92414

История открытия групп крови и резус-фактора. Препараты и компоненты крови. Показания и противопоказания к их применению

Доклад

Медицина и ветеринария

Эритроцитарная масса — получают из цельной крови, из которой удалено 60-65% плазмы путем отстаивания или центрифугирования; эритроцитарная взвесь — смесь эр.массы и консервирующего раствора

Русский

2015-07-30

33.49 KB

2 чел.

История открытия групп крови и резус-фактора. Препараты и компоненты крови. Показания и противопоказания к их применению.

В 1901 году К.Ландштейнер выявил различные изоагглютинационные свойства крови людей и установил три разновидности крови. В 1907 году Янским была выделена 4 группа. В 1940 г Ландштейнер и Винер открыли резус-фактор.

Компоненты крови:

 1.  эритроцитарная масса — получают из цельной крови, из которой удалено 60-65% плазмы путем отстаивания или центрифугирования;
 2.  эритроцитарная взвесь — смесь эр.массы и консервирующего раствора 1:1. Показания для переливания эр.массы и взвеси — кровотечение, шок, заболевания крови, анемии;
 3.  замороженные эритроциты — получают путем удаления из крови остальных форменных элементов и плазмы, для чего кровь подвергают 3-5-кратному отмыванию специальными растворами и центрифугированию. Показания — аллергические заболевания, посттрансфузионные реакции, сенсибилизация больного, сердечная и почечная недостаточность, тромбоз, эмболия;
 4.  тромбоцитарная масса — получают из плазмы консервированной донорской крови путем легкого центрифугирования. Показания — тромбоцитопении;
 5.  лейкоцитарная масса — среда с высоким содержимым лейкоцитов и примесью эритроцитов, тромбоцитов и плазмы. Получают путем отстаивания и центрифугирования. Показана при заболеваниях, сопровождающихся лейкопенией, при агранулоцитозе, угнетении кроветворения, при сепсисе;
 6.  плазма крови — получают путем отстаивания или центрифугирования. Применяют при дефиците ОЦК, шоке, для остановки кровотечения, комплексного парентерального питания, при ожоговой болезни, гемофилии, сепсисе.

Препараты крови:

 1.  альбумин — получают путем фракционирования плазмы. Применяют в виде 5, 10, 20% растворов. Обладает выраженными онкотическими свойствами, способностью удерживать воду, оказывать противошоковое действие. Назначают при шоке, ожогах, гипопротеинемии, гнойно-воспалительных процессах. Противопоказание — аллергические заболевания;
 2.  протеин — 4,3-4,8% изотонический раствор стабильных пастеризованных белков плазмы. Выпускается во флаконах. Применяют в сочетании с донорской кровью или эр.массой;
 3.  криопреципитат — готовят из плазмы, содержит антигемофильный глобулин, фибринстабилизирующий фактор, фибриноген. Показан для остановки кровотечения;
 4.  протромбиновый комплекс — готовят из плазмы крови. Содержит факторы свертывания;
 5.  фибриноген — получают из плазмы;
 6.  тромбин — местно для остановки капиллярного и паренхиматозного кровотечени


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64354. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 153 KB
  Значна кількість завдань міліції реалізується в процесі виконання своїх функцій спеціальними установами органів внутрішніх справ. Проте організаційно-правові основи діяльності цих установ ОВС України, незважаючи на їх теоретичну і практичну важливість...
64355. Підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств в умовах членства України в СОТ 183.5 KB
  Проблема конкурентоспроможності в аграрному секторі економіки є високоактуальною, що пов’язано із важливістю вирішення питань забезпечення продовольчої безпеки кожної країни в сенсі покращення здоров’я людей шляхом підвищення економічної ефективності виробництва продукції.
64356. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ 222.5 KB
  Важко уявити сучасний заклад підприємство без розвиненої інформаційної інфраструктури: сукупності інформаційних центрів банків даних і знань центрів керування апаратнопрограмних засобів і технологій забезпечення збору зберігання обробки і передачі інформації...
64357. ПОРУШЕННЯ СИСТЕМ ГОМЕОСТАЗУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО КОРЕКЦІЇ НА ЕТАПАХ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ 344.5 KB
  Мета дослідження обгрунтування концепції комплексного індивідуального лікування хворих на генералізований пародонтит на підставі визначення ролі систем гомеостазу в патогенезі пародонтиту вивчення дизбіотичних...
64358. Розвиток методів розрахунку систем охолоджування роторів газових турбін 2.57 MB
  В найближчому майбутньому освоєння високих температур газу відбуватиметься головним чином за рахунок вдосконалення систем охолоджування зокрема шляхом вдосконалення охолодження роторів турбін.
64359. Сформованість готовості майбутніх учителів до організації міжособистісних взаємин в учнівському колективі підлітків 435.5 KB
  Національна освіта переживає критичне та конструктивне переосмислення дійсності, пов’язане з глибоким перетворенням усіх сфер суспільного життя. Сьогодні пріоритетними у навчально-виховному процесі є: гуманізація, становлення сучасних засад морально-етичного виховання...
64360. Оптимізація процесу фізичного виховання студентів транспортних спеціальностей на основі поглибленого курсу професійно-прикладної фізичної підготовки 263.5 KB
  Дотепер накопичений досить великий арсенал наукових досліджень щодо застосування ППФП в освітньому процесі студентів майбутніх фахівців різних галузей господарства Сущенко Л. Недостатньо досліджено питання обґрунтованості вибору вправ професійноприкладної...
64361. УСВІДОМЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ЯК ЧИННИК САМОЗДІЙСНЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 186.5 KB
  Процес вибору професії доволі складний тривалий і суперечливий. Професійне становлення особистості що починається з вибору професії не закінчується ним.
64362. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЗІ ЗМЕНШЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ ШВИДКОСТІ РУХУ ПОЇЗДІВ, ЗУМОВЛЕНИХ СТАНОМ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ 440.5 KB
  Актуальність теми визначається необхідністю забезпечення безперебійного перевізного процесу на залізницях України підвищення швидкості руху поїздів зниження питомих витрат енергоресурсів зменшення строку доставки вантажів.