92282

Технология приклеивания фрикционных накладок

Доклад

Производство и промышленные технологии

В процессе эксплуатации диски коробятся их толщина становится неравномерной. Этого можно избежать с помощью приклеивания После удаления старых деталей диски зачищают до металлического блеска шлифовальной машиной или дробеструйной установкой. Диски охлаждают до 70. В противном случае протачивают диски на токарновинторезном станке.

Русский

2015-07-28

560.37 KB

3 чел.

Технология приклеивания фрикционных накладок

Способ крепления этих деталей заклепками имеет ряд существенных недостатков. В процессе эксплуатации диски коробятся, их толщина становится неравномерной. Фрикционные

накладки по толщине используются не более чем на 40%, так как головки заклепок соприкасаются с поверхностью соединяемой детали. Возникает необходимость заменять частично изношенную накладку новой. Этого можно избежать с помощью приклеивания,

После удаления старых деталей диски зачищают до металлического блеска шлифовальной машиной или дробеструйной установкой. На поверхности не допускается наличия следов коррозии. Поверхности обезжиривают тампоном, смоченным ацетоном. После просушивания в течение 10 мин на них наносят слой клея ВС-10Т и выдерживают не менее 5 мин

на воздухе при температуре 18...20°С. Толщина клеевого шва должна быть 0,1...0,2 мм, а расход клея — не

более 200 г на 1 м2 поверхности. Резиновый брусок не должен прилипать.

Ведомый диск соединяют с фрикционными накладками и укладывают в приспособление. Между собранными дисками в (рис. 2.42) размещают промежуточные кольца 7. Динамометрическим ключом на поверхностях создают давление не менее 0,1 МПа. Смещение накладок относительно диска не более 0,5 мм.

Для полимеризации клеевого слоя приспособление с дисками устанавливают в электропечь и выдерживают 40 мин при температуре 180°С. Диски охлаждают до 70.,, 100°С в отключенной печи, а затем на воздухе до температуры 35...40°С.

Затем разбирают приспособление, зачищают подтекания и наплывы клея, проверяют качество склеивания внешним осмотром и простукиванием,

Торцовое биение диска не более 0,5 мм и коробление — 1,0 мм. В противном случае протачивают диски на токарно-винторезном станке. При их простукивании молотком звук должен быть ровным и недребезжащим.

Изношенные фрикционные накладки, приклеенные к диску клеем ВС-10Т, отделяют путем выдержки дисков в печи при температуре 350 °С в течение 5... 6 ч с последующим легким простукиванием.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84502. Онкотичний тиск плазми крові і його значення 43.64 KB
  Напівпроникною мембраною для онкотичного тиску є стінка капілярів вона вільно пропускає розчинник вода але не пропускає білки що створюють онкотичний тиск Білки є осмотично активними речовинами вони гідрофільні та утримують при собі достатньо велику кількість води. Оскільки стінка капілярів не пропускає білки в міжклітинну рідину то це сприятиме затримці води в капілярах. Впливає на обмін води між кровю та інтерстеціальною рідиною. На обмін води між кровю та тканинами за механізмом фільтраціїрезорбції впливають: Ронк.
84503. Кислотно-основний стан крові роль буферних систем крові та його забезпечення 50.37 KB
  К Механізми підтримки сталості рН в організмі: ислотноосновний стан КОС крові залежить від співвідношення концентрацій іонів Н та ОНˉ у плазмі крові. Його нормальна величина 74 в артеріальній крові та 736 у венозній. Величина рН крові відображає величину рН інтерстиційної рідини та рідини в клітинах.
84504. ЕРИТРОН 44.13 KB
  Механізми регуляції Виконавчі органи Гуморальні Еритроцити що циркулюють в крові Нервові Депоновані еритроцити Забезпечення оптимальної кількості еритроцитів в ОЦК як засобу транспорту Органи кровотворення червоний кістковий мозкта руйнування макрофагальна система Механізми регуляції кількості еритроцитів в крові: 1. Нервові механізми регуляції забезпечують швидку зміну кількості еритроцитів в одиниці обєму крові за рахунок їх перерозподілу між депо та активною циркуляцією. Головним механізмом є активація симпатичного відділу...
84505. Види гемоглобіну та його сполук, їх фізіологічна роль 45.61 KB
  Особливості будови глобіну впливають на спорідненість Hb до кисню. HbF має більшу спорідненість до кисню ніж Hb кров плоду звязує кисень сильніше ніж кров матері в плаценті кров плода відбирає кисень у крові матері і перетягує його собі. Сполуки гемоглобіну: ВідновленийHb не містить кисню; 2. В залежності від умов рівновага зміщується або в бік утворення оксигемоглобіну в крові легень яка має високу напругу кисню або в бік дисоціації оксигемоглобіну в крові тканин де напруга кисню низька.
84506. Лейкоцити, їх функції. Регуляція лейкопоезу. Фізіологічні лейкоцитози 51.34 KB
  При оцінці змін кількості лейкоцитів в клініці вирішального значення має показник зміни співвідношень між окремими групами та формами лейкоцитів в меншій мірі їх кількості. Відсоткове співвідношення окремих форм лейкоцитів називають лейкоцитарною формулою або лейкограмою.
84507. Тромбоцити, їх фізіологічна роль 38.42 KB
  Тромбоцити або кровяні пластинки безколірні двояковпуклі утворення які за своїми розмірами в 2 8р. В крові тромбоцити перебувають в неактивному стані. Активовані тромбоцити виділяють ряд речовин які необхідні для гемостазу тромбоцитарні фактори згортання тромбоцитарний тромбопластин антигепариновий фактор фібриноген тромбостенін судиннозвужуючий фактор фактор аґреґації. Окрім участі в гемостазі тромбоцити здійснюють транспорт креаторних речовин що є важливим для збереження структури судинної стінки.
84508. Судинно-тромбоцитарний гемостаз, його фізіологічне значення 44.97 KB
  Гемостаз емостаз сукупність механізмів які забезпечують зупинку кровотоку з судин при їх пошкодженні. Судиннотромбоцитарний Коагуляційний Судиннотромбоцитарний гемостаз СТГз сукупність судинних та клітинних тромбоцитарних реакцій які забезпечують закриття пошкоджень в стінці судин тромбоцитарним тромбом і зупинку кровотечі із судин мікроциркуляторного русла прекапіляри капіляри посткапіляри тобто судин з низькою лінійною швидкістю кровотоку та низьким тиском. Рефлекторний спазм судин у відповідь на подразнення їх стінок...
84509. Коагуляційний гемостаз, його фізіологічне значення 62.99 KB
  В результаті таких змін утворюється фібриновий згусток тромб що закриває отвір пошкодження у судині.Перетворення фібриногену у фібрин; Взаємний звязок цих фаз полягає в тому що продукт попередньої реакції ініціює наступну автокаталітичний процес. Утворення фібрину складний процес. Спочатку утворюється фібринмономер потім він полімеризується утворюється фібринполімер.
84510. Коагулянти, антикоагулянти, фактори фібринолізу, їх фізіологічне значення 43.06 KB
  Збереження рідкого стану крові одного з найбільш важливих параметрів гомеостазу головна функція системи регуляції аґреґатного стану крові та колоїдів. Прискорення згортання крові називають гіперкоагулемією а сповільнення гіпокоагулемією. Рідкий стан крові забезпечується такими механізмами. Стінки судин та форменні елементи крові мають негативний заряд що відштовхує клітини крові від судин.