92374

Хирургия древних веков

Доклад

Медицина и ветеринария

Гиппократ описал основные принципы лечения ран с учетом гнойных осложнений использовал гипертонический раствор металлический дренаж. В Древнем Риме Цельс описал такие операции как ампутация конечности удаление катаракты остановка кровотечения путем перевязки сосуда. Описал местные признаки воспаления. Описал остановку кровотечения пластику при заячьей губе предложил в качестве шовного материала шелк струнные нити.

Русский

2015-07-30

32.91 KB

0 чел.

Хирургия древних веков.

История хирургии состоит из 4 основных периодов — эмпирический(с 6-7 тысячелетия до нашей эры до конца 16 века нашей эры) ; анатомический( с конца 16 до конца 19 века) ; период великих открытий(конец 19 — начало 20 века); физиологический(20 век).

Древние люди умели останавливать кровотечение — применяли сдавление ран, тугие повязки, раны заливали горячим маслом, присыпали золой. При ранениях проводилось удаление инородных тел. Выполнялись такие операции, как трепанации черепа, ампутации конечностей, удаление камней из мочевого пузыря.

В древней Индии за 1500 лет до н.э. широко применялись хирургические инструменты — скальпели, пинцеты, зеркала, шприцы. Выполнялись операции — кесарево сечение, пластика носа перемещенным лоскутом.

В Древней Греции выполняли остановку кровотечений, лечение ран, ампутации, оказание помощи раненым на поле боя. Гиппократ описал основные принципы лечения ран с учетом гнойных осложнений, использовал гипертонический раствор, металлический дренаж. Разработал основы научной медицины и хирургии.

В Древнем Риме Цельс описал такие операции, как ампутация конечности, удаление катаракты, остановка кровотечения путем перевязки сосуда. Описал местные признаки воспаления.

Гален ввел в медицину экспериментальный метод исследования. Описал остановку кровотечения, пластику при «заячьей губе», предложил в качестве шовного материала шелк, струнные нити.

Авиценна предложил использовать вино для дезинфекции ран, впервые применил шов нерва, использовал для лечения переломов вытяжение, гипсовую повязку. Описал трахеотомию, удаление камней из почек.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15471. Війна Росії з Польщею. Андрусівським договір 1667р. Територіальне розчленування України 28 KB
  Війна Росії з Польщею. Андрусівським договір 1667р. Територіальне розчленування України. В Україні почало ширитися загальне невдоволення політикою І.Брюховецького і московськими порядками. Чашу терпіння українського суспільства переповнили події пов'язані з Андрусів...
15472. Гетьманщина на початку 18 ст. Гетьман Іван Мазепа 36 KB
  Гетьманщина на початку 18 ст. Гетьман Іван Мазепа. На кінець ХVІІ ст. Лівобережжя перетворилося на центр політичного і культурного життя в Україні. Цей край українці називали Гетьманщиною а росіяни Малоросією. Старшина фактично витиснула рядових козаків з вищих посад і ві...
15473. Відновлення козаччини на правобережній України в середині 80х рр. 17 ст 52 KB
  Відновлення козаччини на правобережній України в середині 80х рр. 17 ст. С.Палій Після поразки Української революції подальшу долю українських земель визначали сусідні держави Польща Росія та Туреччина. Згідно з умовами Бахчисарайського договору 1681 територія між Дні...
15474. Пилип Орлик та його конституція 1710 року 27.5 KB
  Пилип Орлик та його конституція 1710р. Після смерті І. Мазепи на загальній раді старшина та Військо Запорізьке під головуванням кошового отамана К. Гордієнка 5 квітня 1710 р обрали гетьманом України в еміграції Пилипа Орлика. Він походив із чеськопольського роду. Закінчи...
15475. Наступ царизму на автономію України. Остаточна ліквідація гетьманського правління 36.5 KB
  Наступ царизму на автономію України. Остаточна ліквідація гетьманського правління. Проводячи колонізаторську політику царський уряд поступово ліквідовував автономію України. Катерина II вирішила скасувати її остаточно. У відповідь на прохання козацької старшини у 176...
15476. Соціально-економічний розвиток Лівобережної та Слобідської України у 18 ст. Юридичне оформлення кріпосного права 26.5 KB
  Соціальноекономічний розвиток Лівобережної та Слобідської України у 18 ст. Юридичне оформлення кріпосного права. На Лівобережній та Слобідській Україні в другій половині XVIII ст. панували феодальнокріпосницькі відносини. Основну роль відігравало сільське господарс...
15477. Розвиток економіки на правобережжі та західноукраїнських землях у 18 ст. Захоплення західноукраїнських земель Австрією 26.5 KB
  Розвиток економіки на правобережжі та західноукраїнських землях у 18 ст. Захоплення західноукраїнських земель Австрією. Кінець XVIII ст. характеризується зростанням могутності Російської імперії агресивності її зовнішньої політики. Вона загарбала більшу частину укр
15478. Політика Австрійської монархії на західноукраїнських землях в кінці 18 - першій половині 19ст 29 KB
  Політика Австрійської монархії на західноукраїнських землях в кінці 18 першій половині 19ст. Наприкінці XVIII ст. внаслідок поділів Польщі західноукраїнські землі площею понад 60 тис кв. км з населенням 25 млн. осіб у тому числі 2 млн. українців стали колонією Австрійсько
15479. Політичне становище і соціально-економічний розвиток східноукраїнських земель у першій половині 19 ст. Колоніальна політика царизму щодо України 41 KB
  Політичне становище і соціальноекономічний розвиток східноукраїнських земель у першій половині 19 ст. Колоніальна політика царизму щодо України. Україна в російськотурецькій війни 18061812 рр. Як і в попередніх війнах Росії з Туреччиною Україна була найближчим тило...