92228

Показатели ремонтопригодности изделий

Доклад

Производство и промышленные технологии

Наряду с временными показателями ремонтопригодности применяются также и стоимостные показатели Например средние затраты на устранение одного отказа где ТТУ ТР соответственно суммарные затраты времени на проведение технического обслуживания и ремонта iой машины: СТУ СР соответственно суммарные затраты денежных средств на проведение технических обслуживаний и ремонтов; Тi ресурс iой машины. Основные направления работ по повышению ремонтопригодности Повышение унификации и стандартизации новых и модернизируемых машин и их элементов....

Русский

2015-07-28

39.37 KB

9 чел.

Показатели ремонтопригодности изделий

Поскольку ремонтопригодность характеризует приспособленность к устранению отказов, проведению технического обслуживания и ремонта, то показатели ремонтопригодности можно условно разделить на три группы.

Одним из основных показателей первой группы, характеризующей приспособленность к устранению отказов, является среднее время восстановления

Где tbi-время отыскания  и устранения отказа;

m- число отказов.

Как видно из формулы, среднее время восстановления характеризует среднее время вынужденного простоя, вызванного отысканием и устранением одного отказа.

Наряду с временными показателями ремонтопригодности применяются также и стоимостные показатели

Например средние затраты на устранение одного отказа

где ТТУ, ТР – соответственно суммарные затраты времени на проведение технического обслуживания и ремонта i-ой машины:

СТУ, СР – соответственно суммарные затраты денежных средств на проведение технических обслуживаний и ремонтов;

Тi – ресурс i-ой машины.

Основные направления работ по повышению ремонтопригодности

  1. Повышение унификации и стандартизации новых и модернизируемых машин и их элементов.
  2. Уменьшение количества и увеличение периодичности обязательных операций технического обслуживания, снижение затрат труда и средств на их проведение, повышение стабильности регулировок.
  3. Увеличение приспособленности машин к ремонту путем повышения качества ремонта, а следовательно, и ресурса машин, снижение затрат труда и денежных средств на ремонт.
  4. Повышение приспособленности к предупреждению, обнаружению, устранению отказов, что должно обеспечиваться разработкой методов контрольной сигнализации, безразборной диагностики машин (встроенные датчики и т.п.), доступностью и легкосъемностью быстроизнашиваемых деталей и сопряжений и т.д.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57510. Іменники-синоніми. Іменники-антоніми. Багатозначні слова 35 KB
  Мета: удосконалювати вміння вживати в мовленні іменники-синоніми антоніми як засіб увиразнення мовивміти застосовувати в мовленні багатозначні словарозвивати і збагачувати мовлення дітей виховувати інтерес до рідної мови.
57511. Омоніми 91 KB
  Мета: дати учням поняття про омоніми, формувати вміння визначати омоніми в реченнях, пояснювати їхнє лексичне значення, доречно вживати їх у мовленні; удосконалювати орфографічні та пунктуаційні навички.
57513. Слово. Значення слова 230.5 KB
  Мета: закріплювати знання про пряме і переносне значення слів багатозначність слова синоніми і антоніми удосконалювати навички користування фразеологізмами; збагачувати словниковий запас розвивати творче мислення та мовлення учнів...
57514. Соціально-економічний розвиток українських земель у І половині ХVІІ століття 41.5 KB
  Мета: розглянути процес зростання магнатського землеволодіння, зростання міст; розвивати вміння узагальнювати матеріал; виховувати інтерес до предмету.
57515. Реформи адміністративно-полiтичного управління 60—70-х років ХІХ ст. у підросійській Україні 91 KB
  Реформи адміністративнополiтичного управління 60 70х років ХІХ ст.у Російській імперії розуміти значення та наслідки перетворень для українського народу аналізувати історичні події та давати характеристику історичним постатям того часу; розвивати історичне мислення учнів та вміння порівнювати реформи минулого з сучасними перетвореннями сприяти критичному осмисленню минулого...
57516. Наш край у I половині ХІХ століття 82 KB
  Мета уроку: Сприяти оволодінню учнями програмовим матеріалом із визначеної теми Самостійно структурувати зміст уроку, складати опорний конспект, аналізувати та узагальнювати історичні факти, визначати зв’зки між ними, їх причини, сутність, наслідки та значення.
57517. Внутрішня і зовнішня політика Павла Скоропадського 37.5 KB
  Внутрішня і зовнішня політика Павла Скоропадського. Як гетьман ставився до української національної справи 29 квітня 1918останній день правління УЦР і початок правління гетьманату Скоропадського. Саме так одним з факторів приходу Скоропадського до влади стала підтримка з боку окупаційних військ.
57518. Люблінська унія 66 KB
  Мета: визначити передумови обєднання Великого князівства Литовського та Польського королівства в одну державу та наслідки, які мала ця подія для українських земель...