92409

Эндогенная интоксикация в хирургии. Патогенез. Диагностика. Общие принципы коррекции

Доклад

Медицина и ветеринария

Распад тканей в очаге воспаления приводит к образованию токсических продуктов. Накопление в крови токсических продуктов жизнедеятельности организма вследствие нарушения функций органов обеспечивающих дезинтоксикацию. Всасывание в кровь токсических продуктов образовавшихся вследствие нарушения деятельности органов под влиянием воспаления.

Русский

2015-07-30

32.51 KB

1 чел.

Эндогенная интоксикация в хирургии. Патогенез. Диагностика. Общие принципы коррекции.

Причины эндогенной интоксикации:

  1.  бактериальные эндо- и экзотоксины. Распад тканей в очаге воспаления приводит к образованию токсических продуктов. Всасываясь в кровь, эти вещества оказывают токсическое действие на организм.
  2.  Накопление в крови токсических продуктов жизнедеятельности организма вследствие нарушения функций органов, обеспечивающих дезинтоксикацию.
  3.  Всасывание в кровь токсических продуктов, образовавшихся вследствие нарушения деятельности органов под влиянием воспаления.

Развивающаяся эндогенная интоксикация проявляется токсемией и зависит от тяжести и распространенности гнойного воспаления.

Из лабораторных тестов, характеризующих интоксикацию, большое значение имеют увеличения уровня мочевины в крови, некротических тел, полипептидов, ЦИК, протеолитической активности сыворотки крови. Тяжелая интоксикация также проявляется появлением анемии, сдвигом влево лейкоцитарной формулы, появлением токсической зернистости, гипо- и диспротеинемии


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38375. Товарна інноваційна політика 1.73 MB
  Працівники маркетингових служб нині забовязані вміти опрацьовувати функціональноекономічне обґрунтування інноваційного продукту давати кваліфіковані рекомендації щодо дизайну та стилю нового товару використовувати сучасні методи та прийоми генерування ідей. Функціональновартісне обґрунтування інноваційного товару. Дизайн нового товару. Роль служби маркетингу при розробці нового товару.
38377. Транспортний маркетинг 414.5 KB
  Якщо державний залізничний транспорт – природний монополіст у сфері перевезень по сталевих коліях не задовольняє вимог замовників то вони звертаються до автомобільного чи водного транспорту. Згідно з законодавством залізничний транспорт України віднесено до природних монополій тобто послуги з перевезень вантажів та пасажирів по сталевих коліях надаються єдиною організацією. Так як “Укрзалізниця†здійснює управління цілою галуззю то до її структури входять різнопрофільні підприємства: власне залізниці – статутні територіальногалузеві...
38378. Трансформаційна економіка 448.5 KB
  Мета викладання дисципліни: вивчення закономірностей трансформації національних систем, основних типів та етапів трансформаційних циклів, можливостей постіндустріальної трансформації у постсоціалістичному світі.
38379. Трудове право 298.5 KB
  Конституційні основи права на працю. Предметом правового регулювання такої галузі права як трудове є насамперед трудові відносини тобто суспільні відносини що виникають у процесі застосування людиною своїх здібностей у виконанні певної трудової функції. Предметом правового регулювання норм трудового права є також відносини що тісно пов'язані з трудовими. Трудове право окрема галузь права України яка регулює відносини що виникають у процесі реалізації особою права на працю.
38380. Римское частное право 650 KB
  Понятие предмет римского частного права. Римское государство являлось крупнейшим государством древности которое наряду с Древней Грецией оказало значительное влияние на формирование европейской цивилизации культуры и права. В основу деления публичного и частного заложены прежде всего те интересы которые защищаются нормами права. В сферу правового регулирования частного права входят право собственности обязательства договор семейные отношения наследственное право.
38381. РИМСКОЕ ПРАВО 847.5 KB
  Понятие и предмет римского права Периодизация римского права. Предмет римского права. Определение римского права.
38382. ПОЛІТОЛОГІЯ 689.5 KB
  Мета вивчення навчальної дисципліни “Політологія” - формування у студентів наукових уявлень, знань про світ політики, його основні феномени, закономірності, взаємозв’язки з іншими сферами суспільного життя. Разом з тим, навчальний курс зорієнтований на формування зрілої демократичної свідомості майбутніх фахівців з менеджменту ЗЕД, міжнародної економіки, міжнародного права, правознавства та ін.