92227

Показатели долговечности изделий

Доклад

Производство и промышленные технологии

В настоящее время межремонтный ресурс тракторов и сельхозмашин значительно меньше доремонтного. Перед ремонтной службой сельского хозяйства поставлена задача добиться межремонтного ресурса равного 80 доремонтного. Если наработка до предельного состояния машины описывается плотностью вероятности ft то средний ресурс будет выражаться следующей формулой: Для определения среднего ресурса по данным испытаний используется выражение: где tiнаработка iго изделия до предельного состояния.

Русский

2015-07-28

34.07 KB

2 чел.

Показатели долговечности изделий

Основными показателями долговечности сельскохозяйственной техники являются средний и гамма-процентный ресурсы.

В настоящее время межремонтный ресурс тракторов и сельхозмашин значительно меньше доремонтного. Перед ремонтной службой сельского хозяйства поставлена задача добиться межремонтного ресурса, равного 80% доремонтного.

Если наработка до предельного состояния машины описывается плотностью вероятности f(t), то средний ресурс будет выражаться следующей формулой:

Для определения среднего ресурса по данным испытаний используется выражение:

где ti-наработка i-го изделия до предельного состояния.

N – число изделий

Следует отметить, что этой формулы можно воспользоваться в том случае, когда все испытуемые изделия отказали.

Гамма-процентный ресурс-это ресурс, который имеет и превышает в среднем обусловленное число (γ) процентов изделий данного типа. Гамма-процентный ресурс вычисляется по формуле:

В настоящее время для сельскохозяйственной техники вычисляется 80% гамма-ресурс.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6029. Створення обєктів Novell Netware 4.x 93.5 KB
  Створювати і змінювати користувальницькі об'єкти й об'єкти ресурсів. Зрозуміти призначення об'єктів-контейнерів у дереві каталогів. Створення шаблонів користувачів в об'єктах-контейнерах. Створювати і змінювати користувальницькі об'єкти й об'єкти ресурсів. Керування повноваженнями доступу..
6030. Робота з файловою системою NetWare 185.5 KB
  Робота з файловою системою NetWare Мета роботи: освоїти роботу з засобами управління файлами і каталогами утиліти Netware Administrator і утиліти текстового режиму FILER, а також інші команди роботи з каталогами і файлами. Файлова система ОС No...
6031. Активне мережеве обладнання 366 KB
  Активне мережеве обладнання. Мета роботи:ознайомитись з основними токологіями комп'ютерних мереж та загальною характеристикою і класифікацією активного мережевого обладнання та функціонуванням мереж типу Ethernet. Теоретична частина ...
6032. Нелінійні радіоелектронні схеми 23.74 KB
  Нелінійні радіоелектронні схеми У даній роботі досліджується ряд схем, у яких використовуються нелінійні елементи. Властивістю таких схем є поява у спектрі сигналу нових частот, зокрема, гармонік вхідного сигналу та комбінаційних частот. Це можна ви...
6033. Розробка лексичного аналізатора (сканеру, scanner) 300 KB
  Розробка лексичного аналізатора (сканеру, scanner) Постановка задачі Розробити програму лексичного аналізатора (ЛА) для підмножини мови програмування SIGNAL. Програма має забезпечувати наступне (якщо це передбачається граматикою варіанту): зг...
6034. Дослідження RC-підсилювача 291.19 KB
  Дослідження RC-підсилювача 1. Розрахувати елементи схеми рис.1. за формулами. Значення параметрів для розрахунку взяти з попередньої роботи. Рис.1. Для цього скористатися файлом lab2.nbдля пакету Mathematica. 2. Побудувати амплітудно-частотну ...
6035. Характеристики та параметри біполярного транзистора 29.96 KB
  Характеристики та параметри біполярного транзистора Завдання Для транзистора, тип якого вказано в вашому індивідуальному завданні, побудуйте вхідну характеристику. Замалюйте її і поставте на ній робочу точку. Визначіть в ній режимну напругу Ub...
6036. Организация VPN средствами протокола SSL в Windows Server 2003 144 KB
  Организация VPN средствами протокола SSL в Windows Server 2003 Предположим, нам необходимо организовать защищенный обмен информацией между web-сервером и произвольным клиентом. Для организации воспользуемся ОС Windows Server 2003, в качестве web-сер...
6037. Символи Лежандра та Якобі 101.5 KB
  Символи Лежандра та Якобі Означення. Нехай p - просте, a - ціле число. Символ Лежандра визначається так: Критерій Ейлера. Число a, яке не ділиться на непарне просте p, є квадратичним лишком за модулем p тоді і тільки тоді, коли...