92378

Неоперативная хирургическая техника

Доклад

Медицина и ветеринария

Различают мягкие и твердые повязки. Неподвижные повязки и повязки с вытяжением используют для лечения больных с повреждениями опорнодвигательного аппарата. Сюда относятся гипсовые повязки шины и аппараты. Мягкие повязки состоят из перевязочного материала и средств его фиксации.

Русский

2015-07-30

33.3 KB

6 чел.

Неоперативная хирургическая техника.

Десмургия — учение о повязках, их правильном наложении и применении.

Повязка — средство длительного лечебного воздействия на рану, органы с использованием различных материалов и веществ.

Различают мягкие и твердые повязки.

Неподвижные повязки и повязки с вытяжением используют для лечения больных с повреждениями опорно-двигательного аппарата. Сюда относятся гипсовые повязки, шины и аппараты.

Мягкие повязки состоят из перевязочного материала и средств его фиксации. Различают простую, давящую и окклюзионную повязки.

Правила наложения бинтовых повязок:

 1.  больной должен находиться в удобном положении с максимально расслабленными мышцами. Доступ к бинтуемой части тела должен быть свободным. Бинтуемая часть должна занимать физиологическое положение.
 2.  Накладывающий повязку стоит лицом к больному
 3.  повязку накладывают от периферии конечности по направлению к туловищу.

Транспортная иммобилизация — создание неподвижности и покоя для органа, части или всего тела на период транспортировки. Цель — предупредить дополнительные повреждения тканей и органов, развитие шока при перекладывании и транспортировке пострадавшего.

Показания:

 1.  переломы костей;
 2.  повреждения суставов;
 3.  повреждения крупных сосудов и нервных стволов;
 4.  обширные раны;
 5.  раздавливание конечностей;
 6.  воспалительные заболевания конечности.

Основные правила проведения иммобилизации:

 1.  производится на месте происшествия;
 2.  перед иммобилизацией обязательно введение обезболивающих препаратов;
 3.  остановка кровотечения наложением жгута;
 4.  шину накладывают непосредственно на одежду;
 5.  на конечностях необходимо иммобилизовать два близлежащих к повреждению сустава, а при переломе бедра — все три;
 6.  при закрытых переломах перед наложением шины следует произвести легкое вытяжение по оси конечности и в таком положении зафиксировать;
 7.  при открытых переломах вытяжение недопустимо.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73974. НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ТА СПРОБИ ВІДНОВЛЕННЯ ЧЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (КІНЕЦЬ XVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА XIX ст.) 224.5 KB
  Освічений абсолютизм майже повністю знищив рештки чеської державності. Вважаючись осібним королівством, що мало власного монарха, увінчаного короною Св. Вацлава, Чехія фактично опинилася в становищі однієї з багатьох провінцій Габсбурзької монархії. Нею керували центральні австрійські інституції та місцеві чиновники, яких призначав уряд.
73976. ВЕЛИКОМОРАВСЬКА ДЕРЖАВА 1.87 MB
  У процесі переселення племен родоплемінні звязки порушувались, і на нових місцях виникали територіальні обєднання, а не родові общини.
73977. НФЧС та визначення шляхів розвитку ЧСР (1945-1948) 224 KB
  При цьому КПЧ мала такий сильний додатковий аргумент як активна підтримка її з боку СРСР який багато зробив для відновлення ЧСР в довоєнних кордонах. Це викликало в керівництві КПЧ побоювання саботажу з його боку та спричиняло дії з реорганізації Міністерства внутрішніх справ держбезпеки та інших. Проте ступінь впливу КПЧ в армії не був однозначним.
73978. Югославія в роки Другої світової війни 117 KB
  У Югославії пожвавилася діяльність різних націоналістичних угруповань: сербського Збору хорватських усташів македонського ВМРО німецького культурбунду та ін. ускладнила становище Югославії що спонукало врештірешт уряд Д. Гітлер віддав командуванню німецької армії наказ підготувати й завдати удару по Югославії. в Белграді був підписаний акт про капітуляцію Югославії.
73979. МУРАВЬЁВА Т.В. МИФЫ СЛАВЯН И НАРОДОВ СЕВЕРА 471.5 KB
  Король желая еще хоть раз увидеть незабвенную супругу послал за паном Твардовским и повелел ему силою своего волшебства вызвать тень покойной королевы. Король простер к ней руки и рванулся из магического крута. Однако чешские короли правившие в IX XIV веках называли себя Пржемысловичами и возводили свой род к легендарному Пржемыслу В XI веке король Вратислав П в зале своего дворца в Вышеграде выставил для всеобщего обозрения лапти Пржемысла. Король Ячменек Правил некогда в Чехии король Святопулк человек жестокий и нечестивый.
73981. Режим «народної демократії» в Польщі (1945-1948) 258.5 KB
  Зі створенням ПОРП у країні фактично розпочався процес формування тоталітарного політичного режиму. Узявши за взірець сталінську модель соціалізму керівництво ПОРП намагалося силовими методами в надзвичайно стислі строки здійснити перебудову польського суспільства.
73982. ПОЛЬСЬКА ДЕРЖАВА В ПЕРІОД ПРАВЛІННЯ ДИНАСТІЇ ЯГЕЛЛОНІВ (КІНЕЦЬ ХIV-ХVІ ст.) 519 KB
  Політичний розвиток Польщі наприкінці XIV в першій половині XV ст. Боротьба з німецькою експансією Формування становопредставницької монархії Соціальноекономічний розвиток Польщі Польськолитовські відносини. Польська культура ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК ПОЛЬЩІ НАПРИКІНЦІ XIV В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХV СТ. З метою зміцнення позицій нової королівської династії у Великій Польщі Ельжбета здійснила ряд нововведень: заснувала спеціальні суди які розглядали справи щодо повернення шляхті конфіскованих у неї маєтків; надала привілеї деяким...