боротьбі зі злочинністю. При будьякому підході слід відмітити головну особливість міжнародного кримінального права а саме встановлення прямої кримінальної відповідальності фізичних осіб за порушення найбільш важливих норм міжнародного права.
83562. Відповідальність фізичних осіб за міжнародним кримінальним правом 37.97 KB
  Такі злочини прямо повязані з міжнароднопротиправними діяннями держав. До них відносяться злочини проти миру і безпеки людства. За злочини проти миру і безпеки людства міжнародні злочини фізичні особи можуть бути притягнені до відповідальності міжнародним трибуналом або судом держави. На відміну від міжнародних злочинів злочини міжнародного характеру це протиправні діяння які зазіхають на міжнародні відносини міжнародний правопорядок тобто зачіпають інтереси декількох держав але вчиняються індивідами поза звязком з політикою якої...
83563. Міжнародні кримінальні суди: міжнародні кримінальні трибунали ad hoc і постійний Міжнародний суд 37.84 KB
  До юрисдикції трибуналу відносилися злочини проти миру військові злочини і злочини проти людяності. і додатках до них а також геноцид і злочини проти людяності. У Статуті трибуналу по Руанді йшлося про злочини проти людяності а також про порушення норм що стосується конфліктів неміжнародного характеру як вони відображені в Женевських конвенціях 1949 р. Міжнародного кримінального суду як постійного органу що має юрисдикцією відносно осіб відповідальних за найсерйозніші злочини які викликають заклопотаність міжнародного співтовариства.
83564. Міжнародна співпраця в боротьбі із злочинністю 36.13 KB
  Важливою формою міжнародної співпраці в боротьбі із злочинністю є надання правової допомоги в кримінальних справах. Правовою основою такої співпраці є багатосторонні конвенції наприклад Європейська Конвенція про взаємну правову допомогу в кримінальних справах 1959 р. і двосторонні міжнародні договори наприклад Договір між Україною та Сполученими...
83565. Поняття, цілі та принципи права міжнародної безпеки 36.29 KB
  Право міжнародної безпеки галузь міжнародного права принципи і норми якої регулюють взаємодію суб\'єктів в цілях забезпечення миру і безпеки. Безпека кожної держави залежить від безпеки всіх тому скорочення озброєння до рівня необхідного для самооборони і участі в колективних миротворчих діях стало вимогою часу. Сучасна система безпеки охоплює не тільки військові та політичні але також і інші аспекти економічні екологічні гуманітарні і зрозуміло правові.
83566. Загальна колективна безпека. Право на самооборону та гуманітарна інтервенція 37.54 KB
  Колективна безпека це система спільних дій держав та або міжнародних організацій з метою підтримання міжнародного миру та безпеки попередження або припинення за допомогою адекватних та легітимних засобів актів агресії. Залежно від рівня створення систем колективної безпеки розрізняють два їх види загальну універсальну та регіональні системи колективної безпеки. Основи загальної колективної безпеки заклав Статут ООН. Характерною рисою системи безпеки ООН перш за все є попередження загрози миру шляхом створення і підтримки усесторонньої...