92412

Нейролептанальгезия. Искусственная гипотермия. Искусственная гипотензия

Доклад

Медицина и ветеринария

В основе НЛА лежит сочетание нейролептиков дроперидол с мощными анальгетиками фентанил или таламонала комбинация дроперидола 25 мг и фентанила 05 мг в одном флаконе В чистом виде этот метод обезболивания не проводится изза недостаточного обезболивающего эффекта и сохраненного сознания и имеет чисто историческое значение. Управляемая гипотензия проводится на фоне наркоза или гипотермии. Охлаждение больного проводится в состоянии наркоза и комбинации с нейроплегическими препаратами и мышечными релаксантами путем погружения больного...

Русский

2015-07-30

33.2 KB

0 чел.

Нейролептанальгезия. Искусственная гипотермия. Искусственная гипотензия.

В основе НЛА лежит сочетание нейролептиков (дроперидол) с мощными анальгетиками (фентанил) или таламонала (комбинация дроперидола - 25 мг и фентанила - 0,5 мг в одном флаконе), В чистом виде этот метод обезболивания не проводится из-за недостаточного обезболивающего эффекта и сохраненного сознания и имеет чисто историческое значение. Чаще препараты, предназначенные для НЛА используются в составе многокомпонентного наркоза.

Осложнения, связанные с отрицательными свойствами: фентанила - нарушение функции внешнего дыхания, обусловленное депрессией дыхательного центра, мышечной ригидностью, увеличением бронхиального сопротивления; дроперидола -развитие резкой артериальной гипотензии при больших дозах препарата и у больных с неустраненной гиповолемией.

Понятие об управляемой гииотензии. Искусственное снижение артериального давления называется управляемой гюготензией. Метод применяется при нейрохирургических, сосудистых операциях у больных с выраженной артериальной гипертензией в целях предотвращения большой кровопотери. Чаще используются следующие препараты; блокирующие ганглии вегетативной нервной системы: пентамин, арфонад, натрия нитропруссид. Управляемая гипотензия проводится на фоне наркоза или гипотермии.

Понятие об искусственной гипотермии. Гипотермия - это временное снижение общей температуры тела больного. В основе этого метода лежит уменьшение болевой чувствительности организма к раздражениям. Снижение температуры тела достигается применением физических и фармакологических средств. Охлаждение больного проводится в состоянии наркоза и комбинации с нейроплегическими препаратами и мышечными релаксантами путем погружения больного в холодную ванну. При операциях на открытом сердце в условиях искусственного кровообращения, проводится экстракорпоральное охлаждение крови с помощью аппарата искусственного кровообращения (АИК). Различают поверхностную (33 -30° С}, умеренную (29-26°С) и глубокую гипотермию (ниже 25 °С).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

43975. Зелена музика твоїх думок 30.51 MB
  Приступаючи до вибору моєї дипломної роботи я думала над тим яку роль будуть відігравати мої вироби в інтер’єрі, як вони будуть використовуватись. Мені захотілось, щоб ці керамічні твори мали як декоративне так і утилітарне призначення. Тому я вирішила обрати темою своєї дипломної роботи декоративні кашпо на тему: «Зелена музика твоїх думок».
43976. ДРАМАТУРГІЯ ЄВГЕНА ПЛУЖНИКА У КОНТЕКСТІ ЙОГО ДОБИ 345 KB
  У вирі такої провокативної і суперечливої дійсності з’явилися драматичні шедеври Євгена Павловича Плужника. Таємницю творчого феномену Євгена Плужника розгадувало чимало науковців. Жулинського дружини найближчого друга Євгена Плужника Григорія Косинки Т.
43977. Телекомунікації. Методичні вказівки 286 KB
  Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра по напряму 6.0924 «Телекомунікації» ставить за мету систематизацію, закріплення і розширення отриманих в процесі навчання теоретичних і практичних знань, а також оцінку підготовленості студентів до самостійної і ефективної роботи в умовах науково-технічного прогресу, економічного і культурного розвитку суспільства.
43978. Способи обробки субпродуктів. Особливості зберігання продуктів 1.35 MB
  Загальна характеристика субпродуктів 3. Способи обробки субпродуктів 5. Удосконалено технологічні процеси приготування напівфабрикатів з субпродуктів у процесі правильної технології їх виробництва первинної і теплової обробки відповідних субпродуктів. Розробляються і використовуються нові електрофізичні біотехнічні і ферментативні методи обробки субпродуктів.
43979. ОДЕРЖАННЯ ГАЛОГЕНІЗОТІОЦІАНАТІВ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ З ГІДРОКСИБЕНЗАЛЬДЕГІДАМИ 2.41 MB
  Дотримання правил техніки безпеки є обов’язковим для кожного працівника під час роботи в хімічній лабораторії. Більш досвідчені працівники мають створювати такі умови праці в лабораторії при яких було б неможливе недбале ставлення до вимог техніки безпеки. До роботи в хімічній лабораторії допускаються особи які пройшли медичне обстеження та інструктаж з техніки безпеки.
43980. Исследование вопросов оформления и учета операций в иностранной валюте банками Республики Беларусь и разработка путей их развития 403 KB
  Понятие и сущность операций в иностранной валюте. Внебиржевой порядок Основные направления развития операций в иностранной валюте в Республике Беларусь. Целью работы является исследование вопросов оформления и учета операций в иностранной валюте банками Республики Беларусь и разработка путей их развития. Исходя из поставленной цели предметом работы является порядок оформления и учета операций в иностранной валюте банками Республики Беларусь.
43981. Правила складання і оформлення актів 240.5 KB
  Сукупність взаємоповязаних документів, які застосовуються у певній сфері діяльності, становить систему документації. Нині діють уніфіковані системи. Однією з найпоширеніших є організаційно - розпорядча документація (ОРД), використовувана в оформленні управлінських рішень.
43982. Цифровая система видеонаблюдения 2.38 MB
  С развитием цифровых технологий эта задача может быть решена внедрением системы видеонаблюдения английская аббревиатура CCTV Closed Circuit TeleVision Системы замкнутого телевидения. В зависимости от типа используемого оборудования системы видеонаблюдения делят на аналоговые и цифровые. Аналоговые системы видеонаблюдения используют там где необходимо организовать видеонаблюдение в небольшом числе помещений и информацию с видеокамер записывать на видеомагнитофон. Для обеспечения безопасности особо ответственных или...
43983. Организация автоматизированного учета и контроля деятельности религиозных организаций с использованием ПЭВМ (на примере администрации Октябрьского р-на г. Минска) 12.1 MB
  Данная активизация устанавливает определенные проблемы по традиционному учету деятельности религиозных организаций. Целью данной дипломной работы является организация автоматизированного учета и контроля деятельности религиозных организаций с использованием ПЭВМ на примере администрации Октябрьского рна г. Целью данной дипломной работы является организация автоматизированного учета и контроля за деятельностью религиозных организаций на примере администрации Октябрьского рна г. В связи с поставленной целью были намечены следующие задачи: ...