92226

Показатели безотказности изделий

Доклад

Производство и промышленные технологии

Основные свойства вероятности безотказной работы: 0 Pt 1 P0=1 P∞=0 Pt – невозрастающая функция. Эмпирически вероятность безотказной работы определяется из уравнения: где N – число изделий поставленных на испытания nt – число изделий отказавших за время t. Вероятность отказа определяется из соотношения: тогда вероятность безотказной работы запишется как: Вероятность безотказной работы применяется только для невосстанавливаемых изделий.

Русский

2015-07-28

70.75 KB

0 чел.

Показатели безотказности изделий

Вероятность безотказной работы Р(t) – это вероятность того, что в заданном интервале времени или в пределах заданной наработки не возникает отказ.

Основные свойства вероятности безотказной работы:

  1. 0<P(t)<1
  2.  P(0)=1, P(∞)=0,
  3.  P(t) – невозрастающая функция.

Эмпирически вероятность безотказной работы определяется из уравнения:

где N – число изделий, поставленных на испытания,

n(t) – число изделий, отказавших за время t.

Вероятность отказа определяется из соотношения:

тогда вероятность безотказной работы запишется как:

Вероятность безотказной работы применяется только для невосстанавливаемых изделий. В восстанавливаемых изделиях применяется только для изучения надежности изделия до первого отказа.

Пример: На исследование поступило 50 ламп накаливания. Через 100 часов работы отказало 6 ламп. Через 200 часов работы отказало 10 ламп. Через 300 часов отказало 15 ламп. Определить вероятность безотказной работы.

Решение:

t0=0                                          P(0)=1

t1=100 ч           n(100)=6         

t2=200 ч           n(200)=10       

t3=300 ч           n(300)=15       

Строим графическую зависимость вероятности безотказной работы:

t

Р(t)

Интенсивность отказов – это вероятность отказа неремонтируемого изделия в единицу времени после данного момента времени при условии, что отказ до этого времени не возник.

Данная величина выражается зависимостью:

где N(t) – число неотказавших изделий за время t (наработку)

N(t+Δt) – число неотказавших деталей за время (tt)

Δt – некоторый достаточно малый промежуток времени.

Пример: На исследование поступило 50 ламп накаливания. Через 100 часов работы отказало 6 ламп. Через 200 часов работы отказало 10 ламп. Через 300 часов отказало 15 ламп. Определить интенсивность отказов.

Строим графическую зависимость интенсивности отказов:

На первом участке происходит приработка деталей (выжигание дефектов). По мере выхода из строя дефектных изделий интенсивность отказов снижается, минимальное значение достигается на участке нормальной работы. По истечении времени нормальной работы происходи старение изделий, и интенсивность отказов резко увеличивается.

В практике определения уровня надежности машин получил такой показатель как среднее число отказов:

где mi(t) – число отказов i-го изделия до наработки t;

N – число испытуемых машин.

Количественным показателем безотказности восстанавливаемых изделий является наработка на отказ:

Для расчета величины по данным испытаний используют выражение:

где ti – наработка i-го изделия;

- число отказов всех испытуемых машин.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68914. Вывод текста 54 KB
  Вывод текста на экран в графическом режиме имеет ряд отличий от подобных действий в текстовом режиме. Отличие состоит в том, что все действия производятся только со строковыми константами и переменными, числовая же информация должна предварительно преобразовываться в строковую (процедуру Str).
68916. Завантаження файлів 48 KB
  Завантаження файлів на сервер по протоколу HTTP здійснюється набагато чаші, чим ви можете подумати: Web-інтерфейси поштових сервісів дозволяють додати до листа вкладення, а для цього потрібно спершу завантажити файл на сервер, а тільки після цього додавати до листа.
68917. Масиви та списки. Операції над масивами 118 KB
  Масив — це впорядкований набір даних. Кожен елемент масиву має індекс або ключ. Індекс (ключ) служить для однозначної ідентифікації елементу усередині масиву. У одному масиві не може бути двох елементів з однаковими індексами.
68918. Користувацькі функції 45 KB
  У будь-якій мові програмування існують підпрограми. У мові С вони називаються функціями, в асемблері — підпрограмами і викликаються інструкцією CALL, а в мові Pascal існує навіть два види підпрограм: процедури і функції.
68919. Передача параметрів функції 40 KB
  При виклику функції func потрібно обов’язково вказати всі три параметри оскільки вони є обов’язковими. У РНР функції можуть володіти необов’язковими параметрами або параметрами за умовчанням про них ми поговоримо трохи пізніше. Функція не може змінити параметрзначення тобто він доступний...
68920. Операції над рядками. Робота з датою та часом 97 KB
  Чим же хороші самі рядки в РНР На відміну від С переваги PHPрядків полягають в наступному: Рядок може містити будьякі символи. Нагадаю що рядок не може містити символи з кодом 0 оскільки перший такий символ трактується як кінець рядка.
68921. Робота з файлами та каталогами 71.5 KB
  Як і в будь-якій мові програмування, робота з файлом здійснюється в три етапи: Відкриття файлу — при цьому повертається ціле число — ідентифікатор (дескриптор) файлу. Подальше звернення до файлу здійснюється через дескриптор, а не по імені. Обробка файлу (читання або запис). Закриття файлу.
68922. СУБД MySQL. Поля та їх типи 77.5 KB
  Програмне забезпечення яке управляє базою даних створює нові бази даних таблиці а також дозволяє використовувати вже створені об’єкти називається системою управління базою даних СУБД. Проте для написання нескладних сценаріїв роботи з базою даних приведеного матеріалу буде досить.