92492

Хирургическая операция. Классификация. Опасности. Анатомическое и физиологическое обоснование операции

Доклад

Медицина и ветеринария

Анатомическое и физиологическое обоснование операции. Классификация: По времени экстренная срочная отсроченная плановая По отношению к полостям тела полостная По травматичности и виду доступа открытый доступ травматичная минидоступ малотравматичная лапароскопическая малотравматичная внеполостная По применению специализированной аппаратуры с применением высоких технологий медицины операции на глазах вшивание сосудов мелкого диаметра использование аллотрансплантатов и т. обычным инструментарием По профилю хирургической...

Русский

2015-07-30

33.24 KB

6 чел.

Хирургическая операция. Классификация. Опасности. Анатомическое и физиологическое обоснование операции.

Хирургическая операция – это метод инвазивного лечения, сопряженный с риском летального исхода. Является агрессивной терапией «отчаяния», когда консервативные методы терапии заведомо не дадут положительных результатов, а промедление в лечении может привести к гибели больного. Исключением является реконструктивно-восстановительная хирургия, направленная на достижение косметического и функционального эффекта.

Классификация:

По времени

экстренная

срочная (отсроченная)

плановая

По отношению к полостям тела

  1.  полостная

По травматичности и виду доступа

- «открытый» доступ (травматичная)

- мини-доступ (малотравматичная)

- лапароскопическая (малотравматичная)

  1.  внеполостная

По применению специализированной аппаратуры

с применением высоких технологий медицины (операции на глазах, вшивание сосудов мелкого диаметра, использование аллотрансплантатов и т. п.)

обычным инструментарием

По профилю хирургической патологии

общехирургическая

травматологическая

оториноларингологическая

офтальмологическая

стоматологическая

сосудистая

нейрохирургическая

кардиохирургическая

пластическая и реконструктивная

гинекологическая

урологическая

смены пола

По количеству объектов-мишеней

  1.  с устранением одного заболевания
  2.  симультантные операции – направлены на устранение основной и сопутствующей патологии (например, холецистэктомия и устранение пупочной вправимой неущемленной грыжи одновременно).

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81127. Українська хата. Обереги 73 KB
  Мета: навчити розрізняти давню українську хату від будинків сьогодення; розширити і поглибити знання дітей про особливості українського інтерєру значення оберегів; розвивати мовленнєві уміння збагачувати словниковий запас засвоїти назви предметів українського побуту...
81128. Безопасное поведение дома. Пользование бытовой техникой. Причины возникновения пожаров, аварий. Осторожное отношение к лекарствам 61 KB
  Цель: обобщить и систематизировать знания детей о поведении в чрезвычайных ситуациях; научить учащихся действовать в экстремальных ситуациях; работать с памятками безопасного обращения с огнем, электроприборами, лекарствами, газом, поведения в ситуации «Один дома»...
81129. Человеческие добродетели. Добро начинается с тебя 43 KB
  Цель: продолжить знакомить учащихся с человеческими добродетелями; учить характеризовать действия и явления как проявление добра и зла; раскрыть моральное содержание доброты; воспитывать чувство доброты сопереживания щедрости.
81130. Зима щедра святами 49 KB
  Бесіда Які свята ми святкуємо взимку Якого свята чекаєте з нетерпінням Чому Вірш учень 1 Хоч рік Новий іще не близько Хоч холодно надворі й слизько Та до нас вже скоро Миколай прийде до школиІ принесе усім гостинці Та подарунки у торбинці. Бесіда Яке свято приходить у кожен дім разом з ялинкою?
81131. Надзвичайні ситуації. Дитина та аварійна ситуація 44.5 KB
  Мета: узагальнити знання учнів про аварії, їх негативний вплив на життя людини; навчити правил поведінки під час аварій на підприємствах; виховувати самодисципліну, рішучість, милосердя. Обладнання: зошит, підручник, картки, мультімідійна дошка.
81132. Узагальнення знань з теми «Усна народна творчість». Опрацювання казки А. Дімарова «Для чого людині серце». Добір спільнокореневих слів та зміна форми слова для перевірки слів з ненаголошеними (е, и) в корені слова 94.5 KB
  Розвивати увагу, спостережливість, уміння аналізувати, робити висновки. Виховувати почуття доброти. Таблиці, роздатковий матеріал для роботи в парах, групах, малюнок до казки, музика для проведення фізкульт-хвилинки, зірочки жовтого, помаранчевого і червоного кольорів, малюнки з різними виразами облич...
81133. Буква Єє на позначення звукосполучення «йе» 36.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з буквами Єє та їх звукоим значенням; формувати навички швидкого, правильного, свідомого читання; удосконалювати навички звукового аналізу слів; розвивати зв’язне мовлення учнів; виховувати в учнів бажання бачити красу рідної природи.
81134. Узагальнюючий урок за темою «Слова-назви дій предметів» 48.5 KB
  Мета: Формувати ключеву компетентність вміння вчитися. Узагальнити і систематизувати знання про дієслово, як частину мови, його граматичні ознаки. Виховувати почуття любові до рідної мови, інтерес до її вивчення. Розвивати фонематичний слух, зв’язне мовлення, пізнавальний інтерес.
81135. Україна – моя Батьківщина 74.5 KB
  Розширити знання учнів про Батьківщину, формувати громадянські якості: патріотизм, людяність, працьовитість; соціальну та загальнокультурну компетентність; національну свідомість школярів; розвивати бажання брати посильну участь у розбудові держави, наполегливо вчитися...