92495

Организация экстренной, неотложной хирургической помощи и травматологической помощи

Доклад

Медицина и ветеринария

Организация оказания помощи пострадавшим от травм имеет огромное значение для достижения положительного результата. Может производиться как врачом или средним медперсоналом так и другими людьми в виде само и взаимопомощи. Навыками оказания первой помощи кроме мед.

Русский

2015-07-30

32.78 KB

0 чел.

Организация экстренной, неотложной хирургической помощи и травматологической помощи.

Организация оказания помощи пострадавшим от травм имеет огромное значение для достижения положительного результата.

Складывается из следующих звеньев:

  1.  первая помощь. Может производиться как врачом или средним медперсоналом, так и другими людьми в виде само- и взаимопомощи. Навыками оказания первой помощи кроме мед.работников должны владеть представители милиции, пожарной службы, военнослужащие, водители транспортных средств. При оказании помощи на месте происшествия возможно произвести перевязку, транспортную иммобилизацию, обезболивание, остановку кровотечения, СЛР.
  2.  Эвакуация в мед.учреждение. Важно как можно быстрее доставить пострадавшего в стационар, одновременно проводя обезболивание и противошоковые мероприятия.
  3.  Амбулаторное лечение. Производится в травматологических пунктах. Они оснащены всем необходимым для выполнения рентгеновского исследования, ПХО раны, наложения обычных и гипсовых повязок.
  4.  Стационарное лечение. Осуществляется в специализированных отделениях городских и районных больниц, в клиниках при кафедрах травматологии и ортопедии мед.вузов.
  5.  Реабилитация. Особенностью травматических заболеваний является длительность лечения и восстановления утраченных функций. Реабилитация проводится в стационарах, травмпунктах, поликлиниках, а также специализированных санаториях.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65321. МЕТОДИ ПРИСКОРЕНОГО КРИПТОАНАЛІЗУ БСШ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ СТІЙКОСТІ ЗМЕНШЕНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОТОТИПІВ 554 KB
  Відмічене визначає актуальність теми дисертаційної роботи направленої на вдосконалення методик оцінки показників стійкості БСШ до атак диференційного і лінійного криптоаналізу в інтересах в першу чергу підвищення якості і надійності...
65322. МУЛЬТИАГЕНТНІ МЕТОДИ ПОБУДОВИ НЕЙРО-НЕЧІТКИХ МЕРЕЖ 1.04 MB
  Проте методи навчання що використовуються при побудові нейронечітких мереж характеризуються недоліками пов’язаними з проблемою встановлення параметрів навчання вимагають участі користувача вимогою диференційованості функцій належності до нечітких термів...
65323. МОДЕЛІ АВТОМАТИЗОВАНОГО СИСТЕМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМАТИЧНОЇ ТРАНСМІСІЇ 663.5 KB
  Метою роботи є підвищення ефективності синтезу АТ за рахунок розробки математичних моделей автоматизованого проектування АТ та її блоків системи автоматичного управління САУ та її елементів зв’язків між ними вибору програмного забезпечення...
65324. ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРОТИГАЗОТЕПЛОВОГО ЗАХИСТУ ГІРНИКІВ 341.5 KB
  Тому розробка і створення індивідуальних засобів протигазотеплового захисту гірників членів ДГК є актуальним науковотехнічним завданням вирішення якого дозволить підвищити безпеку та ефективність ведення робіт в умовах нагрівального мікроклімату.
65325. ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ, ОБМІН РЕЧОВИН І ПРОДУКТИВНІСТЬ КУРЕЙ-НЕСУЧОК ЗА РІЗНОГО РІВНЯ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ СІРКИ І СЕЛЕНУ В КОМБІКОРМІ 283 KB
  Доведена доцільність використання в якості джерела сірки сульфату натрію оптимальна кількість якого в комбікормах для курчатбройлерів та ремонтного молодняку курей становить 03 від маси корму для каченят і гусенят − 10 а для курейнесучок − 05 від маси комбікорму.
65326. НЕЙРОМЕРЕЖНА ОБРОБКА БАГАТОВИМІРНИХ СИГНАЛІВ 457 KB
  Обрана тема дисертаційної роботи є актуальною тому що штучні нейронні мережі ШНМ протягом останнього часу переконливо довели свою ефективність при вирішенні різноманітних задач адаптивної обробки інформації таких як апроксимація нелінійних функцій класифікація управління...
65327. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ТА ЇЇ МІСЦЕ У СТРУКТУРІ КРИМІНАЛІСТИКИ 147.5 KB
  Чільне місце серед функцій держави займає правоохоронна яка реалізується зокрема за допомогою організації розслідування злочинів. Організаційна діяльність дозволяє підвищувати ефективність розслідування сприяє його всебічності повноті та об’єктивності...
65328. МІСТОБУДІВНІ ПРИНЦИПИ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ ПРИМОРСЬКИХ МІСТ (В УМОВАХ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ) 182.5 KB
  Активізація урбанізаційних процесів суттєві зміни в соціальноекономічних відносинах посилення антропогенних навантажень на природні системи порушення екологічної рівноваги на територіях прибережної смуги...