92373

Профилактика имплантационной инфекции. Методы стерилизации шовного материала, дренажей, скобок и др. Лучевая (холодная) стерилизация

Доклад

Медицина и ветеринария

Через 2 сут проводят бак. При стерилизации по Клаудиусу эфир из банки сливают кетгут заливают на 10 сут водным раствором Люголя затем заменяют на свежий и оставляют еще на 10 сут. После этого раствор Люголя заменяют 96 спиртом и через 46 сут проводят контроль на стерильность. Метод Губарева предусматривает стерилизацию кетгута спиртовым раствором Люголя в течение 20 сут.

Русский

2015-07-30

32.87 KB

0 чел.

Профилактика имплантационной инфекции. Методы стерилизации шовного материала, дренажей, скобок и др. Лучевая (холодная) стерилизация.

К материалам, имплантируемым в организм человека, относят шовный материал, скрепки, скобки, протезы сосудов, суставов, ткани и органы, дренажи, катетеры, шунты.

Шовный материал стерилизуют гамма-излучением в заводских условиях. Металлический шовный материал стерилизуют в автоклаве или кипячением. Капрон, лавсан, лен, хлопок можно стерилизовать по методу Кохера. Это вынужденный метод, он предусматривает механическую очистку шовного материала горячей водой с мылом. Мотки моют в мыльной воде в течение 10 мин, дважды меняя воду, затем отмывают от моющего раствора, высушивают и наматывают на стеклянные катушки, которые помещают в банки с притертой пробкой и заливают диэтиловым эфиром на 24 часа для обезжиривания, после чего перекладывают в банки с 70% спиртом на такой же срок. После этого шелк кипятят в течение в течение 10-20 мин в растворе дихлорида ртути 1:1000 и перекладывают в герметичные банки с 96% спиртом. Через 2 сут проводят бак.контроль.

Стерилизация кетгута химическим способом предусматривает предварительное обезжиривание, для чего нити кетгута помещают в герметичные банки с диэтиловым эфиром на 24 часа. При стерилизации по Клаудиусу эфир из банки сливают, кетгут заливают на 10 сут водным раствором Люголя, затем заменяют на свежий и оставляют еще на 10 сут. После этого раствор Люголя заменяют 96% спиртом и через 4-6 сут проводят контроль на стерильность. Метод Губарева предусматривает стерилизацию кетгута спиртовым раствором Люголя в течение 20 сут.

Лучевая стерилизация осуществляется гамма-лучами. Используются изотопы кобальта и цезия. Доза проникающей радиации должна быть значител


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22999. Критерій класифікації приголосних фонем 43 KB
  Критерій класифікації приголосних фонем За акустичною ознакою співвідношенням голосу й шуму приголосні поділяють на сонорні й шумні. Шумні приголосні у свою чергу поділяються на дзвінкі й глухі. Глухі приголосні творяться тільки шумом. З артикуляційного фізіологічного погляду приголосні класифікують за місцем творення і способом творення.
23000. Склад та складоподіл 50.5 KB
  Склад та складоподіл Склад – звук або комплекс звуків що вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря мінімальна одиниця мовленнєвого потоку яка складається з максимально звучного звука і прилеглих до нього менш звучних звуків. Існує три теорії складу: еспіраторна мускульна напруга та сонорна. еспіраторна теорія еспіраторне визначення складу. 3гідно з нею склад це звук або комплекс звуків що вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря.
23001. Синтагма. Енклітики і проклітики 28 KB
  Енклітики і проклітики У сучасних мовах трапляються випадки коли слова зберігаючи смислову самостійність втрачають наголос і примикають до інших слів об'єднуючись із ними спільним наголосом. Такі слова називають клітиками. Слова які втративши наголос приєднуються до наступних слів називають проклітиками а явище проклізою від гр. Ненаголошені слова що стоять після наголошених утворюючи з ними одне фонетичне ціле називають енклітиками а явище енклізою від гр.
23002. Граматична будова мови, морфологія та синтаксис 33 KB
  Граматична будова мови морфологія та синтаксис Граматика від лат. grammatike techne письмове мистецтво 1 будова мови система морфологічних категорій і форм синтаксичних категорій і конструкцій; 2 наука яка вивчає будову мови. Що стосується граматики як науки то розрізняють: 1 формальну яка вивчає граматичні форми та їх структуру і контенсивну семантичну яка вивчає значення цих форм і структур; 2 синхронічну що вивчає будову мови на певному умовно виділеному часовому етапі і діахронічну яка вивчає мовну будову в її...
23003. Граматичне значення і граматична категорія. Граматична форма 34.5 KB
  Граматичне значення і граматична категорія. Смислова структура повнозначного слова являє собою єдність лексичного значення індивідуального і тих абстрактних значень які характеризують видозміни його у зв'язках з іншими словами. Ці абстрактні значення що супроводять лексичне значення повнозначного слова в конкретному випадку його вживання називаються граматичними значеннями. Граматичне значення не є приналежністю одного слова воно об'єднує граматично цілі групи або й класи слів.
23004. ЗАВДАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ 28.67 KB
  Однак за останні десятиліття масштаби перекладацької діяльності настільки виросли що є всі підстави говорити про початок нового етапу в історії перекладу. Виникли нові підвиди перекладу синхронний переклад переклад кінофільмів телепередач судовий переклад тощо. Перекладач повинен крім того добре розбиратися в предметі перекладу.
23005. Романські мови 42.5 KB
  Романські мови як державні чи офіційні вживають 66 країн у т. Ще декілька романських мов мають статус парціальної часткової мови у відповідних країнах: галісійська каталанська та окситанська у формі аранської говірки в Іспанії ретороманська у Швейцарії. романські мови зазнали світового поширення Нова Романія або Латинська Америка та численні країни Африки.
23006. Мовознавство – наука про мову. Об’єкт та предмет мовознавства 32 KB
  Мовознавство – наука про мову. Об’єкт та предмет мовова. Мовознавство або лінгвістика наука про природну людську мову загалом і про всі мови світу як її індивідуальних представників. Об’єкт це те що вивчається природна мова основним об’єктом мовова є мова.
23007. Мова, її визначення, основні ознаки і властивості 35 KB
  Мова її визначення основні ознаки і властивості. Мова – основний об’єкт мовова. Мова – система знаків яку ми використовуємо для спілкування комунікації передачі та сприйняття інформації. Мова – це звукове вираження думки Шлейхер.