92741

Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Признаки юридической ответственности связана с правонарушением следует за ним и обращена на правонарушителя; государственнопринудительный характер; применение в строгом соответствии с законодательно установленной процедурой; влечет за собой негативные последствия лишения для правонарушителя: ущемление его прав возложение на него дополнительных обязанностей; возложение лишений применение государственнопринудительных мер осуществляется в ходе правоприменительной деятельности компетентными государственными органами в строго...

Русский

2015-08-05

13.23 KB

1 чел.

Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность 

Юридическая ответственность — это применение мер государственного принуждения к виновному лицу за совершенное правонарушение.

Признаки юридической ответственности

- связана с правонарушением, следует за ним и обращена на правонарушителя;

- государственно-принудительный характер;

- применение в строгом соответствии с законодательно установленной процедурой;

- влечет за собой негативные последствия (лишения) для правонарушителя: ущемление его прав, возложение на него дополнительных обязанностей;

- возложение лишений, применение государственно-принудительных мер осуществляется в ходе правоприменительной деятельности компетентными государственными органами в строго определенных законом порядке и формах; вне процессуальных форм юридическая ответственность невозможна;[4]

Юридическую ответственность следует отличать от других мер государственного принуждения, например, предупредительных.

Основания юридической ответственности

Основания ответственности — это те обстоятельства, наличие которых делает ответственность возможной (Необходимой), а отсутствие их ее исключает. Юридическая ответственность возникает только в силу предписаний норм права на основании решения правоприменительного органа. Фактическим основанием ее является правонарушение. Оно, как известно, характеризуется совокупностью различных признаков, образующих состав правонарушения. Лицо может быть привлечено к ответственности только при наличии в его действии всех элементов состава.

Вместе с тем само по себе правонарушение не порождает автоматически возникновения ответственности, не влечет за собой применения государственно-принудительных мер, а является лишь основанием для такого применения. Для реального же осуществления юридической ответственности необходим правоприме-нительный акт — решение компетентного органа, которым возлагается юридическая ответственность, устанавливаются объем и форма принудительных мер к кон- кретному лицу. Это может быть приговор суда, приказ администрации и т.д.

В отдельных случаях закон предусматривает основания не только ответственности, но и освобождения от нее и от наказания. Так, лицо, совершившее деяние, содержащее признаки преступления, может быть освобождено от уголовной ответственности, если будет признано, что ко времени расследования или рассмотрения дела в суде вследствие изменения обстановки совершенное деяние потеряло характер общественно опасного (ст. 77 У К РФ). Освобождение от уголовной ответственности и от применения наказания предусматривает, в частности, передачу несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа. Возможность освобождения от ответственности зафиксирована и нормами других отраслей права (например, ст. 22 КоАП).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81990. Бринить струною гілочка весни. (Весна у природі) 61.5 KB
  Закріплення елементарних уявлень про найхарактерніші ознаки весни в живій і неживій природі, які можна виявити в процесі спостережень, а саме: з пробудженням рослин, з поведінкою перелітних птахів; показати, як зміни в неживій природі впливають на живу природу; поповнювати знання учнів...
81991. Зігріємо землю своєю любов’ю, для наших нащадків її збережемо 231 KB
  Мета. Поглиблювати знання учнів про природу, її красу та багатства, сприяти розумінню необхідності захищати і берегти навколишнє середовище, виховувати любов і повагу до рідної землі, трепетне ставлення до всього живого на ній.
81992. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА БАЗЕ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.0: ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ С БУХГАЛТЕРСКОЙ КОНФИГУРАЦИЕЙ, РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 888 KB
  Созданы обработки для обмена данными между разрабатываемой конфигураций и стандартной конфигурацией 1С:Бухгалтерия, разработаны бизнес-процессы, необходимые для формирования бюджета.
81993. Стежинами рідного міста 155 KB
  Познайомити учнів з головними історичними подіями в процесі розвитку рідного міста. Розвивати зв’язне мовлення, пізнавальний інтерес, уміння робити висновки. Виховувати патріотичні почуття, бажання набувати нові знання.
81994. Дзеркало людської душі 46.51 KB
  На початку виховної години для розвитку креативного мислення проводиться мозковий штурм Вихователь пропонує дітям відгадати що в неї в подарунковому пакеті пропонуючи підказки з історії виникнення дзеркала його форми і де воно зустрічається в літературі.
81995. ЛЮБОВ – ЦЕ ДАР. І БОГ САМ ВИБИРА, ХТО ЗАСЛУЖИВ ОЦЕ ПІЗНАТИ ДИВО 42.5 KB
  Мета: поспілкуватися з учнями про кохання, про те, що вважається природним і що є небажаним у взаєминах молоді; зорієнтувати учнів на толерантне ставлення до вираження почуттів протилежними статями; допомогти учням розібратися у собі, підготувати до майбутнього сімейного життя.
81996. Виховна година «Злочин і покарання» 35.5 KB
  Мета: запобігати шкідливим звичкам, які негативно впливають на здоров’я підлітків; формувати вміння і навички учнів щодо власної безпеки, розуміння відповідальності за власні вчинки та їх наслідки; виховувати в учнів бажання зберегти власне здоров’я.
81997. Прийди до серця, Україно, благослови добром мене… 45.5 KB
  Мета: виховувати почуття патріотизму, національної гордості, любові до рідного краю, розуміння своєї причетності до всіх подій, які відбувалися в Україні; формувати переконаність у нетлінності духовних скарбів народу.
81998. Пронеси добро і милосердя через усе своє життя 32.5 KB
  Пронеси добро і милосердя через усе своє життя Що таке добро милосердя Як ви думаєте діти Відповіді дітей. Я б хотіла діти щоб ви усвідомлювали свої вчинки несли за них відповідальність бо без відповідальності за них не буде добра і милосердя. Діти Що є головним для кожного з вас що є найважливіше для вас...