92242

Технология поиска причин отказов

Доклад

Производство и промышленные технологии

Проведение анализа причин делится на три этапа. На первом этапе происходи поиск причин отказов в условиях эксплуатации. Цель первого этапа выявление составной части отказавшей независимо от других и возможных причин возникновения ее отказа связанных с нарушением режима эксплуатации.

Русский

2015-07-28

30.75 KB

0 чел.

Технология поиска причин отказов

На основе полученных рациональных последовательностей поиска причин отказов разрабатываются технологические карты, в которых указываются содержания работ по поиску причин отказов, технические требования на проверяемые параметры, применяемое оборудование, приборы, инструмент, материалы, нормативная документация.

Проведение анализа причин делится на три этапа. На первом этапе происходи поиск причин отказов в условиях эксплуатации. Цель первого этапа – выявление составной части, отказавшей независимо от других, и возможных причин возникновения ее отказа, связанных с нарушением режима эксплуатации. Первый этап обычно выполняется на месте, где машина потеряла работоспособность. При установлении возможных эксплутационных причин отказов в общем случае анализу должны подлежать:

- режим работы машины;

- особенность нагружения отказавшей части;

рабочие температуры и другие обстоятельства работы машины перед отказом.

На втором этапе происходит поиск причины отказа на предприятии. Изучение происходит по следующей последовательности:

 1. наружный осмотр объекта.
 2. Проверка установки агрегата.
 3. Съемка агрегата.
 4. Проверка регулировки.
 5. Разборка и осмотр.
 6. Внутренняя разборка и осмотр.
 7. Разборка на узлы и осмотр.
 8. Проверка и испытание узла.
 9. Разборка узлов и осмотр.
 10. Проверка деталей.
 11. Очистка деталей.
 12. Дефектация деталей.
 13. Отбор деталей для лабораторных исследований.

Третий этап – лабораторные исследования. На данном этапе анализу подлежат:

- внешнее состояние сечений и изломов;

- ранее проводимые подобные исследования;

- макростуктура;

- микроструктура.

Лаборатории для проведения сложных исследований должны быть созданы при областных лабораториях метрологии, стандартизации и качества и оснащены соответствующим оборудованием.

Результаты исследования причин отказов оформляются в виде карты причины отказа.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69314. Однокрокові методи розв’язування диференційних рівнянь 802.5 KB
  Методи чисельного інтегрування диференціальних рівнянь у залежності від числа використовуваних у формулі (8.8) попередніх значень функції чи її похідної підрозділяються на однокрокові (коли використовується інформація тільки про одну попередню точку)...
69315. БАГАТОКРОКОВІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ РІВНЯНЬ 555 KB
  В главі 8 було розглянуто однокрокові алгоритми обчислення наближеного розв’язку в точці tn + 1 з використанням інформації про розв’язувану задачу тільки на відрізку (tn,tn + 1) завдовжки в один крок. Логічно припустити, що можна підвищити точність методу...
69316. ЧИСЕЛЬНЕ ІНТЕГРУВАННЯ ЖОРСТКИХ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ РІВНЯНЬ. ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КРАЄВИХ ЗАДАЧ 1.14 MB
  При побудові і дослідженні математичних моделей об’єктів для підвищення їх точності й адекватності необхідно враховувати велику кількість факторів і явищ, що неминуче приводить до явища жорсткості і описуючих його жорстких рівнянь.
69317. ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ТА ЙОГО ЕТАПИ 308 KB
  В результаті розміри і складність математичних моделей істотно зростають а їх розвязок в аналітичному вигляді стає неможливим. розвязок системи лінійних в загальному випадку лінеаризованих рівнянь; 2. розвязок нелінійних алгебраїчних рівнянь...
69318. Розв’язування СЛАР на основі LU-розладу матриці 542 KB
  До цієї задачі належать задачі обчислення визначників і обчислення елементів оберненої матриці. Іноді обчислення визначників і елементів оберненої матриці називають другою і третьою основними задачами лінійної алгебри. 2 заснований на використанні оберненої матриці...
69319. Аналіз похибок розв’язування СЛАР 336 KB
  Аналіз похибок через число обумовленості матриці Нехай обчислене значення x помилка розвязку ε = b відхил або невязка розвязку системи рівнянь x = b. Невязка може бути малим а помилка розвязку великою. 52 cond = 1 число обумовленості матриці що дорівнює максимально...
69320. Ітераційні методи розв’язування СЛАР 307.5 KB
  Метод простої ітерації умови збіжності Для розріджених великих систем рівнянь досить добрі результати можна отримати як це було показано в попередньому параграфі застосуванням методу визначальних величин.
69321. Властивості власних значень і власних векторів матриці 115 KB
  Метод характеристичного рівняння матриці Коли на деякий вектор х діє матриця А то в загальному випадку отримується новий вектор у = Ах який відрізняється від вектора х як своїм модулем розміром так і орієнтацією в багатовимірному просторі.
69322. Степеневий метод обчислення власних значень 149.5 KB
  Для оцінки окремих власних значень матриці можна використовувати теорему Гершгоріна яка стверджує що матриця А порядку nxn має n власних значень кожне з яких лежить в межах круга: 4. Якщо λ власне значення матриці то завжди можна вибрати відповідний йому...