92374

Хирургия древних веков

Доклад

Медицина и ветеринария

Гиппократ описал основные принципы лечения ран с учетом гнойных осложнений использовал гипертонический раствор металлический дренаж. В Древнем Риме Цельс описал такие операции как ампутация конечности удаление катаракты остановка кровотечения путем перевязки сосуда. Описал местные признаки воспаления. Описал остановку кровотечения пластику при заячьей губе предложил в качестве шовного материала шелк струнные нити.

Русский

2015-07-30

32.91 KB

0 чел.

Хирургия древних веков.

История хирургии состоит из 4 основных периодов — эмпирический(с 6-7 тысячелетия до нашей эры до конца 16 века нашей эры) ; анатомический( с конца 16 до конца 19 века) ; период великих открытий(конец 19 — начало 20 века); физиологический(20 век).

Древние люди умели останавливать кровотечение — применяли сдавление ран, тугие повязки, раны заливали горячим маслом, присыпали золой. При ранениях проводилось удаление инородных тел. Выполнялись такие операции, как трепанации черепа, ампутации конечностей, удаление камней из мочевого пузыря.

В древней Индии за 1500 лет до н.э. широко применялись хирургические инструменты — скальпели, пинцеты, зеркала, шприцы. Выполнялись операции — кесарево сечение, пластика носа перемещенным лоскутом.

В Древней Греции выполняли остановку кровотечений, лечение ран, ампутации, оказание помощи раненым на поле боя. Гиппократ описал основные принципы лечения ран с учетом гнойных осложнений, использовал гипертонический раствор, металлический дренаж. Разработал основы научной медицины и хирургии.

В Древнем Риме Цельс описал такие операции, как ампутация конечности, удаление катаракты, остановка кровотечения путем перевязки сосуда. Описал местные признаки воспаления.

Гален ввел в медицину экспериментальный метод исследования. Описал остановку кровотечения, пластику при «заячьей губе», предложил в качестве шовного материала шелк, струнные нити.

Авиценна предложил использовать вино для дезинфекции ран, впервые применил шов нерва, использовал для лечения переломов вытяжение, гипсовую повязку. Описал трахеотомию, удаление камней из почек.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55677. Методи накладання покривних (бинтової, косинкової, пращоподібної і пластирної) пов’язок і давлючої бинтової пов’язки 188 KB
  Мета: дати поняття про загальні вимоги щодо накладання покривних пов’язок: бинтової косинкової пращоподібної пластирної та пояснити правила накладання давлючої бинтової пов’язки...
55678. Методи групової роботи при вивченні математики 169 KB
  Групові форми навчання основні відомості та загальні рекомендації Групова форма навчання – це така форма організації навчальних занять за якої певній групі студентів ставиться єдине навчальне завдання для розв’язання якого потрібне об’єднання...
55679. ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ОПРАЦЮВАННЯ СТАТЕЙ ПІДРУЧНИКА 116.5 KB
  Завдяки сучасним змінам в освітній системі держави стало актуальним звернення педагогів до проблем застосування активних та інтерактивних методів навчання. Завдяки чисельним публікаціям і системі додаткової освіти у свідомості людей поступово формується думка...
55680. Організація проектної діяльності на уроках біології 307.5 KB
  У ході здійснення проекту школярі навчаються надавати допомогу своїм товаришам по роботі в них формується вміння самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі виробляється обов’язковість і відповідальність.
55681. Даючи знання – не відбирай здоров'я! 428.5 KB
  Організація оздоровчофізкультурної діяльності учнів на уроках та в позаурочний час значною мірою зумовлюється потребами суспільства. Мета якої підвищення фізичної підготовленості учнів засобами сучасних фізкультурнооздоровчих систем формування основи...
55683. Формування ключових компетентностей учнів у процесі вивчення історії через організацію дослідницької діяльності 231.5 KB
  Сухомлинський Формування ключових компетентностей учнів у процесі вивчення історії через організацію дослідницької діяльності. Відповідно до цього основним завданням вчителя є сприяння активізації пізнавальної діяльності учнів створення умов для їх само повчання та саморозвитку.
55684. Роль інноваційних технологій в розвитку мови молодших школярів 48 KB
  Виходячи з цього головною метою вивчення мови в початкових класах є формування фундаментально грамотної особистості повноцінного носія мови. Особисто важливою стає практична сторона вивчення мови...
55685. Давайте познайомимось 560 KB
  Мета: збагачувати уявлення дітей про сім’ю розвивати позитивне ставлення до рідної домівки виховувати почуття гордості за свою сім’ю.