92745

Англосаксонская правовая семья

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

К ним относятся правовые системы: Шотландии канадской провинции Квебек штата Луизиана все три преимущественно романогерманского характера Индии и ее штатов где сохраняются остатки влияния традиционного индусского права при доминировании англосаксонской правовой системы Пакистана правовая система смешанная с исламским правом Израиля правовая система которого объединяет все три основные правовые семьи современности при сохранении влияния традиционного иудейского права ЮАР объединяет черты англосаксонской правовой системы и...

Русский

2015-08-05

13.12 KB

1 чел.

Англосаксонская правовая семья. Англосаксонская правовая семья (нем. Angelsächsischer Rechtskreis), или англо-американская правовая система (англ. anglo-american legal system) — правовая семья, объединяющая правовые системы Великобритании и бывших британских владений (колоний), в том числе стран Содружества наций , и США. В основе национальных правовых систем лежит общее право Англии.

В географической структуре англосаксонской правовой семьи выделяют две группы: английскую (Великобритания и страны Содружества) и американскую (США — федеральная правовая система и правовые системы штатов). Каждой из них присущи характерные особенности. Правовые системы североамериканских колоний Британии после провозглашения независимости стали развиваться путем, отличным от пути развития правовой системы Великобритании и других ее колоний; правовая общность последних с бывшей метрополией сохраняется и после обретения ими независимости. Говорят, что Великобритания и США — страны, разделенные общим правом[1]. Некоторые правовые системы, входящие в англосаксонскую правовую семью, являются смешанными. К ним относятся правовые системы: Шотландии, канадской провинции Квебек, штата Луизиана (все три — преимущественно романо-германского характера), Индии и ее штатов (где сохраняются остатки влияния традиционного индусского права, при доминировании англосаксонской правовой системы), Пакистана (правовая система, смешанная с исламским правом), Израиля (правовая система которого объединяет все три основные правовые семьи современности, при сохранении влияния традиционного иудейского права), ЮАР (объединяет черты англосаксонской правовой системы и архаичного континентального права) и др.

Среди отличительных черт англосаксонских правовых систем - доминирование прецедента среди всех других источников права, преобладание вопросов процессуального права над вопросами материального права, отсутствие четкого отраслевого деления системы права, невыраженность разделения права на публичное и частное (ввиду поглощения последнего первым). Содержание права отличается сложностью и казуистичностью.

В странах англосаксонской правовой семьи судебный прецедент является основным источником права (см. Общее право), хотя возрастает роль актов статутного права и англ. regulations. Весомое место среди источников права занимает также правовая доктрина. Существует иерархия прецедентов, согласно которой решения, принятые вышестоящими судами (например, Палатой лордов в Великобритании), обязательны для нижестоящих.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65444. МІЦНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ ПРИ ПРОДАВЛЮВАННІ ШТАМПАМИ РІЗНОЇ ГЕОМЕТРІЇ 7.21 MB
  У сучасному будівництві все більше поширення отримують монолітні залізобетонні будинки з безригельним безкапітельним каркасом коли плоскі плити перекриттів постійної товщини опираються безпосередньо на колони.
65445. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДДІВ В УКРАЇНІ 163 KB
  Одним із перших змін у спеціальному пенсійному законодавстві зазнало пенсійне забезпечення суддів у зв’язку із прийняттям Закону України Про судоустрій і статус суддів. Законом України Про судоустрій і статус суддів закріплено...
65446. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ХАРЧУВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РІЗНОГО ТИПУ 368 KB
  У сучасних соціальноекономічних реаліях життя в Україні коли змінюються умови навчання дітей та виникають його нові форми і програми дослідження з вивчення харчового статусу дитячого населення України з метою його корекції є вкрай актуальним але недостатньо вивченим...
65447. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 352.5 KB
  Оцінка впливу чинників на сучасний стан вищої освіти; Дослідження регіональних особливостей вищої освіти; Визначення відповідності розвитку вищої освіти рівню розвитку регіону Аналіз територіальної структури вищої освіти тенденцій її розвитку Типізація регіонів України...
65448. ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 413.5 KB
  Результативність інноваційної діяльності підприємств залежить від розміру інвестицій які вкладаються та повинні окуповуватися за відповідний період часу. Оцінка економічної ефективності інвестицій в інноваційні проекти один із головних елементів технікоекономічного аналізу.
65449. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ ВИРОБІВ ІЗ ПЛАСТМАС 11.09 MB
  У сучасних системах автоматизованого проектування САПР при проектуванні технологічного оснащення ТО для виготовлення виробів із пластмас недостатньо враховуються особливості пластмасового матеріалу виробу які пов'язані з нестабільністю технологічних...
65450. ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА М’ЯСНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ ВІТЧИЗНЯНИХ І ІМПОРТНИХ ГЕНОТИПІВ ЗА РІЗНИХ МЕТОДІВ РОЗВЕДЕННЯ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 620 KB
  Нині в Україні розводять 11 порід свиней серед яких 3 вітчизняні спеціалізовані м’ясні породи що створені на багатопородній кросбредній основі які використовуються як батьківська форма в системах гібридизації.
65451. ІНТЕГРАЛЬНІ МОДЕЛІ КОМПАРАТОРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 805 KB
  Задача ідентифікації для сенсорних систем формулюється таким чином: за входом і виходом що спостерігаються невідомого об'єкта необхідно побудувати оптимальну в деякому сенсі модель та знайти її невідомі параметри.
65452. Феномен самоідентичності в філософії символічного інтеракціонізму 141 KB
  Однією із провідних соціальних теорій визначення особистості є Яконцепція символічного інтеракціонізму досліджуючи яку можна збагнути сутність та чинники які впливають на визначення особистістю власного Я€. Саме основоположник символічного інтеракціонізму Дж. Дані проблеми які є досить...