92242

Технология поиска причин отказов

Доклад

Производство и промышленные технологии

Проведение анализа причин делится на три этапа. На первом этапе происходи поиск причин отказов в условиях эксплуатации. Цель первого этапа – выявление составной части отказавшей независимо от других и возможных причин возникновения ее отказа связанных с нарушением режима эксплуатации.

Русский

2015-07-28

30.75 KB

0 чел.

Технология поиска причин отказов

На основе полученных рациональных последовательностей поиска причин отказов разрабатываются технологические карты, в которых указываются содержания работ по поиску причин отказов, технические требования на проверяемые параметры, применяемое оборудование, приборы, инструмент, материалы, нормативная документация.

Проведение анализа причин делится на три этапа. На первом этапе происходи поиск причин отказов в условиях эксплуатации. Цель первого этапа – выявление составной части, отказавшей независимо от других, и возможных причин возникновения ее отказа, связанных с нарушением режима эксплуатации. Первый этап обычно выполняется на месте, где машина потеряла работоспособность. При установлении возможных эксплутационных причин отказов в общем случае анализу должны подлежать:

- режим работы машины;

- особенность нагружения отказавшей части;

рабочие температуры и другие обстоятельства работы машины перед отказом.

На втором этапе происходит поиск причины отказа на предприятии. Изучение происходит по следующей последовательности:

 1. наружный осмотр объекта.
 2. Проверка установки агрегата.
 3. Съемка агрегата.
 4. Проверка регулировки.
 5. Разборка и осмотр.
 6. Внутренняя разборка и осмотр.
 7. Разборка на узлы и осмотр.
 8. Проверка и испытание узла.
 9. Разборка узлов и осмотр.
 10. Проверка деталей.
 11. Очистка деталей.
 12. Дефектация деталей.
 13. Отбор деталей для лабораторных исследований.

Третий этап – лабораторные исследования. На данном этапе анализу подлежат:

- внешнее состояние сечений и изломов;

- ранее проводимые подобные исследования;

- макростуктура;

- микроструктура.

Лаборатории для проведения сложных исследований должны быть созданы при областных лабораториях метрологии, стандартизации и качества и оснащены соответствующим оборудованием.

Результаты исследования причин отказов оформляются в виде карты причины отказа.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

21094. Розвиток культури у добу Національно-демократичної революції (1917 - 1920 рр.) 18.88 KB
  Політика Тимчасового уряду в галузі народної освіти була демократичнішою ніж царського уряду і тому вже в березні 1917 р. Справжнім виразником інтересів українського громадянства і учительства у справі освіти стала Центральна Рада – представницький політичний орган українського народу утворений 7 березня 1917 р. Велику підтримку і допомогу надавали їй українські громадянські організації: товариство шкільної освіти учительські організації товариство Просвіта. було створено Генеральний секретаріат міністерство народної освіти який...
21095. Національне відродження 20-х рр. XX ст 24.41 KB
  громадянська війна в Україні закінчилася. Відомо що в період громадянської війни етнічні українці у більшовицькій партії в Україні складали тільки близько 1 . Тому політика коренізації здійснювалась у двох напрямах: українізації та створення необхідних політичних соціальних і економічних умов для культурного розвитку національних меншин. У цей час в Україні працював видатний педагог і письменник Антон Семенович Макаренко 18881939.
21096. Культура України 30-х рр. XX ст. «Розстріляне відродження» 28.22 KB
  Українізацію було повністю згорнуто а найпомітніших діячів національної культури ніби на підтвердження пророчих слів одного з персонажів сатиричної комедії М. становлять собою не тільки одну з найтрагічніших сторінок української історії але й відвертий злочин проти традиційної селянської культури життя і господарювання на зв’язках з якою розвивалася вся попередня національна культурна традиція. Однак добре розвивалася лише технічна і природознавча діяльність тоді як гуманітарні науки викладалися вкрай тенденційно і обмежено що пізніше...
21097. Культура України в 40-80-х рр. XX ст 25.78 KB
  Культура України в 4080х рр. Всього за межі України було вивезено понад 40 тис. Брутальній критиці та обвинуваченням у перекрученнях буржуазнонаціоналістичного характеру були піддані роботи істориків України Короткий курс історії України Нарис історії України. Рильського за його доповідь Київ в історії України Річниця Шевченка поетичні твори Київські октави.
21098. Культура незалежної України 23.73 KB
  Культура незалежної України Проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. Верховна Рада України ухвалила Основи законодавства про культуру якими передбачені заходи подальшого розвитку української національної культури. Верховна Рада України провела слухання на тему Культурна політика в Україні: пріоритети принципи та шляхи реалізації. показав що українська мова є рідною для 675 населення України.
21099. Визначення поняття «культура», її структура та основні функції 19.29 KB
  Термін культура вперше зустрічається в одному з творів знаменитого римського оратора Цицерона 45 р. Як самостійна наукова категорія культура фіксується вперше у працях німецького юриста С. У подальшому слово культура отримало ще більш узагальнене значення яке охоплювало собою сукупність створених людськими спільнотами традиційних благ і цінностей.
21100. Перші паростки культури на українських землях у найдавніші часи 17.16 KB
  Перші паростки культури на українських землях у найдавніші часи. Виникнення культури нерозривно пов’язано з появою людини. Загальні закономірності розвитку культури у первісну добу на українських землях були такими самими як в інших регіонах земної кулі проте були й деякі особливості. З огляду на це питання про генетичні витоки української культури має сьогодні неабияке значення і викликає у своєму розв’язанні доволі гострі зумовлені актуальними проблемами в житті нашого суспільства суперечки.
21101. Трипільська культура 18.72 KB
  Трипільська культура. Найбільшого розвитку в цей час в добу енеоліту досягла трипільська культура названа так від с. Потретє за своїм походженням трипільська культура хоч і була пов’язана з БалканоНижньодунайським регіоном але в процесі поширення на нові східні території включала в себе на різних етапах елементи місцевих неолітичних та енеолітичних культур. Почетверте трипільська культура відзначається розташуванням поселень певними зосередженими групами з проміжними менш заселеними територіями.
21102. Кімерійці, скіфи, сармати, їх культура та світогляд 19.74 KB
  Але історичні відомості про скіфів містяться в іноземних джерелах. Одним із перших про скіфів написав Геродот який присвятив їм окрему книгу своєї Історії і не лише яскраво змалював побут і звичаї тих народів які заселяли українські землі під назвою скіфів а й навів дані про їх релігійні погляди міфологію. У випадку скіфів такою ознакою послужила характерна форма півсферичних посудинчаш характерних для кочівників і більш позаднього часу. Поховання кочівницьких скіфів відрізняються від поховань осідлого населення.