92235

Ручная сварка и наплавка

Доклад

Производство и промышленные технологии

Наплавка есть разновидность сварки и представляет собой процесс нанесения слоя металла на поверхность изделия. Свариваемость материалов способность металла образовывать сварные соединения с близкими в шве механическими свойствами к основному металлу по установленной технологии сварки. Она устанавливает режимы и способы сварки технологическую последовательность выполнения сварочных работ.

Русский

2015-07-28

28.99 KB

1 чел.

Ручная сварка и наплавка

Особенности ручной сварки и наплавки. Рассмотрим некоторые понятия.

Сваркой называют технологический процесс получения неразъемных соединений твердых металлов посредством установления межатомных связей между свариваемыми деталями при их местном нагреве или пластическом деформировании, или совместном действии того и другого.

Наплавка есть разновидность сварки и представляет собой процесс нанесения слоя металла на поверхность изделия.

Свариваемость материалов — способность металла образовывать сварные соединения с близкими в шве механическими свойствами к основному металлу по установленной технологии сварки.

Различают металлургическую, технологическую и эксплуатационную свариваемости.

Под металлургической свариваемостью понимают процессы, протекающие в зоне сплавления свариваемых деталей. В результате образуются неразъемные сварные соединения.

Под технологической свариваемостью понимают возможность получения сварного соединения определенным способом. Она устанавливает режимы и способы сварки, технологическую последовательность выполнения сварочных работ.

Под эксплуатационной свариваемостью понимают прочность и пластичность сварных соединений при определенных условиях нагружения. Она служит суммарным проявлением в металлургической и технологической свариваемости. Ее критерием считается разрушающее усилие (нагрузка), характеризующее механическую прочность при испытании на срез или растяжение.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

82778. Вода в природі. Властивості води. Як берегти воду? 438 KB
  Мета: дати учням уявлення про властивості води (прозора, рідка, без кольору, без запаху, розчиняє деякі предмети), про зміни стану води (твердий рідкий, газоподібний); акцентувати увагу дітей на значення води для рослин, тварин, людини; розвивати активне пізнавальне ставлення до природи...
82779. Здоровий спосіб життя 52.5 KB
  Ознайомити учнів із визначенням понять здоров’я здоровий спосіб життя; Формувати вміння висувати аргументувати та захищати свої ідеї; Вчити учнів протидіяти шкідливим звичкам контролювати свою поведінку Розвивати увагу фантазію учнів уміння спостерігати порівнювати...
82780. Число 10. Записывание числа 10 двумя цифрами. Повторение изученного материала 340 KB
  Цели: Ознакомить с образованием числа 10 записью числа 10 двумя цифрами; учить сравнивать числа вычислять выражения на сложение в пределах 9 закреплять знания состава числа 9; развивать логическое мышление воспитывать желание учиться учить математику.
82781. Жанровые разновидности и особенности музыки моего народа. Песенные жанры 2.63 MB
  Цель: научить различать особенности песенного жанра; ориентировать учащихся на духовное развитие средствами музыкального искусства; активизировать музыкальное мышление; формировать способности к разным видам музыкальной творческой деятельности и к овладению элементарных практических умений и навыков.
82782. Прикметник як частина мови. Прикметники-синоніми. Прикметники-антоніми. Пряме та переносне значення прикметників 60 KB
  Мета: закріпити в учнів поняття про прикметник як частину мови, про його роль в мовленні; збагачувати мовлення учнів прикметниками із синонімічними та антонімічними значеннями; вчити вживати їх у прямому та переносному значенні; виховувати любов до рідної мови та бажання вивчати її.
82783. Повторення і закріплення вивченого про іменник 94.5 KB
  Поле чудес дзиґа конверти із завданнями символи для оцінювання грамота таблиці на дошку. На змодельованому Полі чудес лежать конверти із завданнями біля позначених номерівдзиґа для визначення завдань. Діти по черзі вибиратимуть завдання для команд виконувати будуть всі разом відповідати...
82784. Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня. Задачі з буквеними даними 287 KB
  Мета: Закріплювати вміння учнів виконувати дії додавання і віднімання над багатоцифровими числами. Формувати обчислювальні навички, потребу в навчанні. Навчати узагальнених прийомів розв’язування задач. Ознайомити учнів з навчальним закладами і професіями.
82785. Особливості соціально-психологічної адаптації людей похилого віку до умов стаціонарних установ 951 KB
  Мета роботи – теоретично обґрунтувати та дослідити питання соціально – психологічної адаптації людей похилого віку до умов стаціонарних установ. Завдання роботи: Описати функціонування стаціонарних установ в контексті надання соціальних послуг та організацією побуту людям похилого віку...
82786. Прибыль и ее использование на предприятии на примере ООО «Объединение» 748.5 KB
  Целью выпускной квалификационной работы является понятие и анализ прибыли, ее распределение и пути ее роста, а также разработка мероприятий по увеличению прибыли на предприятии. Задачи для достижения данной цели реализуются следующие: изучить понятие и виды прибыли; распределение и использование прибыли...