92659

Коллектив школьников как объект и субъект воспитания. Диалектика коллективного и индивидуального в воспитании личности

Доклад

Педагогика и дидактика

Противники коллективистического воспитания выдвигают в качестве аргумента факт якобы изначально предопределенной нивелировки воспитанников коллектива покушения на индивидуальность. Процессы развития личности и коллектива неразрывно связаны друг с другом.

Русский

2015-08-04

19.92 KB

0 чел.

Коллектив школьников как объект и субъект воспитания. Диалектика коллективного и индивидуального в воспитании личности.

Принципиальное отличие отечественной теории и практики организации педагогического процесса от зарубежных, преимущественно индивидуалистических, концепций - в его подлинно коллективистских основах. Противники коллективистического воспитания выдвигают в качестве аргумента факт якобы изначально предопределенной нивелировки воспитанников коллектива, покушения на индивидуальность. Между тем диалектика коллективного и индивидуального в воспитании очевидна.

Процессы развития личности и коллектива неразрывно связаны друг с другом. Развитие личности зависит от развития коллектива, его уровня развития, структуры сложившихся в нем деловых и межличностных отношений. С другой стороны, активность воспитанников, уровень их физического и умственного развития, их возможности и способности обусловливают воспитательную силу и воздействие коллектива. В конечном итоге коллективное отношение выражено тем ярче, чем более активны члены коллектива, чем полнее они используют свои индивидуальные возможности в жизни коллектива.

Развитие творческой индивидуальности детей и подростков взаимосвязано с уровнем их самостоятельности и творческой активности внутри коллектива. Чем самостоятельнее ученик в коллективной общественнополезной деятельности, тем выше его статус в коллективе и тем выше его влияние, оказываемое на коллектив. И наоборот, чем выше его статус, тем плодотворнее влияние коллектива на развитие его самостоятельности.

Развитие личности и коллектива - взаимообусловленные процессы. Человек живет и развивается в системе отношений с природой и окружающими его людьми. Богатство связей предопределяет духовное богатство личности, богатство связей и общения выражает общественную, коллективную силу человека.

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18193. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ 164 KB
  Тема 4. ІНДИВІДУАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ Мета: Опанування матеріалів лекції студентами слухачами має сформувати у них знання класифікації типів особистості обдарованих дітей особливості обдарованих д...
18194. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 172 KB
  Тема 6. ПСИХОЛОГОПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ Мета: Опанування матеріалів лекції студентами слухачами має сформувати у них знання основних підходів до визначення принципів мети змісту методів форм навчання обдарованих дітей та шляхів підготовк
18195. ПСИХОЛОГІЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 2.26 MB
  Хрестоматія до курсу модулю ПСИХОЛОГІЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ Укладач РАЗУМНА А.Г. Складена у відповідності до робочої навчальної програми для слухачів ІПО із спеціальності Психологія...
18196. Операційні системи 52.5 KB
  Лекція 1 Операційні системи: Вступ Операційні системи ОС займають важливіше місце в сукупності сучасних системних програмних засобів які складають програмне забезпечення електроннообчислювальних машин. Вони є основою організації обчислювального процесу...
18197. Основні поняття, класифікація ОС 49 KB
  Лекція 2 Основні поняття класифікація ОС У процесі еволюції виникло кілька важливих концепцій які стали невід'ємною частиною теорії й практики ОС. Тут дається їхній короткий опис. Системні виклики У будьякій операційній системі підтримується механізм що до
18198. Функції, види операційних систем 36.5 KB
  Лекція 3 Функції види операційних систем Операційна система ОС це комплекс програм; забезпечує керування комп'ютером як єдиним цілим тоді як насправді комп'ютер складається з багатьох частин його взаємодія з навколишнім середовищем людиною прикладними програм
18199. Операційна система: призначення й склад 39 KB
  Лекція 4 Операційна система: призначення й склад На IBMсумісних персональних комп'ютерах використовуються операційні системи корпорації Microsoft Windows вільно розповсюджуєма операційна система Linux. На персональних комп'ютерах фірми Apple використовуються різні версії опер...
18200. Windows - Загальні відомості 52.5 KB
  Лекція 5 Windows Загальні відомості Наприкінці 90х років XX ст. стандартом ОС для 32розрядних ПК стала система Windows 98. Вона має ряд особливостей: 1. Зручний для користувача графічний інтерфейс. Він дає змогу досить просто керувати роботою комп'ютера використовуючи такі п...
18201. Складові Windows 93.5 KB
  Лекція 6 Складові Windows Головне меню містить у собі такі пункти: Програми виведення списку інстальованих програм. Документи виведення списку недавно переглянутих документів. Настройки виведення списку компонентів системи настройка яких може бути зміне