92222

Анализ и классификация информации об отказах

Доклад

Производство и промышленные технологии

При сборе информации фиксируют но не учитывают: нарушение работоспособности отдельных деталей сопряжений и узлов устраняемое в соответствии с установленными правилами технического обслуживания; нарушение работоспособности деталей и узлов в процессе устранения отказа по вине обслуживающего персонала; дефекты декоративных изделий; отказ возникший по вине обслуживающего персонала; срабатывание электрических предохранителей; несоответствия техническим условиям неустранимые на ремонтном предприятии. Каждый отказ оставленный после...

Русский

2015-07-28

31.04 KB

0 чел.

Анализ и классификация информации об отказах

При сборе информации о качестве отказов, согласно ОСТ 70.2.8-81 учитывают:

- нарушение работоспособности, а также дефекты и существенные повреждения, определяющие невозможность использования машин по назначению, обнаруженные и устраняемые при проведении досборки (сборки) и первичной технической экспертизы, обкатке;

- операции технического обслуживания, необходимость проведения которых возникает раньше, чем установлено руководством по эксплуатации;

- нарушение работоспособности отдельных деталей, сопряжений и узлов, выявленные одновременно с проведением планового технического обслуживания, если их устранение предусмотрено правилами ТО;

- выход основных рабочих показателей, меняющихся в процессе эксплуатации, за предельные значения, оговоренные нормативно-технической документацией (техническими условиями на изготовление и постановку на ремонт, техническим заданием на проектирование);

- подтекание технологических рабочих жидкостей;

- срабатывание механических предохранительных устройств (срез, разрыв и т.п.) без внешних причин при условиях работы, оговоренных агротехническими требованиями и регулировках, предусмотренных нормативно- технической документацией.

При сборе информации фиксируют, но не учитывают:

- нарушение работоспособности отдельных деталей, сопряжений и узлов, устраняемое в соответствии с установленными правилами технического обслуживания;

- нарушение работоспособности деталей и узлов в процессе устранения отказа по вине обслуживающего персонала;

- дефекты декоративных изделий;

- отказ, возникший по вине обслуживающего персонала;

- срабатывание электрических предохранителей;

- несоответствия техническим условиям, неустранимые на ремонтном предприятии.

Каждый отказ, оставленный после предварительного анализа, классифицируется дальше по следующим признакам:

- отказ ресурсный или нересурсный для узла, в котором он произошел;

- отказ ресурсный или нересурсный для агрегата, в состав которого входит отказавший узел;

- группа сложности нересурсного отказа.

Классификация ресурсного отказа производится по критериям предельного состояния агрегатов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64913. Мікроплазмове напилення з використанням дротових матеріалів 1.85 MB
  Таким чином створення способу МПН з використанням дроту що забезпечує можливість уникнути зазначених недоліків є актуальним і являє собою наступний етап розвитку цієї технології. Технологічний процес розпилення дроту плазмовим струменем з метою отримання сфероідізованих порошків металу почав...
64914. Сухі будівельні суміші та жаро-корозійностійкі мурувальні розчини на їх основі 1.94 MB
  Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі: визначити ефективність використання ШЛЦ в розчинах за критеріями стійкості в умовах сумісного впливу високої температури та агресивного сульфатного середовища; визначити оптимальний склад комплексної добавки що забезпечує ефекти...
64915. Організаційно-економічні аспекти формування і управління логістичною системою товароруху підприємств АПК 256.5 KB
  Актуальність розвитку функцій логістичного управління товарорухом АПК багаторазово зросла в умовах переходу до ринкових відносин. Це пов'язано з інтенсифікацією і розширенням товарногрошових відносин з динамічним збільшенням...
64916. Становлення та розвиток сільськогосподарської дослідної справи на Поділлі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) 197.5 KB
  Бурхливий розвиток українських територій поступова трансформація економіки до утвердження капіталістичних відносин в усіх її сферах зміни у внутрішній політиці науці й освіті зокрема аграрній усе це сприяло становленню вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи.
64917. Механізми формування водоефективної політики з урахуванням вимог екологічної безпеки 183 KB
  У звязку з цим одним із пріоритетних напрямів сучасної державної політики України мають стати забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства збереження навколишнього природного середовища раціональне використання природних ресурсів поліпшення...
64918. Принципи оцінки та ефективність селекції норок кольорового типу пастель за відтінками забарвлення хутра 428 KB
  Однак їх дослідження здебільшого були спрямовані на вивчення цих ознак при схрещуванні норок різного забарвлення хутра без урахування його відтінків. Це значно стримувало подальший процес удосконалення селекційної роботи з породами та типами звірів з метою покращання якості хутра...
64919. РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ХАРАКТЕРИСТИК КАНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ 360.5 KB
  З усіх галузей сучасної науки і техніки, телекомунікації розвиваються найбільш стрімкими темпами. Сучасне суспільство вже неможливо представити без тих досягнень, які були зроблені в цій галузі за останній час. Відмітною особливістю сучасного етапу їх розвитку є необхідність підвищення...
64920. Програмно-апаратна організація GRID-систем на основі технології віртуальних мереж 1.49 MB
  В основному, ці роботи спрямовані на розробку інфраструктури GRID-системи, програмного забезпечення проміжного рівня, нових і вдосконаленню відомих методів планування задач в GRID-системах. При цьому більшість відомих методів планування не враховують динаміку змін обсягу ресурсів GRID-системи.
64921. Біотехнологія виробництва пребіотичного комплексу та його використання у свинарстві 594.5 KB
  Наукова новизна роботи полягає в тому що дисертант уперше розробив біотехнологію одержання нових вітчизняних комплексних пребіотичних компонентів на основі пектину та комплексів параамінобензойної кислоти ПАБК з біометалами.