92242

Технология поиска причин отказов

Доклад

Производство и промышленные технологии

Проведение анализа причин делится на три этапа. На первом этапе происходи поиск причин отказов в условиях эксплуатации. Цель первого этапа – выявление составной части отказавшей независимо от других и возможных причин возникновения ее отказа связанных с нарушением режима эксплуатации.

Русский

2015-07-28

30.75 KB

0 чел.

Технология поиска причин отказов

На основе полученных рациональных последовательностей поиска причин отказов разрабатываются технологические карты, в которых указываются содержания работ по поиску причин отказов, технические требования на проверяемые параметры, применяемое оборудование, приборы, инструмент, материалы, нормативная документация.

Проведение анализа причин делится на три этапа. На первом этапе происходи поиск причин отказов в условиях эксплуатации. Цель первого этапа – выявление составной части, отказавшей независимо от других, и возможных причин возникновения ее отказа, связанных с нарушением режима эксплуатации. Первый этап обычно выполняется на месте, где машина потеряла работоспособность. При установлении возможных эксплутационных причин отказов в общем случае анализу должны подлежать:

- режим работы машины;

- особенность нагружения отказавшей части;

рабочие температуры и другие обстоятельства работы машины перед отказом.

На втором этапе происходит поиск причины отказа на предприятии. Изучение происходит по следующей последовательности:

 1. наружный осмотр объекта.
 2. Проверка установки агрегата.
 3. Съемка агрегата.
 4. Проверка регулировки.
 5. Разборка и осмотр.
 6. Внутренняя разборка и осмотр.
 7. Разборка на узлы и осмотр.
 8. Проверка и испытание узла.
 9. Разборка узлов и осмотр.
 10. Проверка деталей.
 11. Очистка деталей.
 12. Дефектация деталей.
 13. Отбор деталей для лабораторных исследований.

Третий этап – лабораторные исследования. На данном этапе анализу подлежат:

- внешнее состояние сечений и изломов;

- ранее проводимые подобные исследования;

- макростуктура;

- микроструктура.

Лаборатории для проведения сложных исследований должны быть созданы при областных лабораториях метрологии, стандартизации и качества и оснащены соответствующим оборудованием.

Результаты исследования причин отказов оформляются в виде карты причины отказа.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56527. Розв’язування тригонометричних рівнянь 2.9 MB
  Розглянемо такі тригонометричні рівняння. Рівняння які зводяться до квадратних відносно тригонометричної функції. Рівняння які розв’язуються за допомогою рівності однойменних тригонометричних функцій. Лінійні рівняння відносно синуса і косинуса.
56528. Тригонометричні функції гострого кута прямокутного трикутника 83 KB
  Мета: формування поняття тригонометричних функцій гострого кута прямокутного трикутника дослідницько-евристичним методом; розвивати уміння учнів узагальнювати результати досліджень, спостережливість, прийоми аналізу і синтезу...
56529. Розв’язування прямокутних трикутників 519 KB
  Продовжте речення: Синус кута дорівнює відношенню протилежного катета до. гіпотенузи; cos 30o = ; Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи; Прилеглий катет дорівнює добутку гіпотенузи на косинус кута...
56530. Трикутники. Сторони. Кути. Основа. Висота. Розпізнавання та креслення трикутників 276.5 KB
  Розпізнавання та креслення трикутників. Наочність: таблиця Трикутники малюнки трикутників Тип уроку: формування нових знань умінь і навичок Перебіг уроку. Види трикутників за кутами. Відшукування видів трикутників за допомогою косинця.
56531. Розв’язування трикутників 685 KB
  Мета уроку: формувати навички і вміння з розв’язування трикутників. Час виконання 1 Організаційний момент 7хв 2 Актуалізація опорних знань 7хв 3 Розв’язування вправ 16хв 4 Самостійна робота 10хв 5 Підсумок уроку 5хв...
56532. Сума кутів трикутника 197.5 KB
  Мета: Навчальна: Поглибити знання учнів про властивості трикутників Формувати уміння застосовувати вивчені властивості при розв’язуванні задач Провести діагностику засвоєння системи знань та умінь і її застосування для...
56533. ОЗНАКИ РІВНОСТІ ТРИКУТНИКІВ 743.5 KB
  У даній роботі представлена методична розробка уроків теми «Ознаки рівності трикутників», яка складається з 8-ми уроків та різнорівневої контрольної роботи. Розробка дає змогу подивитися на тему під іншим кутом зору.
56534. Трикутник. Перша і друга ознаки рівності трикутників 8.2 MB
  Перевірка домашнього завдання Після чого обирається по одному учневі з кожного ряду які отримують по 1 листку з 10ма твердженнями інша частина учнів виконують на місцях аналогічне завдання. Ні слайд 2 На домашнє завдання учням було задано вправи на знаходження градусних мір...
56535. Трикутники 1.02 MB
  Мета: Систематизувати основні теоретичні положення з теми «Трикутники». Ліквідувати прогалини в знаннях, уміннях і навичках учнів; виховання активності, самостійності учнів, творчого підходу до оволодіння знаннями.