92389

Местное обезболивание. Классификация. Показания и противопоказания к местной анестезии. Характеристика местных анестетиков. Периоды и течение местной анестезии

Доклад

Медицина и ветеринария

Показания и противопоказания к местной анестезии. Периоды и течение местной анестезии. Показания: противопоказания к наркозу амбулаторные условия интубационный наркоз связан с большим риском для жизни больного Противопоказания: непереносимость анестезирующих средств возраст моложе 10 лет наличие нарушений психики повышенной нервной возбудимости наличие воспалительных или рубцовых изменений препятствующих выполнению инфильтрационной анестезии продолжающееся внутреннее кровотечение Способы местной анестезии: инфильтрационная анестезия...

Русский

2015-07-30

32.84 KB

3 чел.

Местное обезболивание. Классификация. Показания и противопоказания к местной анестезии. Характеристика местных анестетиков. Периоды и течение местной анестезии.

Местная анестезия — обратимое устранение болевой чувствительности в определенной части тела под действием специальных лек.средств.

Показания:

 1.  противопоказания к наркозу
 2.  амбулаторные условия
 3.  интубационный наркоз связан с большим риском для жизни больного

Противопоказания:

 1.  непереносимость анестезирующих средств
 2.  возраст моложе 10 лет
 3.  наличие нарушений психики, повышенной нервной возбудимости
 4.  наличие воспалительных или рубцовых изменений, препятствующих выполнению инфильтрационной анестезии
 5.  продолжающееся внутреннее кровотечение

Способы местной анестезии:

 1.  инфильтрационная анестезия по Вишневскому. Используют 0,25% раствор прокаина или лидокаина с добавлением эпинефрина.
 2.  Регионарная анестезия. Осуществляется для обезболивания определенной топографической области. Виды — проводниковая, внутрисосудистая, внутрикостная, спинномозговая, эпидуральная.
 3.  Прокаиновые блокады. Введение слабых растворов прокаина или лидокаина в клетчаточные пространства с целью блокирования проходящих в них нервных стволов. Применяют для профилактики и лечения болевого шока.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48241. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА 102.5 KB
  Ульяновський Українська наукова і культурницька еміграція у ЧехоСловаччині між двома світовими війнами Українська культура: розвиток ідеї та історія книги Автори Української культури: Дмитро Антонович Василь Біднов Дмитро Дорошенко Олександр Лотоцький Симон Наріжний Степан Сірополко Володимир Січинський Дмитро Чижевський Андрій Яковлів Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича Упор. Ця книжка унікальна спроба цілісного дослідження феномена української культури з найдавніших до...
48242. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХХ СТОЛІТТЯ 1.33 MB
  Франка нова генерацiя прагнула цiлком модерним європейським способом зобразити своєрiднiсть життя українського народу. Психологiзм змалювання внутрiшнього життя особистостi як важливого моменту образу свiту. Поставши на грунтi класичного реалiзму але не сприйнявши лiнiйно мiметичного принципу зображення життя у формах життя неореалiсти визначали свiй концептуальний принцип мiж документальною достовiрнiстю фiлософськоаналiтичним заглибленням у дiйснiсть та лiричною стихiєю; подеколи промовиста деталь реалiстичного письма сюжет....
48243. УКРАЇНСЬКА МОВА 1.04 MB
  Поняття літературної мови. Тенденції розвитку української літературної мови на сучасному етапі. Функції мови. Культура мови.
48244. Текстове оформлення довідково-інформаційних документів 345.5 KB
  СТАТУТ обєднання співвласників багатоквартирного будинку КРИСТАЛ м. Обєднання співвласників багатоквартирного будинку Кристал надалі Обєднання створюється на підставі Закону України Про обєднання співвласників багатоквартирного будинку від 29 листопада 2001 р. як організаційноправова форма обєднання власників житлових і нежитлових приміщень для сумісного управління єдиним комплексом нерухомого майна й забезпечення...
48245. Українська мова за професійним спрямуванням. Класифікація стилів сучасної української мови 145 KB
  Місце української мови серед інших мов світу. Норми літературної мови. Функціональні стилі сучасної української літературної мови. Місце української мови серед інших мов світу Мова це величне надбання людства.
48246. Специфіка ділової української мови (офіційно-ділового стилю) 57.91 KB
  Офіційно-діловий стиль є одним із соціально значущих різновидів літературної мови, оскільки відіграє важливу роль у державно-політичному, громадському й суспільно-виробничому житті країни.
48247. Основи статистики 1.15 MB
  Вона має свої поняття і категорії такі як: статистична сукупність одиниця сукупності ознаки одиниць сукупності та їх класифікація; шкали вимірювання варіація ознак тощо. Успіх групування в основному залежить від умілого вибору групувальної ознаки яка головним чином визначається завданнями даного дослідження а групування можна проводити як за однією так і за двома і більше ознаками причому групувальні ознаки можуть бути якісними номінальними або кількісними. Величину рівних інтервалів визначають за формулою: де h величина інтервалу;...
48248. ПРАВОВА СТАТИСТИКА 1.32 MB
  Статистика вивчає масові суспільні явища і процеси тому що статистичні закономірності виявляються тільки при вивченні великого числа одиниць сукупності закон великих чисел тобто статистична сукупність має бути репрезентативною. Для масового явища характерним є те що поведінка кожного елемента при цьому носить випадковий характер а поведінка всієї сукупності незважаючи на це є достатньо визначеною. В разі підсумовування значної кількості одиничних явищ обовязково проявляться порядок і закономірність у їх руху і розвитку які не...
48249. Мовні норми офіційно-ділового стилю 62.5 KB
  У наукових технічних ділових текстах не допустимі розмовнопросторічні слова діалектизми жаргонізми вульгаризми тощо. У мові документів наприклад не вживаються слова авто фото електричка заліковка аскорбінка файно бос комп бабки та ін. До неї належать слова що виступають назвами осіб за родинною спорідненістю батько мати брат сестра син дочка; осіб за професійною або службовою належністю інженер менеджер лікар секретар директор декан; різних предметів побуту будинок телефон стіл книга; ознак малий великий...