92275

Ремонт гидроцилиндров

Доклад

Производство и промышленные технологии

Нагнетательный канал распределителя соединяют шлангом со штуцером высокого давления стенда а штуцер нижней крышки с баком стенда. Верхнюю и нижнюю кольцевые полости распределителя соединяют шлангами с полостями цилиндра. Отсоединив шланг внештоковой полости цилиндра от штуцера распределителя опускают его в мензурку а штуцер распределителя глушат пробкой. Установив рукоятку распределителя в положение при котором масло поступает в штоковую полость цилиндра дросселем высокого давления стенда создают давление 10 МПа Подтекание масла через...

Русский

2015-07-28

35.45 KB

0 чел.

Ремонт гидроцилиндров

Цилиндры разбирают при изгибе штока и отслаивании его хромового покрытия, внутренних или наружных подтеканиях масла.

Погнутые штоки правят под прессом в холодном состоянии, а с изгибом более 2 мм выбраковывают. После этого допускается прогиб не более 0,1 мм на длине 200 мм. Изношенную деталь шлифуют в центрах шлифовального станка на глубину 0,1.,.0,2 мм, хромируют и снова шлифуют под номинальный или ремонтный размер.

Изношенное отверстие под шток передней крышки растачивают. В него запрессовывают бронзовую втулку, которую приваривают со стороны полости цилиндра. Вместо приваривания втулку можно устанавливать на анаэробный герметик. Далее ее окончательно обрабатывают и растачивают кольцевую канавку под уплотнительное кольцо. При задирах или износе внутренней поверхности корпуса более чем на 0,15 мм ее шлифуют. Если его диаметр увеличится более чем на 0,32 мм, корпус восстанавливают железнением.

Задние крышки с отломанными проушинами выбраковывают. При износе отверстий задней крышки и вилки штока их рассверливают и запрессовывают втулки, которые затем приваривают и окончательно обрабатывают под размер пальцев.

Цилиндры испытывают на стенде КИ-4200 или КИ-4815М. На него монтируют насос и распределитель. Нагнетательный канал распределителя соединяют шлангом со штуцером высокого давления стенда, а штуцер нижней крышки - с баком стенда. Верхнюю и нижнюю кольцевые полости распределителя соединяют шлангами с полостями цилиндра.

Включают стенд и несколько раз, перемещая поршень в цилиндре, заполняют его полости прогретым до температуры 500 С маслом. Устанавливая золотник в положения «Подъем» и «Опускание», наблюдают за плавностью перемещения штока. Поршень должен двигаться плавно по всей длине хода в обе стороны цилиндра при давлении не более 0,5,.. 0,7 МПа.

Для проверки герметичности уплотнений поршня его устанавливают в среднее положение или при втянутом на 3/4 длины штока с помощью специального упора. Отсоединив шланг внештоковой полости цилиндра от штуцера распределителя, опускают его в мензурку, а штуцер распределителя глушат пробкой. Установив рукоятку распределителя в положение, при котором масло поступает в штоковую полость цилиндра, дросселем высокого давления стенда создают давление 10 МПа, Подтекание масла через уплотнения поршня в течение 3 мин не должно превышать у цилиндров Ц55—1,4 см3, Ц75—2,6, Ц90 — 3,8 и Ц-100 4,7 см3.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65669. Структурні зміни легень при тяжкій черепно-мозковій травмі (клініко-експериментальне дослідження) 592 KB
  Значна кількість публікацій присвячених питанням патології легень при ураженні центральної нервової системи вказує на увагу до проблеми як клініцистів так і патоморфологів В. Проведений нами аналіз наукової літератури показав що динаміка морфологічних змін легень при переживанні травми...
65670. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 293 KB
  Тому великого значення в галузі економіки природокористування та охорони навколишнього середовища набуває розробка та реалізація організаційноекономічних засад підвищення ефективності водозабезпечення міського населення.
65671. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 356.5 KB
  Однією з найнебезпечніших є корупція, якою пронизані практично всі суспільні відносини, усі гілки державної влади. Корупція постійно видозмінюється, розвивається, пристосовується до нових умов. З’являються нові форми проявів корупції, виникають нові аспекти суспільних відносин, де такі прояви стають нормою.
65672. Соборність та регіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної України 255 KB
  Звертання до феномену соборності протягом століть супроводжувало боротьбу українців за право на створення власної держави, і сьогодні воно залишається актуальним у контексті боротьби за єдність країни й маніпуляцій політиків стосовно можливого “розколу України”.
65673. Использование формул объемного типа для нормирования расчетных характеристик весеннего половодья р.Северский Донец 766.5 KB
  Гідрологічні обґрунтування таких проектів полягають у визначенні розрахункових характеристик дощових паводків і весняних водопіль до яких відносяться максимальні витрати води шари і самі гідрографи стоку. При наявності водосховищ проточного типу великого значення набувають не лише ці параметри стоку в період...
65674. РЕГУЛЮВАННЯ ЦИКЛІЧНОСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 213.5 KB
  В сучасних умовах трансформації економіки України все більше уваги приділяється регіональному розвитку держави адже саме через наявність економічно сильних територій можна досягти позитивних зрушень в економіці країни в цілому.
65675. Формування організаційно-економічного механізму управління агропромисловими підприємствами 690.5 KB
  В результаті проведення ринкових реформ сформувалися нові, специфічні умови функціонування аграрних підприємств. Жорсткість конкурентної боротьби, насичення ринків товарами та послугами, падіння попиту та сукупність інших чинників ускладнюють діяльність підприємств...
65676. Розробка нових покриттів металевих імплантатів для покращення толерантності тканин організму до них 495 KB
  Вплив імплантатів встановлених в організм експериментальних тварин на зміну рівня холестерину Среактивного білку та факторів згортання крові. Біофізичні та біохімічні методи оцінки реакції організму і тканин після...
65677. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 181.5 KB
  Стрімкий розвиток українського суспільства його науковотехнічної та гуманітарної сфер ставить нові завдання перед системою вищої освіти передусім щодо зміни орієнтації професійної підготовки майбутніх фахівців з формування професійних знань та вмінь на забезпечення комфортних умов...