92253

Комплектование деталей

Доклад

Производство и промышленные технологии

Туда поступают: годные детали из отделения дефектации восстановленные из склада отремонтированных деталей и запасные детали из склада запасных частей. На ремонтных предприятиях детали комплектуют штучным и селективным групповым подбором. Штучный подбор заключается в том что к одной детали с какимто действительным размером полученным в результате его измерения подбирают вторую деталь данного соединения исходя из допускаемого при их сборке зазора или натяга.

Русский

2015-07-28

35.69 KB

1 чел.

Комплектование деталей

Детали комплектуют в специальном отделении, оборудованном стеллажами подставками, столами, передвижными тележками, ящиками, контейнерами и универсальным мерительным инструментом. Туда поступают: годные детали из отделения дефектации, восстановленные из склада отремонтированных деталей и запасные детали из склада запасных частей.

Комплектовочные работы включают в себя; сортирование деталей, их подбор дли сборки соединений в соответствии с техническими условиями; комплектование по номенклатуре и числу в соответствии с принадлежностью к агрегатам и сборочным постам; раскладку в тару; доставку комплектов на сборочные посты согласованно с ритмом сборки агрегатов.

На ремонтных предприятиях детали комплектуют штучным и селективным (групповым) подбором.

Штучный подбор заключается в том, что к одной детали с каким-то действительным размером, полученным в результате его измерения, подбирают вторую деталь данного соединения, исходя из допускаемого при их сборке зазора или натяга. Его примером может служить подбор поршня и гильзы двигателя, которые обрабатываются с широким полем допусков, вследствие чего любой поршень не может быть поставлен в любую гильзу. По техническим условиям на сборку нормальный зазор между гильзой и поршнем должен быть 0,14,.. 0,40 мм. Эти детали подбирают по зазору с помощью двух щупов: толщина одного равна минимально допустимому, а

Детали можно подобрать путем предварительных замеров. Например, замеряют диаметр гильзы, тогда диаметр поршня с учетом допустимых зазоров определяют по формулам:

DПmax=DЦ-δmin,

DПmin=DЦmax.

где DПmax, DПmin – соответственно максимальный и минимальный диаметры поршня, мм;  диаметр гильзы цилиндров, мм – соответственно допустимые максимальный и минимальный зазоры, мм.

При индивидуальном подборе соединяемых деталей не всегда достигается требуемое качество сборки и затрачивается много времени. Несмотря на эти недостатки, его широко применяют на ремонтных предприятиях, так как он не требует предварительной подготовки к подбору деталей.

Селективный (групповой) подбор характеризуется тем, что соединяемые детали после их обработки и контроля предварительно сортируют по размерным группам, клеймят цифрами, буквами или помечают цветными красками.

При сборке соединений используют детали одной группы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53441. Інтегроване навчання та міжпредметні звязки на уроках: спільне, відмінне, особливості реалізації 75.5 KB
  З’ясуємо суть понять міжпредметні зв’язкиâ€ й інтеграція†та особливості їх впровадження в навчання учнів початкової школи. Проте згодом намітилася їх диференціація: у тих випадках коли один предмет є основним а відомості з іншого викладаються лише в допоміжній ролі з метою повторення прискорення процесу навчання чи закріплення знань умінь і навичок є підстава говорити про міжпредметні зв’язки. Словосполучення інтеграція навчання†у Педагогічному словнику тлумачиться як відбір та об’єднання навчального матеріалу з різних...
53443. Звичаї і традиції українського народу 68.5 KB
  Сопілка До ІІ туру переходять 10 учасників ІІ конкурс Народні звичаї Кого кличуть їсти голодну кутю Мороз Коли настає Новий рік за старим стилем З 13 на 14 січня Яку назву має той період коли не можна їсти м'ясо молоко яйця Піст Яке свято завжди приходить рівно через 50 днів після Великодня Трійця Що шукали в ніч на Івана Купала Квітку папороті Страва з варених крупів Каша Густий суп із пшона Куліш Різаний або рваний шматок прісного тіста зварений у супі Галушка Одна із 12 обов’язкових страв...
53444. Інтелектуальна гра як одна із форм роботи з обдарованими учнями 422 KB
  Уровень коммуникативной интеллектуальной и творческой активности ребенка в игре зависит от уровня сложности характера игры отношения к ней ребенка и позиции взрослого. Принцип адекватности игры системе социальных отношений в обществе. Принцип рефлексивного последействия который заключается не просто в фиксации результатов игры а в анализе собственных действий каждого участника игры. Для эффективного педагогического воздействия игры на ее участников необходимо согласовывать “просчитывать†складывающиеся в группе отношения.
53445. Інтелектуальна педагогічна гра «Що? Де? Коли?» 121.5 KB
  Гра проводиться між педагогічними працівниками, де гравці пізнають, запам’ятовують нове, орієнтуються в нових ситуаціях, розвивають свою увагу, вивчають свої сильні та слабкі сторони при взаємодії з іншими педагогами, проводять аналіз допущених помилок. В складі команд можуть бути члени методичних комісій або викладачі і майстри виробничого навчання.
53446. Операции над бинарными деревьями 22.87 KB
  Бинарное (Двоичное дерево поиска (англ. binary search tree, BST)) дерево - это конечное множество элементов, которое либо пусто, либо содержит один элемент, называемый корнем дерева, а остальные элементы множества делятся на два непересекающихся подмножества
53447. Формування інформативної компетентності старшокласників засобами Інтернету 50.5 KB
  Чому так відбувається Глобальна мережа Інтернет містить багато різноманітної інформації як корисної енциклопедії новини навчальні сайти тощо так і зовсім некорисної для старшокласників порносайти сайти про насилля. Тому вчителю інформатики дуже важливо навчити учнів орієнтуватися у морі інформації до якої дає доступ мережа Інтернет: обирати потрібну інформацію із заданого питання аналізувати її вірно інтерпретувати. [1] Діяльність вчителя [2] з питання формування інформатичної компетентності старшокласників зводиться до: підбору...
53448. Ukraine is my native country 34.5 KB
  The capital of Ukraine if Kyiv. It is one of the most beautiful cities in the world. It is situated on the banks of the Dnipro River. The streets of Kyiv are wide and nice. They are lined up with chestnut trees. Kyiv is known as the scientific, industrial and cultural centre of the country. The people of our state are proud of their capital and love it with all their hearts. A lot of tourists visit Kyiv and enjoy its beauty and majesty.
53449. Впровадження інтерактивного навчання на уроках німецької мови 8.72 MB
  Актуальність змісту Розширення пізнавальних можливостей учнів, зокрема, у здобуванні, аналізі та застосуванні інформації з різних джерел, можливість перенесення отриманих умінь, навичок та способів діяльності на різні предмети та позашкільне життя учнів.