92405

Кровотечения. Определение, классификация. Методы определения кровопотери. Геморрагический шок

Доклад

Медицина и ветеринария

Геморрагический шок. Для ориентировочной оценки кровопотери до получения лабораторных анализов широко пользуются шоковым индексом индекс АльговераБурри отношение частоты пульса в 1 минуту к величине систолического давления. Геморрагический шок один из видов гиповолемического шока. Клиника шока может появляться с потери 2030 ОЦК.

Русский

2015-07-30

33.69 KB

0 чел.

Кровотечения. Определение, классификация. Методы определения кровопотери. Геморрагический шок.

Кровотечение — истечение крови из кровеносных сосудов при повреждении или нарушении проницаемости их стенки.

Классификация:

  1.  в зависимости от причины возникновения — механические повреждения, разрыв сосудов, аррозионные кровотечения, диапедезные кровотечения, нарушение химического состава крови, изменение свертывающей и противосвертывающей систем;
  2.  с учетом вида кровоточащего сосуда — артериальные, артериовенозные, венозные, капиллярные, паренхиматозные;
  3.  по отношению к среде — наружные, внутренние, скрытые;
  4.  по времени возникновения — первичные, вторичные.

Степень I легкая кровопотеря. Общее состояние пациента •удовлетворительное, АД в пределах нормы, ЧСС не превышает 100 ударов в минуту, центральное венозное давление (ЦВД) — 5-15 мм водного столба. Содержание гемоглобина не менее 100 г/л, дефицит ОЦК не превышает 20% по отношению к должному, диурез не снижен.

Степень II средняя кровопотеря. Общее состояние средней тяжести, тахикардия до 110 ударов в минуту, систолическое АД не ниже 90 мм рт. ст., ЦВД меньше 5 мм водного столба. Содержание гемоглобина не менее 80 г/л, дефицит ОЦК — 20-30%. Темп мочевыделения снижается до 50% нормы (при норме 1—1,2 мл/мин).

Степень III -тяжелая кровопотеря. Общее состояние пациента тяжелое, сознание спутанное. Тахикардия более 110 ударов в минуту, систолическое давление ниже 90 мм рт. ст. Содержание гемоглобина менее 80 г/л. ЦВД становится отрицательным, резко уменьшается темп мочеотделения, развивается метаболический ацидоз. Дефицит ОК превышает 30%. На ЭКГ признаки ишемии миокарда.

Для ориентировочной оценки кровопотери (до получения лабораторных анализов) широко пользуются шоковым индексом (индекс Альговера-Бурри) — отношение частоты пульса в 1 минуту к величине систолического давления.

Геморрагический шок — один из видов гиповолемического шока. Клиника шока может появляться с потери 20-30% ОЦК. Выделяют три стадии:

  1.  компенсированный обратимый шок — характеризуется таким объемом кровопотери, который восполняется компенсаторными способностями организма;
  2.  декомпенсированный обратимый шок — более глубокие расстройства кровообращения;
  3.  необратимый шок характеризуется длительной гипотонией, неэффективностью инфузионной терапии, развитием полиорганной недостаточности.

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68571. Нетрадиційні форми проведення педагогічних рад. Педагогічна вітальня 60.5 KB
  Що ж таке педагогічна вітальня? Це форма методичної роботи, до якої залучаються не тільки вчителі, а й батьки, учні, представники органів місцевого самоврядування та громадських організацій. Виходячи із назви даної форми роботи «вітальня», можна зазначити, що на заходах такого типу повинні...
68572. Система научно-методической работы учебного учреждения как основа построения и реализации индивидуальной траектории профессионального развития педагога 75 KB
  Система научно-методической работы учебного учреждения как основа построения и реализации индивидуальной траектории профессионального развития педагога На современном этапе организации учебно-воспитательного процесса самым важным есть личность педагога его развитие его профессионализм.
68573. Розвиток творчого потенціалу педагога в системі науково-методичної роботи школи 83 KB
  У статті розглянуто проблему формування творчого потенціалу педагога у системі науковометодичної роботи школи. У цьому зв’язку виникає проблема вивчення розвитку і використання творчого потенціалу особистості актуалізується необхідність побудови та реалізації освітнього процесу що створює...
68574. Роль контролю, оцінювання та стимулювання навчальної діяльності у підвищенні її результативності та розвитку творчої активності учнів 217 KB
  Мета: на основі узагальнення досвіду, вивчення психолого-педагогічної літератури виявити основні причини неуспішності школярів та способи вирішення даної проблеми; з’ясувати, як впливають умови уроку на створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення особистості учня й забезпечення...
68575. Найбільш типові помилки у роботі вчителів та шляхи їх подолання 536.5 KB
  Недосконалість сформованої етичної компетентності фахівця призводить до того що майбутній учитель не може правильно обрати тактику своєї поведінки. Учитель дуже тихо говорить окремі слова вимовляє нечітко учням важко стежити за ходом розповіді. Готуючись до уроку кілька разів запишіть пояснення...
68576. Інтерактивні технології — шлях до формування творчої особистості учнів 132 KB
  Мета: сприяти усвідомленню необхідності прийомів інтерактивного навчання на уроках, підвищуючи мотивацію учнів до навчання; спільно працювати над формуванням навичок співпраці, обговоренням спільного вирішення проблем. Обладнання: фліп-чат, стікери, кошик із шкільними речами, ноутбук, слайди.
68577. Обдарована дитина – обдарований учитель: суб’єкт-суб’єктний діалог 87 KB
  Ведучий 1. Шановні колеги! Вітаємо вас на нашому аукціоні, який складатиметься з двох частин: презентаційної та практичної. Сьогодні він присвячений актуальній темі «Обдарована дитина – обдарований учитель: суб’єкт-суб’єктний діалог». Ведучий 2. Щоб отримати квиток на участь у купівлі цінних паперів...
68579. ВПРОВАДЖЕНЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЕТНОПЕДАГОГІКИ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ЛНВК ІМ. В. СТУСА 125 KB
  Обов’язковим пунктом у планах перебування іноземних учнівських делегацій є відвідання майстеркласів з українського мистецтва. Досвід проведення майстеркласів з іноземними учнями послужив поштовхом до створення фолькпроекту Духовна скарбниця.