92487

Общие принципы лечения доброкачественных и злокачественных опухолей

Доклад

Медицина и ветеринария

Злокачественные опухоли нуждаются в срочном лечении. Доброкачественные опухоли лечат оперативно злокачественные оперативно лучевой терапией гормональной терапией и химиотерапией. Оперирование в пределах здоровых тканей удаление пораженного органа единым блоком с регионарными лимфоузлами предварительная перевязка сосудов исключение травмирования самой опухоли. Применение во время операции электроножа лазера ультразвука облучение опухоли и зоны регионарного метастазирования перед операцией и в послеоперационном периоде.

Русский

2015-07-30

32.69 KB

1 чел.

Общие принципы лечения доброкачественных и злокачественных опухолей.

Лечение доброкачественных опухолей проводят в случае, когда они нарушают функции органа, вызывают косметический дефект, признаны предраковым заболеванием или подозрительны на возможность перехода в злокачественную опухоль.

Злокачественные опухоли нуждаются в срочном лечении.

Доброкачественные опухоли лечат оперативно, злокачественные — оперативно, лучевой терапией, гормональной терапией и химиотерапией.

При выполнении операции у онкологических больных обязательны следующие принципы:

  1.  принцип абластики. Оперирование в пределах здоровых тканей, удаление пораженного органа единым блоком с регионарными лимфоузлами, предварительная перевязка сосудов, исключение травмирования самой опухоли.
  2.  Принцип антибластики. Применение во время операции электроножа, лазера, ультразвука, облучение опухоли и зоны регионарного метастазирования перед операцией и в послеоперационном периоде. Обработка раневой поверхности 70% спиртом. Внутривенное введение противоопухолевых препаратов.
  3.  Принцип зональности. Удаление всей зоны, в которой могут обнаруживаться отдельные раковые клетки.
  4.  Принцип футлярности. Удаление всего фасциального футляра с клетчаткой и фасцией.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48653. Перспективы и состояние разработок распределительных трансформаторов массовых серий 384.5 KB
  Распределительные трансформаторы мощностью 25 630 кВ А напряжением 6 10 кВ наиболее массовая серия ид производимых и эксплуатируемых трансформаторов в СССР. Производство и эксплуатация этих трансформаторов требует значительных материальных и трудовых затрат любое снижение затрат дает существенную экономию в народном хозяйстве. Снижение затрат на производство и эксплуатацию трансформаторов является основной задачей изготовителей для решения которой необходимо: снизить расход активных материалов при использовании...
48654. МЕХОВЫЕ ТОВАРЫ 13.31 MB
  Топография и химический состав шкурки стр. Меховые товары это пушно-меховые и овчинно-шубное сырье шкурки выделанные меховые и овчинно-шубные изделия. Меховые товары невыделанные шкурки пушно-меховое сырьё и выделанные шкурки пушно-меховой полуфабрикат объединяются в группу пушно-меховые товары. Ценность меховых товаров определяется четырьмя основными свойствами которыми обладают пушно-меховые шкурки: высокими теплозащитными...
48655. Робота з программами навчального призначення: іноземна мова, математика 341.5 KB
  Запустив програму MS Word 2007. Щоб запустити програмуперекладач треба натиснути на рецензированиеперевод і вставити текст.Скопіював переклад у буферізакрив програму перекладач і вставив переклад у свій документ.
48656. Порівняння заробітної плати в Україні та інших країнах світу 242 KB
  Нарешті необхідність належної збалансованості економічних інтересів учасників виробництва потребує збільшення частки оплати праці у структурі суспільного продукту. Отже для розвитку економіки збільшення інвестицій необхідне зростання рівня оплати праці. Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю наближення рівня продуктивності працізаробітної плати і доходів найманих працівників до рівня розвинутих країн. Це зумовлює необхідність здійснення системного дослідження оплати праці в Україні та інших країнах світу.
48657. Расчет структуры электромагнитных полей 373 KB
  Для заданной геометрии и параметров среды получены аналитические выражения значений потенциалов и напряженностей полей внутри и вне цилиндрической полости, а также значение вектора магнитной индукции в заданной точке
48658. Комерційна діяльність 336.49 KB
  Руські торгівці вели зовнішню торгівлю вроздріб, кожен сам по собі, на свій страх і ризик. Від цього сили і засоби окремих руських купців, як правило, недостатніми для цього діла, тому вони не могли витримати конкуренцію закордонних купців і постійно залишались в «мінусах»
48659. СПОСОБИ ПОЛІПШЕННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ БУДІВЕЛЬ СТАРОЇ ЗАБУДОВИ 565 KB
  Метою цієї роботи є визначення порядку чергування огороджувальних шарів стіни несуча та теплоізолююча частина що забезпечить найменші темп та швидкість її охолодження з метою вибору оптимальних варіантів енергозберігаючих рішень по утепленню житлових приміщень старої забудови постійного та періодичного опалення. У роботі проведено розрахунок розподілу температури по шарах для різних конструкцій утеплених стін визначено кількість теплоти що треба витратити на кожен квадратний метр поверхні стіни аби температура у приміщенні стала...
48660. История политических и правовых учений 688.6 KB
  История политических и правовых учений – юридическая наука и учебная дисциплина исторического профиля. В то же время, как и юриспруденция в целом, она относится к числу гуманитарных (социально-гуманитарных) наук. В этом качестве она взаимодействует с другими гуманитарными науками, но прежде всего и главным образом с философией.