92223

Метод моментных наблюдений

Доклад

Производство и промышленные технологии

В определенные моменты времени tм фиксируются состояния машин которые могут быть при этом работоспособными или отказавшими. Вероятность безотказной работы в данном случае будет: где n1 число машин в работоспособном состоянии; m число отказов iой машины. Средний ресурс машины определится как: где tр среднее время нахождения машины в капитальном ремонте; nk число машин находящихся в капитальном ремонте.

Русский

2015-07-28

34.16 KB

1 чел.

Метод моментных наблюдений

Метод моментных наблюдений – это метод оперативной оценки отношения коэффициента готовности в межремонтном периоде к величине его в доремонтном периоде, основанной на определении числа исправных и неисправных машин в некоторые моменты времени.

Пусть имеется N изделий, которые эксплуатируются до некоторой наработки tп. В процессе эксплуатации они отказывают в некоторые моменты времени и восстанавливаются в моменты , где j – номер отказа, i- номер изделия. В определенные моменты времени tм фиксируются состояния машин, которые могут быть при этом работоспособными или отказавшими. Вероятность безотказной работы в данном случае будет:

где n1 – число машин в работоспособном состоянии;

m – число отказов i-ой машины.

Средний ресурс машины определится как:

где tр – среднее время нахождения машины в капитальном ремонте;

nk – число машин, находящихся в капитальном ремонте.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47981. ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ 590 KB
  У процесі розвязування практичних завдань необхідно засвоїти що фінанси підприємств це сукупність економічних відносин які повязані з рухом грошових коштів формуванням розподілом і використання доходів та грошових фондів субєктів підприємництва в процесі відтворення. Відповідаючи на контрольні питання і тести необхідно виходити з того що безготівкові розрахунки це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки одержувачів коштів а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів...
47982. ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕКОСИСТЕМИ 2.26 MB
  Фітомеліорація екотопу та слабозмінених місцезростань. Фітомеліорація лісових ландшафтів. Фітомеліорація сильнозмінених місцезростань.
47983. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Рівномірний рух тіла по колу 167 KB
  Рівномірний рух тіла по колу. Прискорення Швидкість і пройдений шлях тіла під час рівноприскореного прямолінійного руху.Рівномірний рух тіла по колу. Прямолінійним рівноприскореним рухом називають рух у разі якого швидкість тіла за будьякі однакові проміжки часу змінюється на одну ту саму величину.
47984. Сонячні елементи 970 KB
  Після протилежно заряджені вільні носії заряду просторово розділяються переміщуючись в протилежних напрямках за рахунок дифузії або дрейфу в силововому полі. Щоб прорекомбінувати вони повинні пройти по зовнішньому колу де їх надлишкова потенціальна енергія яка отримана внаслідок поглинання світла перетворюється в кінетичну енергію рухомого заряду електричний струм. У приповерхневому шарі напівпровідника товщиною dn залишається нерухомий обємний заряд додатньо іонізованих донорів і цей шар буде збіднений на основні носії заряду тобто...
47985. Господарське право 4.01 MB
  Єдина транспортна система України. Поняття іноземних інвестицій і їх роль в економіці України. Інтеграція України до світової економічної системи стимулює розвиток міжнародних господарських звязків зовнішньоекономічної діяльності субєктів господарювання. Указ Президента України від 22 січня 2000 р.
47986. Сутність і функції грошей 460.5 KB
  Сутність і функції грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. Розвиток форм грошей. Сутність грошей.
47987. Історія економіки та економічної думки 1.07 MB
  Відповідно до першого підходу виділяють пять суспільнополітичних формацій залежно від пануючої форми власності на основні засоби виробництва яка визначає характер засобів виробництва і суспільного ладу. Немає приватної власності на землю як основний засіб виробництва а отже й експлуатації. Основним обєктом приватної власності стають засоби виробництва у промисловості. Засоби виробництва переходять у колективну суспільну власність а отже зникає експлуатація.
47988. Історія України. Короткий конспект 273 KB
  В четвертому столітті до н е племена опанували технологію виробів з міді, що дало подальший прорив в землеробстві. Прикладом однієї з найбільш важливих складових майбутніх словян була трипільська культура