92237

Газовая сварка

Доклад

Производство и промышленные технологии

Материал присадочного прутка по своим химическим в физикомеханическим свойствам должен быть примерно таким же как и металл детали и отличаться в сторону увеличения легкоокисляющихся элементов. Расход ацетилена Л в м3 с определяют по формуле: где К коэффициент мкм3 с л ч на 1 мм толщины детали; s толщина детали мм. Им сваривают детали толщиной до 4 мм. Угол наклона поверхности к поверхности детали зависит от толщины свариваемого металла и принимается 10 при толщине 1 мм 20 1.

Русский

2015-07-28

68.85 KB

0 чел.

Газовая сварка

Такую сварку чаще всего ведут ацетилено-кислородным пламенем как правило нейтральным В отдельных случаях применяют восстановительное пламя (сварка чугунных деталей). Окислительное же — используют при резке металла. Кроме ацетилена в качестве горючего газа служит иногда и пропанбутан.

Материал присадочного прутка по своим химическим в физико-механическим свойствам должен быть примерно таким же, как и металл детали, и отличаться в сторону увеличения легкоокисляющихся элементов.

Мощность пламени характеризуется часовым расходом ацетилена, зависящим от номера наконечника горелки. Расход ацетилена Л (в м3/с) определяют по формуле:

где К — коэффициент мкм3/с (л/ч) на 1 мм толщины детали; s — толщина детали, мм.

Для стали К pавен 360..,432 мкм3/с (100...120), чугуна — 396...500 (110...140), латуни —430...470 (120...130) и алюминия—220...360-(60...100) мкм3/с (л/ч).

Расход кислорода на 10...20% больше, чем ацетилена при нормальном пламени, на 30...40% больше при окислительном и менее чем на 10% при восстановительном.

Диаметр прутка или проволоки (в мм) выбирают из соотношения при способе сварки: левом

В процессе наплавки изношенных поверхностей деталей используют наплавочные проволоки Hn-40s Нп-50, Нп-ЗОХГСА, Нп-50Г Нп-65Г и другие, дающие наплавочный слой с высокой износостойкостью.

При сварке и наплавке применяют левый и правый способы.

Левый способ более распространен. Пламя направлено от металла сварочного шва. Им сваривают детали толщиной до 4 мм. Угол наклона поверхности к поверхности детали зависит от толщины свариваемого металла и принимается 10° при толщине 1 мм, 20°—-1...3, 30° —3...5 мм и т. д. до 80° при толщине 15 мм и более.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

16103. Органи державної влади України 3.44 MB
  Найбільша увага приділяється проблемам органів законодавчої влади в механізмі здійснення державної влади та проблемам органів виконавчої і судової влади, їх структури, функцій та форм діяльності, здійсненню парламентської, адміністративної і судової реформ.
16104. Право соціального забезпечення 2.21 MB
  У навчальному посібнику на основі чинного законодавства України та відповідно до програми курсу «Право соціального забезпечення» розглядаються питання правового регулювання соціального захисту громадян в Україні.
16105. Виявлення та ліквідація підпільних лабораторій з виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин 168 KB
  Г. В. Пасічник М С. Хруппа В. М. Жмінько та ін. Виявлення та ліквідація підпільних лабораторій з виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин: Метод. рекомендації. К.: РВВ МВС України 2000. 35 с. У методичних рекомендациях дано кримінолопчне визначення понят
16106. Українська державність у 1917-1919рр 1.57 MB
  У книзі висвітлюється історія формування, розвитку та падіння першої у XX ст. Української держави, пов’язаних з цим соціальних процесів, культурних перетворень та політичних подій. Головна увага приділяється розгляду періоду гетьманування П. Скоропадського, під час якого Україна перетворилася на справжній державний органам з усіма властивими йому ознаками та атрибутами
16107. Адміністративна діяльність: Навчальний посібник 167 KB
  Забезпечення належного громадського порядку в країні, який відповідав би вимогам сучасного періоду, є однією з важливих функцій держави. У здійсненні цієї функції беруть участь всі державні органи, посадові особи та громадяни. Важлива роль у забезпеченні виконання цієї функції відводиться органам внутрішніх справ, для яких, згідно з їх правовим положенням, громадський порядок в країні - є головне завдання
16108. Кримінальне право України 2.01 MB
  Як самостійна галузь права кримінальне право являє собою сукупність юридично закріплених норм, що визначають загальні принципи, умови і підставу кримінальної відповідальності й покарання, а також встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинними і які види та межі покарань застосовуються до осіб, що їх вчинили
16109. Основи адміністративного менеджменту 3.21 MB
  Подано матеріал з основ управлінської діяльності і, зокрема, про особливості адміністративно-державного управління. Розглянуто основні функції управління, питання прийняття стратегічних рішень. Висвітлено систему та сучасний досвід адміністративно-державного управління у країнах з федеральною (Німеччина, США) та унітарною (Франція, Великобританія) формою державного устрою. Розглянуто перспективи формування української школи державного адміністрування.
16110. Комерційне право 2.84 MB
  Книга загострює увагу на найбільш актуальних проблемах підприємництва, спрямована на поєднання в процесі навчання теорії і практики. Практикум містить методичні вказівки для підготовки та проведення занять з курсу «Комерційне право», практичні поради, ситуаційні завдання, основою яких є реальні судові прецеденти...
16111. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 2.72 MB
  Аналізуються загальні положення кримінально-правової кваліфікації - її поняття, підстави та принципи, а також питання кваліфікації окремих типів діянь, передбачених Кримінальним кодексом України - кваліфікації злочинів, з урахуванням стадії їх вчинення, вчинених у співучасті, множинності злочинів тощо.