92399

Общее обезболивание (наркоз). Классификация. Подготовка больных к обезболиванию

Доклад

Медицина и ветеринария

Наркоз состояние характеризующееся временным выключением сознания всех видов чувствительности некоторых рефлексов и расслаблением скелетных мышц вследствие воздействия наркотических веществ на ЦНС. Классификация: по факторам влияющим на ЦНС электронаркоз гипнонаркоз фармакодинамический наркоз; по способу введения наркотического вещества ингаляционный неингаляционный; по количеству используемых препаратов мононаркоз смешанный наркоз комбинированный наркоз; по применению на разных этапах операции вводный поддерживающий...

Русский

2015-07-30

32.9 KB

2 чел.

Общее обезболивание (наркоз). Классификация. Подготовка больных к обезболиванию.

Наркоз — состояние, характеризующееся временным выключением сознания, всех видов чувствительности, некоторых рефлексов и расслаблением скелетных мышц вследствие воздействия наркотических веществ на ЦНС.

Классификация:

  1.  по факторам, влияющим на ЦНС — электронаркоз, гипнонаркоз, фармакодинамический наркоз;
  2.  по способу введения наркотического вещества — ингаляционный, неингаляционный;
  3.  по количеству используемых препаратов — мононаркоз, смешанный наркоз, комбинированный наркоз;
  4.  по применению на разных этапах операции — вводный, поддерживающий, базисный.

При подготовке больного к обезболиванию обращают внимание на основное заболевание и сопутствующую патологию. Проводят лечение сопутствующих заболеваний, санацию полости рта. Врач оценивает психическое состояние больного, аллергологический анамнез, обращает внимание на форму лица, грудной клетки, строение шеи, выраженность подкожной жировой клетчатки. Проводят очищение ЖКТ. Для подавления психоэмоциональной реакции и угнетения функции блуждающего нерва проводят премедикацию. Цель ее — снижение частоты интра- и постоперационных осложнений. На ночь дают снотворное, больным с лабильной нервной системой за сутки до операции назанчают транквилизаторы. За 40 мин до операции в/м или п/к вводят наркотические анальгетики и атропин. При экстренных вмешательствах перед операцией промывают желудок, премедикацию проводят на операционном столе


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69358. Функціональне забезпечення автоматизованої системи Казначейства 134 KB
  Державне казначейство України (ДКУ) засновано в 1995 році для здійснення управління виконанням державного бюджету, моніторингу та контролю над оборотом державних фінансових ресурсів та активів. З часом функції Казначейства розширюються в напрямку обслуговування операцій місцевих бюджетів...
69359. Автоматизація оброблення інформації у страховій галузі 75.5 KB
  З утворенням недержавних страхових компаній (СК) з’явилась система страхування. Страхівник (Страхова компанія) виконує умови страхування і пропонує їх клієнтам. Якщо клієнтів влаштовують умови договору, то вони підписують договір і вносять по ньому страхові внески.
69360. Автоматизація внутрібанківських розрахункових 105 KB
  Обслуговування клієнтів банку організовується у відповідності з його організаційною структурою. Депозитний відділ. Його основною задачею є залучення засобів у банк, а у функції входять: облік депозитних засобів банку по їхній терміновості й окремих депонентах...
69361. Інформаційні системи фондового ринку 104 KB
  Учасниками фондового ринку є: емітенти цінних паперів юридичні й у деяких випадках передбачених законодавством фізичні особи що від свого імені випускають цінні папери і зобов’язуються виконувати обов’язки що випливають з умов їхнього випуску.
69362. Міжнародна електронна мережа та система електронних платежів НБУ 225.5 KB
  Для забезпечення організації і прискорення розрахунків на міжнародному рівні в НБУ застосований Центр міждержавних розрахунків. Згідно затвердженого Положення про Центр міждержавних розрахунків його основними завданнями є: прискорення міжнародних...
69363. Характеристика автоматизованих інформаційних систем 70.5 KB
  Існують інформаційна промисловість і національні інформаційні ресурси відбувається перехід від індустріальної економіки до економіки що ґрунтується на інформації. Під інформаційною технологією розуміють комплекс методів і процедур які реалізують функції збору...
69364. Економічна інформація та засоби її формалізації 70.5 KB
  Характеристика засобів формалізованого опису економічної інформації До числа основних засобів формалізованого опису елементів економічної інформації в ІС відносяться класифікація і кодування означених номенклатур по яким здійснюється упорядкування пошук та логічна обробка...
69365. Характеристика технологічних операцій та технологічних процесів оброблення економічної інформації 56.5 KB
  Методи контролю достовірності набору інформації. Головне для розподілу дій на окремі операції це їх логічне завершення яке веде до конкретного результату: нового носія інформації нового масиву файлу змінах у значеннях окремих атрибутів і т.
69366. Логика, краткий конспект лекций 863 KB
  Мышление неразрывно связано с познанием, которое представляет собой процесс приобретения человеком в ходе общественно-исторической практики истинных знаний об объективном мире. Познание как отражение действительности - весьма сложное многогранное явление.