92670

Понятие, задачи и содержание трудового воспитания. Понятие экономического воспитания. Виды трудовой деятельности учащихся

Доклад

Педагогика и дидактика

Понятие экономического воспитания. Задачи трудового воспитания: формирование у учащихся положительного отношения к труду как высшей ценности в жизни высоких социальных мотивов трудовой деятельности; развитие познавательного интереса к знаниям потребности в творческом труде стремление применять знания на практике...

Русский

2015-08-04

19.75 KB

1 чел.

Понятие, задачи и содержание трудового воспитания. Понятие экономического воспитания. Виды трудовой деятельности учащихся.

Задачи трудового воспитания:

  1.  формирование у учащихся положительного отношения к труду как высшей ценности в жизни, высоких социальных мотивов трудовой деятельности;
  2.  развитие познавательного интереса к знаниям, потребности в творческом труде, стремление применять знания на практике;
  3.  воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и ответственности, целеустремленности и предприимчивости, деловитости и честности;
  4.  вооружение учащихся разнообразными трудовыми умениями и навыками, формирование основ культуры умственного и физического труда.

Содержательную основу трудового воспитания школьников составляет такие виды труда, как учебный, общественно – полезный, производительный. Учебный труд школьника включает в себя труд умственный и физический. Общественно – полезный труд организуется в интересах членов всего коллектива и каждого ребенка в отдельности. Производительный труд предполагает участие школьников в создании материальных ценностей, вступление в производственные отношения.

Формирование экономической культуры – это выработка ясного представления об экономических закономерностях развития общества и воспитание на этой основе таких качеств личности, которые необходимы ей в производственно – экономической деятельности.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80287. Збитки від надзвичайних ситуацій та методи їх визначення 263.5 KB
  Класифікація збитків від наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Розрахунок збитків від різних видів наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.
80288. Позабюджетна діяльність органів та підрозділів цивільного захисту 127.5 KB
  При укладанні договорів із субєктом обслуговування за узгодженням сторін обумовлюються особливості взаємодії обєкта з державною аварійно-рятувальною службою з питань надання необхідної інформації, доступу особового складу державної аварійно-рятувальної служби
80289. Соціальне забезпечення особового складу органів і підрозділів цивільного захисту 106.5 KB
  Соціальне забезпечення особового складу органів і підрозділів цивільного захисту. Загальні засади соціального захисту особового складу органів і підрозділів цивільного захисту ІІ. Державне обов’язкове соціальне страхування особового складу органів і підрозділів цивільного захисту...
80290. Страхування, як вид цивільно-правових відносин 122.5 KB
  Страхування — це вид цивільно-правових відносин щодо захисту інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів
80291. Основні та оборотні фонди, як поняття бухгалтерського обліку. Амортизація та знос основних фондів 78.5 KB
  Амортизація та знос основних фондів. Оцінка основних фондів. Знос і амортизація основних фондів. Особливістю виробничих основних фондів є функціонування в якості засобів праці в ряді виробничих процесів багатократне їх використання у виробництві в незмінній натуральній формі.
80292. Основні засоби бюджетних установ 115 KB
  Основні засоби - це матеріальні цінності, які використовуються в діяльності установ протягом періоду, що перевищує один рік, і вартість яких поступово зменшується у звязку із фізичним та моральним зносом.
80293. Економіка та цивільний захист 77.5 KB
  Коли ми кажемо що одна країна багатша за іншу то в якості мірила приймаємо такий показник як національне багатство. Так що ж ми розуміємо під національним багатством країни Національне багатство – це сукупність матеріальних і духовних благ суспільства що охоплює основні та оборотні виробничі фонди будинки споруди машини сировина паливо тощо всіх форм власності...
80294. Фінансове забезпечення цивільного захисту 63.5 KB
  Матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності МНС України, його поточна робота, а також забезпечення діяльності Міністра організовується першим заступником Міністра – керівником апарату МНС України.