92443

Мастит. Лимфаденит. Лимфангит. Диагностика. Лечение

Доклад

Медицина и ветеринария

Лечение. Лечение начальных форм консервативное гнойных оперативное. Лечение направлено на ликвидацию первичного очага. Лечение начальных форм консервативное.

Русский

2015-07-30

33.28 KB

0 чел.

Мастит. Лимфаденит. Лимфангит. Диагностика. Лечение.

Мастит — воспаление паренхимы и интерстиция молочной железы.

Классификация мастита:

  1.  отечная форма;
  2.  инфильтративная форма;
  3.  гнойно-деструктивная форма — абсцедирующий, гангренозный, флегмонозный мастит;
  4.  острый и хронический.

Возбудители — стафилококк, стрептококк, кишечная палочка. Также есть специфические формы — туберкулезный, сифилитический. Воспалительный процесс может ограничиваться галактофоритом или воспалением желез ареолы. При переходе процесса на ткань могут наблюдаться фазы серозного и гнойного воспаления. При прогрессировании появляется диффузная гнойная инфильтрация с мелкими очагами гнойного расплавления. Заболевание начинается остро, с озноба, лихорадки, потливости, слабости, болей в железе. Железа увеличена, пальпация ее болезненна. В крови лейкоцитоз и повышение СОЭ. Лечение начальных форм консервативное, гнойных — оперативное.

Лимфангиит — воспаление лимфатических сосудов. Наиболее частый возбудитель — стафилококк. Признаки общей интоксикации. При сетчатом лимфангиите наблюдается выраженная гиперемия кожи, сетчатый рисунок в зоне интенсивной красноты. При стволовом гиперемия имеет вид отдельных полос, идущих от очага воспаления к зоне регионарных лимфоузлов. Пальпаторно отмечаются болезненные уплотнения в виде тяжей по ходу сосудов. Лечение направлено на ликвидацию первичного очага. Антибиотикотерапия, иммобилизация конечности.

Лимфаденит — воспаление лимфоузлов. Возбудителем являются гноеродные микроорганизмы. Начинается с болезненности и увеличения узлов, признаков общей интоксикации. При серозном лимфадените общее состояние страдает мало. Узлы увеличены, плотные, болезненные, не спаяны с кожей. При гнойном лимфадените резкая боль, кожа над узлами гиперемирована, пальпация болезненна. Узлы спаяны между собой и с окружающими тканями. Лечение начальных форм консервативное. Гнойный лимфаденит лечат оперативно — вскрывают абсцессы, аденофлегмоны, удаляют гной, рану дренирую


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40937. Технология и безопасность взрывных работ 2.83 MB
  Рассмотрены основные теоретические и практические вопросы по курсу «Технология и безопасность взрывных работ». Учебное пособие предназначено для студентов четвертого курса заочной формы обучения специальностей направления «Горное дело»
40938. Когнітивний інструментарій комп’ютерної лінгвістики 133 KB
  Комп’ютерна лінгвістика. Когнітивний інструментарій комп’ютерної лінгвістики. Напрямки комп’ютерної лінгвістики. Комп’ютерна лінгвістика computtionl linguistics – є маргінальною галуззю мовознавства спрямованою на розробку автоматизованих методів зберігання обробки переробки й використання лінгвістичних знань й інформації репрезентованої знаками природної мови.
40939. Оптимізація когнітивної функції мови 72 KB
  Квантитативна лінгвістика – міждисциплінарний напрямок у прикладних дослідженнях в якому як основний інструмент вивчення мови та мовлення використовуються кількісні або статистичні методи аналізу. Комп’ютерне моделювання мови та мовлення – використання знання про частоту у комп’ютерній лінгвістиці. Ідентифікація людини за усним мовленням потребує залучення відповідних технічних засобів що відображають певні фонетичні ознаки та здійснюється на підставі характеристик голосу: гучності тривалості висоти тону висотного діапазону висотного...
40940. Типи словників. Структура словників 100 KB
  За кількістю представлених мов словники поділяються на одномовні двомовні й багатомовні перші представляють лексикон однієї мови інші є перекладними й подають еквіваленти мовних одиниць. За функцією словники поділяються на дескриптивні й нормативні: перші спрямовані на повний опис проблемної галузі в розмаїтті всіх випадків слововживань наприклад діалектні словники словники жаргонів сленгу; другі орієнтовані на норму мови з них вилучено все що не відповідає літературній нормі. Одномовні словники за типом характеристики слова...
40941. Оптимізація функціонування мови як засобу передачі інформації 109.5 KB
  Перекладознавство є філологічною галуззю яка вивчає закономірності процесу перекладу з однієї мови на іншу в його різноманітних виявах а також досліджує міжмовні відповідники різних рівнів і механізми та способи досягнення різних типів еквівалентності текстів оригіналу й перекладу. Об'єктом перекладознавства можна вважати первинний оригінальний текст і вторинний текст як результат перекладу. Предметом перекладознавства є процес перекладу як подвійний інтерпретаційнопороджувальний дискурс головним суб'єктом якого є особистість перекладача....
40942. Розвиток буржуазної держави та права у Великобританії 38 KB
  Розвиток буржуазної держави та права у Великобританії Буржуазна революція в Англії. Розвиток буржуазного права. вже новий король Вільгельм підписав Біль про права яким затверджувалось верховенство парламенту в законотворчості. визначався неписаними правилами колегіальна відповідальність кабінету міністрів формування уряду з партії що перемогла на виборах відмова короля від права вето та ін.
40943. Розвиток буржуазної держави та права у Франції 53.5 KB
  Розвиток буржуазної держави та права у Франції Буржуазна революція у Франції. Розвиток державності Франції у XIX ст. Буржуазна революція у Франції.
40944. Розвиток буржуазної держави та права в Німеччині 42 KB
  Створення імперії організація державної влади та управління. Створення імперії організація державної влади та управління. набула чинності Конституція німецької імперії що діяла аж до 1919 р. Реальна влада в імперії аж до 1890 р.
40945. Розвиток буржуазної держави та права в США 43.5 KB
  Розвиток буржуазної держави та права в США Формування буржуазної держави США. Конституція США 1787. Державний устрій і політична система США в XIX ст. Формування буржуазної держави США.