92380

Бинтовые, клеевые гипсовые повязки. Виды бинтовых повязок по форме и назначению

Доклад

Медицина и ветеринария

Повязка средство длительного лечебного воздействия на рану органы тела с использованием различных материалов и веществ. Основные варианты бинтовых повязок: циркулярная повязка. Спиральная повязка. Ползучая повязка.

Русский

2015-07-30

33.07 KB

1 чел.

Бинтовые, клеевые гипсовые повязки. Виды бинтовых повязок по форме и назначению.

Повязка — средство длительного лечебного воздействия на рану, органы тела с использованием различных материалов и веществ.

Мягкие повязки состоят из перевязочного материала, накладываемого непосредственно на рану, и средств его фиксации. Для фиксации используют различные виды бинтовых повязок.

Правила наложения бинтовых повязок:

  1.  больной должен находиться в удобном положении с максимально расслабленными мышцами. Доступ к бинтуемой части тела должен быть свободным. Бинтуемая часть должна занимать физиологическое положение.
  2.  Накладывающий повязку стоит лицом к больному
  3.  повязку накладывают от периферии конечности по направлению к туловищу.

Основные варианты бинтовых повязок:

  1.  циркулярная повязка. Применяется для закрытия небольших ран в области лба, шеи, запястья, голеностопного сустава.
  2.  Спиральная повязка. Применяется для закрытия больших ран на туловище и конечностях.
  3.  Ползучая повязка. Применяют для фиксации большого по протяженности перевязочного материала.
  4.  Крестообразная повязка. Применяется для бинтования частей тела с неправильной поверхностью.
  5.  Колосовидная повязка. Накладывается на тазобедренный и плечевой сустав.
  6.  Черепашья повязка накладывается на область локтевого и коленного суставов.
  7.  Возвращающаяся повязка. Накладывается на голову, стопу или кисть, культю.

Клеевые повязки — полосками лейкопластыря или путем приклеивания к коже клеолом или клеем БФ-6. Края кожи вокруг раны обмазывают клеем и приклеивают кусок марли, прикрывая перевязочный материал.

Гипсовые повязки используются для лечения больных с повреждениями опорно-двигательного аппа


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19796. Моделі OSI. Рівень моделі OSI, їх призначення 19.93 KB
  Модель OSI англ. Open Systems Interconnection Reference Model модель взаємодії відкритих систем абстрактна модель для мережних комунікацій і розробки мережевих протоколів. Представляє рівневий підхід до мережі. Кожен рівень обслуговує свою частину процесу взаємодії. Завдяки такій структ
19797. Апаратні та програмні компоненти ЛОМ 15.56 KB
  Весь комплекс програмноапаратних засобів мережі може бути описаний багатошаровою моделлю що складається з шарів:комп'ютери чи комп'ютерні платформи;комунікаційне обладнання;операційні системи;мережеві додатки.Комп'ютериВ основі будьякої мережі лежить апаратний шар
19798. Архітектура, основні поняття і визначення глобальних мереж 19.54 KB
  Комунікаційна мережа система що складається з об'єктів що здійснюють функції генерації перетворення зберігання і споживання продукту званих пунктами вузлами мережі і ліній передачі зв'язків комунікацій з'єднань що здійснюють передачу продукту між пунктами.Відм...
19799. Базові технології локальних мереж 30.5 KB
  Базові технології локальних мереж В локальних мережах як правило використовується середовище передачі даних моноканал що розділяється і основна роль відводиться протоколам фізичного і канального рівнів оскільки ці рівні найбільшою мірою відображають специфік
19800. Засоби доступу до Internet. Адресація в Internet IP –адреси; доменна система DNS 26.5 KB
  1.Засоби доступу до Internet. Адресація в Internet: IP адреси; доменна система DNS Засоби доступу до Інтернету є: Підключення по комутованій телефонній лінії за допомогою модемуПідключення до домашньої мережі підключення будинкамиПідключення із застосуванням супутни...
19801. Мережеві протоколи. Типи протоколів 34.5 KB
  Мережеві протоколи.Типи протоколів. Мереже́вий протоко́л в комп'ютерних мережах заснований на стандартах набір правил що визначає принципи взаємодії комп'ютерів в мережі. Протокол також задає загальні правила взаємодії різноманітних програм мережевих вузлів чи сис...
19802. Основні поняття локальних мереж. Класифікація ЛОМ 36 KB
  Основні поняття локальних мереж. Класифікація ЛОМ. Лока́льна комп'ю́терна мере́жа англ. Local Area NetworkLAN являє собою об'єднання певного числа комп'ютерів іноді досить великого на відносно невеликій території. В порівнянні з глобальною мережею WAN локальна мережа зазвич
19803. Поняття браузера. Пошукові системи в Internet 27 KB
  2.Поняття браузера. Пошукові системи в Internet. Браузер це програма для навігації та перегляду вебресурсів вебсторінок яка дозволяє запитувати і переглядати файли в локальній мережі та мережі Інтернет. Зазвичай браузери наділені здібностями перегляду елек
19804. Структура та основні принципи роботи мережі Internet 15.57 KB
  Принципи побудови мережі Інтернет це безліч комп'ютерів хостів і різних мереж об'єднаних мережею на базі протоколів зв'язку TCP / IP. Комп'ютери підключені до мережі Інтернет можуть мати будьякі апаратні і програмні платформи але при цьому вони повинні підтримувати ст