92411

Эпидуральная анестезия. Показания и противопоказания. Техника выполнения. Возможные осложнения

Доклад

Медицина и ветеринария

Паже 1920 и А Дольотти 1925 в настоящее время применяется довольно часто и состоит во введении анестетика в перидуральное эпидуральное пространство позвоночного канала где он соприкасается с корешками спинного мозга. Место введения анестетика зависит от расположения того или иного органа брюшной полости на котором будет производиться операция. При операциях на желудке желчных путях введение анестетика производится между VIIJ и IX или IX и X грудными позвонками. Анестетик обычно вводится фракционно по 5 мл с 5минутными перерывами По...

Русский

2015-07-30

33.31 KB

0 чел.

Эпидуральная анестезия. Показания и противопоказания. Техника выполнения. Возможные осложнения.

Перидуральная (эпидуральная) анестезия, предложенная Ф.Паже (1920) и А Дольотти (1925) в настоящее время применяется довольно часто и состоит во введении анестетика в перидуральное (эпидуральное) пространство позвоночного канала, где он соприкасается с корешками спинного мозга. Для проведения анестезии используется 0,3% р-р дикаина или 2% р-р тримекаина, 2% р-р лидокаина. Техника проведения перидуральной анестезии мало отличается от спинномозговой.

Место введения анестетика зависит от расположения того или иного органа брюшной полости, на котором будет производиться операция. При операциях на желудке, желчных путях введение анестетика производится между VIIJ и IX или IX и X грудными позвонками. При операциях на почках, мочеточниках, предстательной железе - между X г XI или между XI и ХП грудными позвонками. При гинекологических операциях - между I и II, II и III, III и IV или IV и V поясничными позвонками. Анестетик обычно вводится фракционно по 5 мл с 5-минутными перерывами По окончании введения анестетика больному придают горизонтальное положение. Через 30-40 мин после введения первой дозы анестетика наступает полная анестезия, которая длится до 3-5 ч. Следует помнить о возможности прокола твердой мозговой оболочки и введения анестетика в субарахноидальное пространство, что может привести к тяжелым осложнениям, так как дозы анестетика для спинномозговой и перидуральной анестезии значительно отличаются. Доза, превышающая 5 мл 0,3% раствора дикаина при спинномозговой анестезии является токсической. Противопоказания к перидуральной анестезии такие же, как и для спинномозгового обезболивания. Осложнения встречаются значительно реже. Возможны также гипотензия, нарушения дыхания, тошнота, рвота, судороги Лечение осложнений идентично лечению таковых при спинномозговой анестезия. В последние годы перидуральная анестезия применяется для длительного обезболивания в послеоперационном периоде путем введения катетера в перидуральное пространство с последующим введением анестетика капельно постоянно или фракпионно


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83585. Правовий режим повітряного простору. Свобода повітря 37.43 KB
  Згідно з принципом свободи польотів у міжнародному повітряному просторі повітряні судна підпорядковуються в даній сфері юрисдикції держави прапору держави реєстрації Порядок реєстрації повітряних суден визначається внутрішнім правом. Держави зобов\'язані здійснювати контроль за відповідністю зареєстрованих в них повітряних суден вимогам безпеки польотів та за дотриманням ними міжнародних норм. Юрисдикція держави у власному повітряному просторі визначається її територіальним верховенством. Повітряний простір є частиною території держави.
83586. Боротьба з актами незаконного втручання у діяльність цивільної авіації 32.4 KB
  містить цілий ряд статей що відносяться до повітряного піратства під яким розуміють будьякий неправомірний акт насильства затримання що здійснюється в особистих цілях екіпажем або пасажирами приватного літального апарату. У міжнародному просторі урядові судна будьякої держави можуть захопити піратський літальний апарат заарештувати осіб що захопили його та віддати суду своєї держави. Будьяка держава зобовязана або судити або видавати осіб що скоїли їх.
83587. Поняття і принципи міжнародного космічного права 35.11 KB
  Його основними джерелами є: Договір про принципи діяльності держав з дослідження та використання космічного простору включаючи Місяць та інші небесні тіла 1967 р. Угода про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах 1979 р. Принципи міжнародного космічного права закріплені у Договорі про принципи діяльності держав з дослідження та використання космічного простору включаючи Місяць та інші небесні тіла 1967 р. До них відносяться: дослідження та використання космосу на благо всього людства; рівне право всіх держав на дослідження та...
83588. Правовий режим космічного простору і небесних тіл 35.9 KB
  Розмежування повітряного простору держав на який поширюється їх суверенітет та відкритого космічного простору проходить на висоті 100110 км над рівнем Світового океану. Основоположною особливістю сучасного правового статусу космічного простору та небесних тіл є їх міжнародноправова кваліфікація як надбання всього людства. встановлює що ніяка частина космічного простору включаючи небесні тіла не підлягає національному привласненню ані шляхом проголошення над ними суверенітету ані шляхом використання або окупації; ані будьякими...
83589. Правовий режим космічних обєктів і екіпажів 37.05 KB
  Згідно з Конвенцією про реєстрацію об\'єктів що запускаються В космічний простір 1975 р. держава що здійснює такий запуск реєструє космічний об\'єкт у національному реєстрі. Кожна запускаюча держава представляє Генеральному секретарю ООН у найкоротший строк необхідну інформацію про кожний космічний об\'єкт занесений в її реєстр.
83590. Відповідальність у міжнародному космічному праві 35.62 KB
  Держави несуть міжнародну відповідальність за національну діяльність у космічному просторі включаючи Місяць та інші небесні тіла незалежно від того чи здійснюється вона урядовими органами або неурядовими юридичними особами. У випадку діяльності в космічному просторі включаючи Місяць та інші небесні тіла міжнародної організації відповідальність за виконання Договору про космос несуть разом з міжнародною організацією також і держави що беруть у ній участь. Держава що здійснює або організує запуск об\\\'єкта в космос а також кожна...
83591. Поняття і принципи міжнародного економічного права. Джерела міжнародного економічного права 37.61 KB
  Сучасна практика свідчить, що основну частину МЕП складають норми, що регулюють міждержавні економічні відносини. Так, норми, спрямовані на регулювання правовідносин за участю фізичних та юридичних осіб, переважно регулюють відповідні...
83592. Сучасна система міжнародних економічних організацій 39.05 KB
  На універсальному рівні основними організаціями є ООН її спеціалізовані установи і СОТ. Незважаючи на важливу роль ООН в регулюванні міжнародних економічних відносиносновну роботу з розробки універсальних стандартів в галузі МЕП сьогодні здійснюють МВФ Група Світового банку та СОТ. СОТ була створена в 1994 р. Установчим документом СОТ є Марракешська угода про заснування СОТ 1994 р.
83593. Система і право Світової організації торгівлі. Угода про заснування СОТ. Функції, компетенція, структура СОТ. Багатосторонні угоди системи СОТ 42.96 KB
  Угода про заснування СОТ. Функції компетенція структура СОТ. Багатосторонні угоди системи СОТ. Світова організація торгівлі СОТ єдина міжнародна організація що опікується глобальними правилами торгівлі між країнами.