92290

Комплектование деталей ШПГ

Доклад

Производство и промышленные технологии

При использовании пальцев ремонтного размера отверстие в бобышке поршня обрабатывают разверткой Комплект поршневых колец подбирают по следующим параметрам: зазорам в стыке и в соединении с поршневой канавкой прилеганию колец к внутренней поверхности гильзы и упругости. Зазор в стыке колец определяют после их установки в новую гильзу а зазор в соединении с канавками после укладки колец на поршень. Допускается подгонка поршневых колец по зазору в стыке и высоте канавки путем шлифования торцов на плоскошлифовальном станке. Упругость...

Русский

2015-07-28

34.8 KB

4 чел.

Комплектование деталей ШПГ

Шатуны и поршни подбирают по массе в комплект. Массы поршня и шатуна указаны соответственно на днище и боковой поверхности крышки в месте прилива под шатунный болт. При необходимости уравнивания массы шатунов их стержни опиливают по линии разъема на глубину до 1 мм. Разность по массе поршней и шатунов в комплекте не должна превышать значений, оговоренных техническими условиями.

Для получения нормального зазора в соединении поршень — гильза детали комплектуют из одной размерной группы. Обозначение последней у поршня указано на его днище, а у гильзы цилиндров — на ее торце. При использовании гильз ремонтного размера к ним подбирают поршни того же размера. В двигатель устанавливают детали только одной размерной группы.

Чтобы добиться нормального натяга (зазора) в соединении бобышка поршня — поршневой палец, их следует комплектовать из деталей одной размерной группы. Обозначение группы отверстия нанесено на бобышке поршня, а поршневого пальца — на внутренней поверхности или торце. При использовании пальцев ремонтного размера отверстие в бобышке поршня обрабатывают разверткой,

Комплект поршневых колец подбирают по следующим параметрам: зазорам в стыке и в соединении с поршневой канавкой, прилеганию колец к внутренней поверхности гильзы и упругости.

Зазор в стыке колец определяют после их установки в новую гильзу, а зазор в соединении с канавками — после укладки колец на поршень. Измеряют зазор щупом. Допускается подгонка поршневых колец по зазору в стыке и высоте канавки путем шлифования торцов на плоскошлифовальном станке.

Упругость поршневых колец контролируют приспособлением МК-ПР-562. Зазоры и упругость колец должны отвечать техническим условиям на сборку двигателей. Так, например, у двигателей СМД-60 и СМД-62 зазор в стыке первого хромированного компрессионного кольца 0,45,.. 0,65 мм, в соединении с канавкой поршня 0,18...0,24 мм, упругость 22...3ГН. У второго и третьего колец эти значения соответственно равны 0,45... 0,65, 0,15...0,21 мм и 22,..31 Н, у маслосъемного кольца — 0,45... 0,60, 0,086... 0,127 мм и 18... 30 Н.

Плотность прилегания колец к поверхности гильзы цилиндров проверяют щупом после установки их в эталонную гильзу. Радиальный зазор (просвет) не более 0,02 мм. Он допускается в двух местах на дугах не более 30° и, наоборот, у стыка колец на дуге 30°.

Коробление торцовых поверхностей колец контролируют на поверочной плите. Оно не должно быть более 0,05 мм для поршней диаметром 120 мм и 0,07 мм для больших размеров.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64769. НАУКОВІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ВІБРАЦІЙНИХ МАШИН ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ ЦЕМЕНТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ 3.17 MB
  Для реалізації поставленої мети було розв’язано наступні задачі: оцінка і аналіз стану і еволюції розвитку вібраційної техніки для ущільнення бетонних будівельних сумішей; аналіз явищ що відбуваються в процесі вібраційного ущільнення цементобетонних сумішей...
64770. Параметрично-структурні методи підвищення якості систем регулювання промислових об’єктів 2.22 MB
  Незважаючи на здобутки теорії керування (оптимальна лінійна фільтрація Вінера-Калмана, системи з нечіткою логікою, нейромережеві технології, генетичні алгоритми оптимізації, тощо), з ряду причин техніко-економічного характеру...
64771. ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ КОМПОНОВОК ВЕРСТАТНИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ВЕРСТАТІВ З ЧПК 328 KB
  Для досягнення поставленої мети сформульовано такі задачі: теоретичне обґрунтування та розроблення математичної моделі вибору оптимальної компоновки ВП для універсальних та багатоцільових верстатів з ЧПК; – розроблення системи конструкцій функціональних елементів...
64772. ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ВИРОЩУВАННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ФОРМ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ 260.5 KB
  Щорічно в Державний Реєстр сортів рослин України вносяться нові високопродуктивні, різні за скоростиглістю гібриди кукурудзи. Для широкого їх впровадження необхідно налагодити виробництво насіння вихідних батьківських форм...
64773. ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ, СТРОКІВ СІВБИ ТА НОРМ ВИСІВУ В УМОВАХ ПРИСИВАШШЯ 301 KB
  Мета досліджень полягає в розробці більш досконалих та економічно ефективних агротехнічних прийомів вирощування пшениці озимої при сівбі після соняшнику ячменю ярого у порівнянні з чорним паром за різних строків сівби та норм висіву насіння.
64774. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРАЦЕОХОРОННИХ УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАСОБАМИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 592 KB
  Здійснивши аналіз методики викладання нормативних дисциплін Основи охорони праці й Охорона праці в галузі у вищих аграрних навчальних закладах ми дійшли висновку що здебільшого застосовуються традиційні методи навчання які не повною мірою дозволяють сформувати високий рівень...
64775. ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 283 KB
  Зокрема потребує подальшого теоретичного та прикладного вирішення уточнення й поглиблення поняття інноваційність технологічних процесів виявлення чинників що визначають інноваційність розвиток класифікації технологічних процесів машинобудівних...
64776. Отримання порожнистих деталей із змінною товщиною стінки на базі використання способів радіально-прямого видавлювання 336.5 KB
  Для виготовлення розповсюджених в промисловості порожнистих вісесиметричних деталей із змінною товщиною стінки використовуються способи поздовжнього зворотного та прямого видавлювання витягування локальної обробки та процеси штампування...
64777. МУЗИКА Й ЖИВОПИС У ТВОРЧОСТІ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ ТА Я. ІВАШКЕВИЧА: СИНКРЕТИЗМ ХУДОЖНЬОЇ ОБРАЗНОСТІ 162.5 KB
  Сучасність виводить синкретизм на рівень одного з основних понять філософії та культури, що зумовлено зростаючою роллю інтеграційних процесів та явищ у контексті глобалізації всього культурного життя суспільства, яке перетворює навколишній світ.