92704

І Універсал Центральної Ради та його історичне значення

Доклад

История и СИД

Головою УЦР став М. У повному складі УЦР збиралася на загальні збори Велику Раду а основна робота велася у Малій Раді. У цей час провідні діячі УЦР вбачали стратегію революції у досягненні національнотерйторіальної автономії у складі федерації держави яка б об єднувала кілька національних держав. Делегати з їзду оголосили боротьбу за українізацію військових частин і обрали Український військовий комітет який у повному складі ввійшов до УЦР.

Украинкский

2015-08-05

19.18 KB

2 чел.

І Універсал Центральної Ради та його історичне значення.

Навесні 1917 р. продовжувалася активізація суспільно-політичного життя в Україні. Це було зумовлено оголошенням Центральною Радою про скликання Всеукраїнського національного конгресу. Таким чином, із київської міської організації Рада перетворювалась на всеукраїнський політичний центр.

Від різних українських політичних, громадських, культурно-освітніх і професійних організацій на конгрес прибуло близько 900 делегатів. Це було небачене досі зібрання українців. У перший

же день роботи конгресу вони виступили за національно-територіальну автономію України. Делегати конгресу обрали 118 членів Української Центральної Ради. Головою УЦР став М. Грушевський, а його заступниками — В. Винниченко і С. Єфремов. У повному складі УЦР збиралася на загальні збори (Велику Раду), а основна робота велася у Малій Раді.

У цей час провідні діячі УЦР вбачали стратегію революції у досягненні національно-терйторіальної автономії у складі федерації — держави, яка б об’ єднувала кілька національних держав. У цьому напрямку і розвивався національно-демократичний рух в Україні весною і влітку 1917 р.

Про силу рішень конгресу свідчать резолюції Всеукраїнського військового зїзду (травень 1917 р.). З’ їзд у категоричній формі зажадав від Тимчасового уряду надати Україні національно-територіальну автономію. Делегати з’ їзду оголосили боротьбу за українізацію військових частин і обрали Український військовий комітет, який у повному складі ввійшов до УЦР.

Підтримка військових надала рішучості Раді. Для переговорів з Тимчасовим урядом до Петрограда було направлено делегацію на чолі із заступниками головами УЦР. Мета цієї місії — переконати Тимчасовий уряд у доцільності надання Україні автономії. Але в умовах двовладдя в російській столиці не вдалося досягти порозуміння ні з Тимчасовим урядом, ні з Петроградською радою робітничих депутатів. Такий результат переговорів переконав діячів УЦР у необхідності поглиблення української революції. Ідея встановлення автономії без згоди у Петрограді набула надзвичайної популярності. Загальні збори Української Центральної Ради (3 червня 1917 р.) постановили негайно приступити до закладання підвалин автономного ладу в Україні. Через тиждень, 10 червня, УЦР оприлюднила свій І Універсал. Його зачитав на Всеукраїнському військовому з’ їзді В. Винниченко. Віднині, було сказано в Універсалі, «не розриваючи з державою російською, хай народ український па снопі землі має право сам порядкувати своїм життям «.

Основні положення І Універсалу УЦР:

  1.  «Однині самі будемо творити наше життя». Розбудова України «не одділяючись від усієї Росії»;
  2.  УЦР — найвищий державний орган України;
  3.  заклик до переобрання місцевої адміністрації, заміна її на представників, прихильних до української справи;

— запросити до спільної праці національні меншини, визначивши їхні права, визнати їх вільний розвиток на території України. Висловлювалась надія, що у самостійній побудові нового життя візьмуть участь і неукраїнські народи, що проживають в Україні;

  1.  скликання Всеукраїнських Установчих Зборів;
  2.  тільки Всеукраїнські Установчі Збори (Сейм), що будуть обрані загальним, рівним, прямим і таємним голосуванням, мають право приймати закони України;
  3.  запровадження особливого податку на власну справу;
  4.  визнано необхідність розроблення закону про землю після конфіскації поміщицьких, казенних, царських, монастирських, згідно з яким право порядкувати українськими землями, право користуватися ними належало тільки народові України.

Проголошення революційного за формою і змістом Універсалу викликало нове національне піднесення.

Було створено перший український уряд. До першого складу Генерального Секретаріату увійшли представники від трьох партій УСДРП, УПСР, УГІСФ. Склад Генерального Секретаріату: П. Христюк (генеральний писар), X. Барановський (фінанси), С. Єфремов (міжнаціональні справи), М. Стасюк (продовольчі справи), Б. Мартос (земельні справи), С. Петлюра (військові справи), В. Садовський (юстиція), І. Стешенко (освіта).

Такий розвиток української революції змусив російських революційних демократів і Тимчасовий уряд переглянути своє ставлення до УЦР. Відтепер у Росії змушені були рахуватися з діями УЦР. У Київ для переговорів були направлені представники Тимчасового уряду.

Висновок. Проголошення автономії У країни сприяло зміцненню авторитету УЦР і подальшому підписанню українського національного руху. І Універсал був історичним кроком на шляху державотворення в Україні.

Дати: 6—8 квітня 1917 р. — Всеукраїнський національний конгрес; 10 червня 1917 р. — проголошення І Універсалу УЦР.

Поняття, терміни, назви: універсал, національно-територіальна автономія, Генеральний Секретаріат, Український національний конгрес.

Особистість в історії: В. Винниченко, С. Петлюра, С. Єфремов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

86268. Расчёт трёхфазного силового масляного двухобмоточного трансформатора 7.69 MB
  Трансформаторы малой мощности различного назначения используются в устройствах радиотехники, автоматики, сигнализации, связи и тому подобное, а также для питания бытовых электроприборов. Назначение силовых трансформаторов – преобразование электрической энергии в электрических сетях...
86269. Проектирование организации ремонтных работ в ремонтно механических мастерских ГГЭ№30 1.21 MB
  Рост технического уровня горных и буровых машин предъявляет повышение требования к их ремонту, диктует необходимость получения высоких точностей и классов чистоты восстанавливаемых поверхностей, применение новых технологических процессов и материалов, в том числе синтетических, основание защитных покрытий. Усложнение конструкции геологоразведочного оборудования, широкое использование гидравлики ставит перед ремонтными предприятиями более сложные технические задачи.
86270. Привод конвейера: «Цилиндрический одноступенчатый прямозубый редуктор с плоскоременной передачей и цепной муфтой» 883 KB
  Определяем асинхронную частоту вращения вала электродвигателя: где коэффициент скольжения; Уточняем общее передаточное число привода: Разбиваем общее передаточное число по ступеням привода: где: передаточное число зубчатой передачи передаточное число ременной передачи...
86271. Синтез цифрового устройства управления (ЦУУ) в базисах мультиплексоров 2.96 MB
  Произвести синтез цифрового устройства управления (ЦУУ) в базисах мультиплексоров, логических элементов Шеффера и Пирса в соответствии с заданным вариантом логической функции и управляющих переменных. На основе двух- и трехвходовых логических элементов Пирса.
86272. Сайт – портфолио 547.94 KB
  Сайт начинается с цели. В данном случае цель прорекламировать себя и создать портфолио для своих работ. Зная свою цель, мы можем определить, что нам нужно – маленький сайт-портфолио. Сайт-портфолио — небольшой сайт, как правило, состоящий из нескольких веб-страниц, и содержащий основную информацию об компании...
86273. Отопление и вентиляция жилого четырехэтажного здания 283.5 KB
  Расчетные параметры наружного воздуха; Расчетные параметры внутреннего воздуха; Теплотехнический расчет ограждающих конструкций: Теплотехнический расчет стены; Теплотехнический расчет чердачного перекрытия; Теплотехнический расчет перекрытия над не отапливаемым подвалом; Теплотехнический расчет окна; Тепловой баланс помещений///
86274. Технологический процесс сборки опоры вентилятора с валом 4.33 MB
  В ГТД подшипники опор работают в условиях сравнительно высоких радиальных и осевых нагрузок, высоких окружных скоростей. Кроме того, на работоспособность подшипников оказывают значительное влияние такие факторы, как температурное состояние опоры, организация подачи смазки на тела качения...
86275. Система автоматического регулирования температуры в теплообменнике 574.38 KB
  Структурная схема нелинейной системы. Функциональная схема Для построения структурной схемы системы автоматического регулирования рассмотрим каждый элемент функциональной схемы и определим его передаточную функцию. Описание процесса регулирования системы В рассматриваемой системе автоматического регулирования...
86276. Разработка проекта системы цифрового наземного телевизионного вещания на территории с ИЖС застройкой села Репное 2.43 MB
  В ходе курсового проекта необходимо решить задачу обеспечения села Репное и всей территории с ИЖС застройкой в районе села уверенным приёмом ТВ сигнала. В качестве источников сигнала используют традиционные головные станции которые применяются и при построении сетей кабельного телевидения СКТ.