92379

Перевязочный материал. Виды. Свойства, требования к нему. Шовный материал. Виды. Свойства, требования к нему

Доклад

Медицина и ветеринария

Может быть стерильной и нестерильной. Может быть хлопчатобумажной или синтетической. Обычная ткань прорезиненная ткань Перевязочный материал должен обладать следующими свойствами: быть биологически и химически интактным обладать хорошей гигроскопичностью быть минимально сыпучим быть мягким эластичным минимально травмировать ткани легко стерилизоваться быть дешевым в производстве Существует более 40 видов шовного материала. Быть прочным в узле не обладать гигроскопичными свойствами.

Русский

2015-07-30

33.21 KB

2 чел.

Перевязочный материал. Виды. Свойства, требования к нему. Шовный материал. Виды. Свойства, требования к нему.

Виды перевязочного материала:

 1.  марля. Хлопчатобумажная ткань, нити которой располагаются неплотно друг к другу. Из марли готовят салфетки, шарики, турунды, тампоны, бинты. Может быть стерильной и нестерильной. Стерильная используется для наложения непосредственно на рану, нестерильная — для фиксации повязок. Обладает свойством гигроскопичности.
 2.  Вата. Может быть хлопчатобумажной или синтетической. Так же бывает гигроскопичная и негигроскопичная. Белая вата используется для наложения повязок в тех случаях, когда необходимо способствовать оттоку раневого содержимого. Серая вата используется для компрессионных повязок. Используется в качестве ватно-марлевых тампонов, шариков, накручивается на палочки.
 3.  Обычная ткань
 4.  прорезиненная ткань

Перевязочный материал должен обладать следующими свойствами:

 1.  быть биологически и химически интактным
 2.  обладать хорошей гигроскопичностью
 3.  быть минимально сыпучим
 4.  быть мягким, эластичным, минимально травмировать ткани
 5.  легко стерилизоваться
 6.  быть дешевым в производстве

Существует более 40 видов шовного материала. Применяют рассасывающиеся и нерассасывающиеся нити. Рассасывающимися являются нити из кетгута, дексона, викрила. Нерассасывающиеся нити — из шелка, хлопка, конского волоса, льна, капрона, лавсана, нейлона.

Шовный материал должен удовлетворять следующим требованиям:

 1.  иметь гладкую, ровную поверхность, не вызывать при проколе дополнительного повреждения тканей.
 2.  Обладать хорошими манипуляционными свойствами.
 3.  Быть прочным в узле, не обладать гигроскопичными свойствами.
 4.  Быть биологически совместимым с живыми тканями, не оказывать аллергического действия на организм.
 5.  Разрушение нитей должно совпадать со сроками заживления ран


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

16064. Адвокатура в Российской Федерации 2.01 MB
  Происходящая в России демократизация политической и экономической системы, конституционное провозглашение правового социального государства вызывает необходимость коренной реорганизации форм и методов деятельности...
16065. Основи ораторського мистецтва 320 KB
  ББК 83. 079 Стец В.А. Стец І.І. Костючик М.Ю. Основи ораторського мистецтва. Навчальний посібник. Економічна думка Тернопіль 1998. 60 с. Посібник дає систематичне уявлення про ораторське мистецтво як прикладну і теоретичну дисципліну. Всебічно проаналізований процес о
16066. Сущность исполнения наказания 1.12 MB
  В монографии освещаются вопросы становления науки уголовно-исполнительного права, излагаются основы теории уголовно-исполнительного права, анализируется уголовно-исполнительная деятельность...
16067. Кримінально-виконавче право України 1.79 MB
  Навчальне видання Кримінальновиконавче право України Підручник За редакцією професора А. X. Степанюка Видання друге виправлене і доповнене Редактор А. В. Єфименко Комп'ютерна верстка і дизайн В. М. Зеленька Підписано до друку з оригіналмакета 01.11.2005. Формат ...
16068. Відповідальність юридичних осіб за податкові правопорушення 1.02 MB
  В книзі розглянуто види відповідальності за порушення податкового законодавства суб'єктами підприємницької діяльності. Зміст книги побудований на власному адвокатському досвіді автора, публікаціях фахівців з податкового права та чинному законодавстві. Акцент при викладенні матеріалу і при розгляді тих чи інших питань свідомо робиться з позицій платників податків.
16070. риміналістична характеристика злочинів 250.5 KB
  Старушкевич А.В. Криміналістична характеристика злочинів: Навч. посібник. К. 1997. 44 с. Вступ Боротьба зі злочинністю е одним із головних державних завдань на будь якій стадії суспільного розвитку. Особливого значення вона набуває в умовах реформування діяльності
16071. Біржова справа 20.06 MB
  Підручник складається з трьох частин і двадцяти розділів. Кожен розділ завершується коротким резюме, контрольними запитаннями, переліком посилань і рекомендованої літератури, тестами для перевірки знань (усього 300), ситуаційними задачами
16072. Біржове право 1.85 MB
  Біржовий ринок у світі давно вже став центром ринкової економіки. Нагромаджено великий досвід роботи бірж, що пройшли історичний розвиток від торгівлі наявною сільськогосподарською продукцією до торгівлі фючерсами й опціонами на всі види товарів і фінансових інструментів. Це сприяло перетворенню бірж з одного із головних каналів оптової торгівлі товарами на центри ціноутворення і страхування ризику.