92373

Профилактика имплантационной инфекции. Методы стерилизации шовного материала, дренажей, скобок и др. Лучевая (холодная) стерилизация

Доклад

Медицина и ветеринария

Через 2 сут проводят бак. При стерилизации по Клаудиусу эфир из банки сливают кетгут заливают на 10 сут водным раствором Люголя затем заменяют на свежий и оставляют еще на 10 сут. После этого раствор Люголя заменяют 96 спиртом и через 46 сут проводят контроль на стерильность. Метод Губарева предусматривает стерилизацию кетгута спиртовым раствором Люголя в течение 20 сут.

Русский

2015-07-30

32.87 KB

0 чел.

Профилактика имплантационной инфекции. Методы стерилизации шовного материала, дренажей, скобок и др. Лучевая (холодная) стерилизация.

К материалам, имплантируемым в организм человека, относят шовный материал, скрепки, скобки, протезы сосудов, суставов, ткани и органы, дренажи, катетеры, шунты.

Шовный материал стерилизуют гамма-излучением в заводских условиях. Металлический шовный материал стерилизуют в автоклаве или кипячением. Капрон, лавсан, лен, хлопок можно стерилизовать по методу Кохера. Это вынужденный метод, он предусматривает механическую очистку шовного материала горячей водой с мылом. Мотки моют в мыльной воде в течение 10 мин, дважды меняя воду, затем отмывают от моющего раствора, высушивают и наматывают на стеклянные катушки, которые помещают в банки с притертой пробкой и заливают диэтиловым эфиром на 24 часа для обезжиривания, после чего перекладывают в банки с 70% спиртом на такой же срок. После этого шелк кипятят в течение в течение 10-20 мин в растворе дихлорида ртути 1:1000 и перекладывают в герметичные банки с 96% спиртом. Через 2 сут проводят бак.контроль.

Стерилизация кетгута химическим способом предусматривает предварительное обезжиривание, для чего нити кетгута помещают в герметичные банки с диэтиловым эфиром на 24 часа. При стерилизации по Клаудиусу эфир из банки сливают, кетгут заливают на 10 сут водным раствором Люголя, затем заменяют на свежий и оставляют еще на 10 сут. После этого раствор Люголя заменяют 96% спиртом и через 4-6 сут проводят контроль на стерильность. Метод Губарева предусматривает стерилизацию кетгута спиртовым раствором Люголя в течение 20 сут.

Лучевая стерилизация осуществляется гамма-лучами. Используются изотопы кобальта и цезия. Доза проникающей радиации должна быть значител


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25168. Арістотель. «Метафізика»: вчення про сутність 22.5 KB
  Справді ми маємо на увазі одне й те ж коли говоримо людина і одна людина людина що існує і людина.
25169. Ідея поступу в філософії історії Просвітництва 24 KB
  Ідея поступу загальносвітоглядна ідея що відображає віру в прогрес і є символом європейської цивілізації. Активного розвитку в епоху Просвітництва набуває ідея розвитку. Ідея поступу розглядає історію як певний процес що прямує до досконалості. Також ідея поступу включає в себе ідею породження тобто кожна наступна стадія розглядається як результат попередньої.
25170. Поняття феномену у феноменологічній філософії 31 KB
  Поняття феномену у феноменологічній філософії Феномен від грецьк. У феноменології Гуссерля Ф. дається в принципово іншій феноменологічній установці. Після процедури феноменологічної редукції очищення змісту свідомості від натуралізму та психологізму цей зміст постає як інтенційна даність ноезоноематичних актів що конституюють змістовний результат пізнання.
25171. М.Фуко. “Слова і речі” 28 KB
  Підзаголовок Археологія гуманітарного знання. Археологія як протиставлення кумулятивістським концепціям для яких найважливішим є прогрес знання через накопичення спостережених фактів. В книзі Археологія знання доробив та помякшив розриви між епістемами за рахунок поняття дискурсивна практика.
25172. Роль соціальних інститутів в житті суспільства 25.5 KB
  Соціальні інститути бувають: Економічні поділ праці право приватної власності заробітна плата; Політичні держава армія суд партії Інститути шлюбу та сімї Виховні Соціальні інститути в системі культури.Дюркгейма вивів ряд базових соціальних характеристик якими повинні володіти соціальні інститути. Інститути сприймаються індивідами як зовнішня реальність. Інститути сприймаються індивідом як об'єктивна реальність.
25173. Поняття нації в сучасній соціальній філософії 25 KB
  Поняття нації в сучасній соціальній філософії. Але якщо говорити про сучасне розуміння нації то панує ряд таких тенденцій: Нації це явища модерної епохи Європоцентризм погляди дослідників завжди спрямовані на Європу пр розгляді цього поняття Нації це штучно створений феномен вони є продуктом процесу модернізації та створені для певних цілей. Нації це територіальні та політичні спільноти Вони завжди засновані на соціальній комунікації. Ентоні Сміт пропонує виокремлювати такі підходи до розуміння нації в сучасну епоху:...
25174. Критика соціальних теорій Гегеля і Маркса за працею К.Поппера “Відкрите суспільство та його вороги” 22.5 KB
  Найголовніший пункт критики ідея історичної закономірності розвитку людської спільноти. Поппер відкидає поняття закону історії і каже що історичні факти можна пояснити після того як вони відбулися але шукати в них закономірності немає сенсу. Закономірності вивчає соціологія історія ж аналізує окремі події. Він вважав хибною дихотомію природничонаукового та соціального знання через те що й там і там діє принцип фальсифікації заперечував існування обєктивних законів історії стверджував відсутність жорсткого детермінізму в природі і...
25175. К.Леві-Стросс – один з найвизначніших представників структуралізму 29.5 KB
  Подібні спроби вчинялися до нього Проппом при аналізі казки але саме ЛевіСтросс вкорінив інваріантні форми структуру не у емпіричній реальності а у самій людині в несвідомих структурах розуму. нова дисципліна яка виникає як результат обєднання ЛевіСтросом соціальної антропології і етнологічної дисципліни. Недоліки вчення ЛевіСтросса: поглинання свободи індивіда обєктивними закономірностями переоцінка ролі позасвідомого недооцінка ролі історії.
25176. Взаємовплив науки і філософії 27.5 KB
  Співвідношення філософії і науки можна показати на прикладі міркувань Патнема. тобто тут висловлюється думка сама про взаємовплив науки і філософії. Філософія створює для науки ціннісно нормативну сферу і в свою чергу беручи за цінності результати отримані наукою.