92403

Возможные осложнения при ингаляционном наркозе. Профилактика

Доклад

Медицина и ветеринария

Осложнения при интубации трахеи повреждение зубов клинком ларингоскопа повреждение голосовых связок введение интубационной трубки в пищевод введение интубационной трубки в правый бронх выхождение из трахеи интубационной трубки. Предотвращение четкое владение методикой интубации контроль стояния трубки в трахее.

Русский

2015-07-30

32.67 KB

1 чел.

Возможные осложнения при ингаляционном наркозе. Профилактика.

  1.  Рвота, регургитация. В начале проведения наркоза рвота может быть связана с основным заболеванием или с воздействием наркотического вещества на рвотный центр. На фонервоты опасна аспирация. Регургитация — пассивное забрасывание желудочного содержимого в трахею и бронхи. Для предотвращения рвоты и регургитации необходимо перед операцией удалить содержимое желудка с помощью зонда.
  2.  Обструкция дыхательных путей — в результате западения языка при глубоком наркозе. Для предотвращения необходимо выдвигать и поддерживать нижнюю челюсть.
  3.  Осложнения при интубации трахеи — повреждение зубов клинком ларингоскопа, повреждение голосовых связок, введение интубационной трубки в пищевод, введение интубационной трубки в правый бронх, выхождение из трахеи интубационной трубки. Предотвращение — четкое владение методикой интубации, контроль стояния трубки в трахее.
  4.  Артериальная гипотензия — под воздействием наркотических веществ на сердце или сосудодвигательный центр. Предупреждение — восполнение ОЦК перед операцией, переливать кровезаменители.
  5.  НРС — вследствие гипоксии и гиперкапнии, передозировки барбитуратов, применения эпинефрина на фоне галотана.
  6.  Гипотермия — вследствие действия наркотических веществ на центры терморегуляции.
  7.  Отек ГМ — из-за глубокой гипоксии.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64845. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ РАДІОМОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 44.5 KB
  Основні типи організації міжнародного радіомовлення сучасне міжнародне радіо представлене різними типами мовних організацій диференційованих по статусу ознакам організації по призначенню і по характеру програмної політики.
64846. СТИЛІСТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТІ РАДІОМАТЕРІАЛІВ 46 KB
  Наприклад в спортивному огляді звуки гонгу тупіт копит наростаючий і стихаючий шум натовпу означають що репортаж ведеться з іподрому і кореспондентові не обов'язково витрачати час і слова на опис місця дії. Позначення переміщення дії в часі і просторі.
64847. ЖАНРОВА ПАЛІТРА РАДІОМОВЛЕННЯ 44.5 KB
  Відмінність жанрів радіожурналістики від жанрів газетної журналістики обумовлено специфікою радіокомунікації. Ключ до розуміння особливостей формування радіожанрів дають специфічні виражальні засоби якими оперує мовлення.
64848. ТЕЛЕБАЧЕННЯ В СИСТЕМІ ЗМІ 40.5 KB
  Особливості технічного постачання телевізійного сигналу ефірне телебачення кабельні мережі супутникові телеканали. Телебачення як обєкт культурології та соціології.
64849. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОГРАМИ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ 43 KB
  Виробництво телевізійного сюжету Мова та стиль інформаційної програми. Єдність усіх журналістських матеріалів які утворюють цілісну структуру складеного інформаційного тексту програми є вищим рівнем професійної майстерності журналістів.
64850. ЖУРНАЛІСТСЬКЕ РОЗСЛІДУВАННЯ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ 43.5 KB
  Технологія розслідування: методи етапи. Умови реалізації журналістського розслідування: доступ до джерел інформації правові та етичні обмеження безпека журналістів Журналістські розслідування англ. Журналістське розслідування не просто відповідає на запитання...
64851. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 83 KB
  В структуру политической организации входит: государство партии иные общественные организации выражающие интересы доминирующих классов партии и иные организации классов которые противостоят правящим слоям общества важнейшим элементом являются политические партии.
64852. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОВЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В ЗС 95 KB
  В науке КП для обозначения правового положения личности установленного нормами законодательства принято использовать следующие термины: основы правового статуса человека и гражданина; конституционно-правовой статус человека и гражданина.
64853. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА В ЗС 126 KB
  Форма государства совокупность внешних признаков организации и осуществление государственной власти. Форма государства включает в себя 3 стороны организации государственной власти: форма правления форма государственного устройства политический режим историческая практика свидетельствует...