92241

Установление рациональной последовательности поиска причин отказов

Доклад

Производство и промышленные технологии

Анализ существующих методов оптимизации последовательности поиска неисправности механических систем показал, что наиболее простым и эффективным критерием определения последовательности поиска причин отказов является отношение Рi/Сi – вероятности появления i-го отказа к стоимости ее поиска. Условие, обеспечивающее рациональную последовательност

Русский

2015-07-28

33.15 KB

0 чел.

Установление рациональной последовательности поиска причин отказов

Анализ существующих методов оптимизации последовательности поиска неисправности механических систем показал, что наиболее простым и эффективным критерием определения последовательности поиска причин отказов является отношение Рii – вероятности появления i-го отказа к стоимости ее поиска. Условие, обеспечивающее рациональную последовательность, запишется как:

Где Рijk – вероятность появления отказов;

Сijk – стоимость проведения поиска причины отказа.

Таким образом, для нахождения рациональной последовательности поиска причин отказов следует оценить вероятности возникновения отказа по каждой из первичных причин и стоимости их установления, далее ранжировать все причины в соответствии с величиной соотношения Р/С, проделать анализ конструктивной схемы изделия и скорректировать алгоритм поиска в соответствие с его результатами.

Основные этапы по поиску причин отказов представлены на рис.1

Сбор информации о внешних проявлениях отказа

Определение составной части, имеющей отказ

Выявление физической природы отказа

Установление дефекта

Конструктивная

причина отказа

Производственная

причина отказа

Эксплуатационная

причина отказа

Разработка мероприятий по устранению причин отказов


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61147. Сімейне право. Житлове право 77.83 KB
  Ознайомити учнів із структурою й джерелами сімейного та житлового права, визначити роль цих галузей у системі права України; розвивати навички учнів аналізувати поняття, працювати з джерелами інформації, аналізувати життєві ситуації з позицій права, формувати правову компетентність школярів як учасників сімейних та житлових правовідносин.
61148. Земельне право 107.5 KB
  Очікувані результати Після опрацювання теми учні зможуть: дати визначення земельного права і назвати його основні джерела; назвати види земель в Україні форми та субєкти права власності на землю і навести приклади...
61149. УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ (НА ОСНОВІ ПРОСЛУХАНИХ РАДІО- І ТЕЛЕПЕРЕДАЧ) 42.5 KB
  Дібрати заголовок до тексту переказу. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю на основі переглянутої телепередачі Переказати стисло одну з переглянутих телепередач каналу 11 використавши поданий початок.
61150. Греція вXI—VI ст. до н. е 67.5 KB
  Після цього уроку учні зможуть: називати час Гомерівського періоду в історії Греції великої грецької колонізації; показувати на карті напрями грецької колонізації; застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни: колонія метрополія...
61151. БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ 228 KB
  Внутрішньопредметні зв’язки: Культура мовлення і стилістика: речення двоскладні й односкладні безособові як синтаксичні синоніми. Текст риторичний аспект: безособові речення як виражальний засіб у художніх творах.
61152. Давня Спарта 58 KB
  Ознайомити учнів з особливостями державного устрою Спарти удосконалити навички порівняння однотипних явищ установлення причинно-наслідкових звязків формувати вміння висловлювати власну думку.
61153. Трудове право 92.69 KB
  Розвивати навички учнів аналізувати поняття, працювати з різними джерелами інформації, формувати правову компетентність школярів як учасників трудових правовідносин.
61154. НАЗИВНІ РЕЧЕННЯ 261.5 KB
  Текст риторичний аспект: односкладні називні речення як риторична фігура зачину або оклику у висловлюваннях різної стильової належності. Розвиток неперервної пошукової пізнавальної активності восьмикласників...
61155. Утворення Афінської держави 75.5 KB
  Розглянути особливості державного устрою Афін; удосконалити навички роботи зі схемою оволодіння новим матеріалом в інтерактивній формі; поглибити розуміння сутності поняття держава. Після цього уроку учні зможуть: називати час проведення реформ Солона утвердження тиранії Пісістрата в Афінах...