92746

Виды структурных частей норм права

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Взаиморасположение строение нормы права:. часть нормы права которая указывает на условия действия данной правовой нормы. часть нормы права которая описывает само правило поведения.

Русский

2015-08-05

13.51 KB

0 чел.

Виды структурных частей норм права

Виды структурных частей норм права.

Структура {лат. - взаиморасположение, строение) нормы права:

1. Гипотеза, т.е. часть нормы права, которая указывает на условия действия данной правовой нормы;

2. Диспозиция, т.е. часть нормы права, которая описывает само правило поведения;

3. Санкция, т.е. часть нормы права, которая указывает на государственные меры наказания в случае нарушения установленного правила поведения (диспозиции).

Особенности структурного образования норм права:

а) постоянной частью всякой нормы права выступает диспозиция, т.к. норма права не может быть без правила поведения (т.е. диспозиции);

б) те правовые нормы, которые направлены на регулирование противоправного поведения, включают в себя диспозицию и санкцию;

в) те правовые нормы, которые направлены на регулирование правомерного поведения, не содержат санкций;

г) интересы «языка закона» (например, соблюдение принципа компактности нормы права) требуют и определенной конструкции кодексов (общая и особенная части). Поскольку чаще всег 141g63db о большинство норм права применяются при определенных условиях (например, дееспособности лица), постольку условия применения норм содержатся в общей части кодифицированных законов, конституции страны, нормах международного нрава. Отсюда гипотеза как часть нормы права носит так называемый «плавающий» характер.

Виды структурных частей норм права (гипотез, диспозиций, санкций):

- простые, предусматривающие одно (А) юридическое обстоятельство (условие, правило поведения, меру наказания), при котором норма права начинает свою «работу»;

- сложные, предусматривающие сумму юридических обстоятельств (А + Б), совокупность которых является условием действия данной нормы права;

- альтернативные, предусматривающие несколько юридических обстоятельств, наступление одного из которых (Л или Б) является «сигналом» для начала «работы» нормы права;

- альтернативно-сложные, предусматривающие одновременное наличие альтернативных (А или Б) и сложных (А + Б) юридических обстоятельств, которые и являются условиями действия данной правовой нормы).

Гипотеза — часть правовой нормы, указывающая на условия, при наступлении (ненаступлении) которых реализуется закрепленное в норме правовое предписание. В гипотезе излагаются те фактические обстоятельства, при наличии которых у лиц возникают, прекращаются или изменяются предусмотренные нормой юридические права и обязанности.Простая , Сложная ,Альтернативная

Диспозиция — часть нормы права, непосредственно раскрывающая содержание правила поведения, формулирующая права и обязанности субъектов в процессе урегулированных данной нормой правоотношений. Таким образом, диспозиция указывает, во-первых, на кого рассчитано правило поведения, т. е. субъектов нормы права, во-вторых, что представляет собой само правило поведения.

Санкция — часть правовой нормы, определяющая, какие юридические последствия наступят в отношении субъекта, реализовавшего вариант поведения, предусмотренный диспозицией данной нормы.

По содержательному характеру последствий выделяются карательные /штрафные), предупредительные, поощрительные.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

29514. Формування сексуальної норми 98.5 KB
  запропонував робочу класифікацію ролей чоловіків і жінок в статевому циклі. Її сексуальність носить материнський характер опіка захист турбота до чоловіка що проявляється в її мові використання зменшених ласкавих слів поведінці достатньо активні але не агресивні пестощі з її боку смаки і симпатії віддають перевагу слабким невпевненим в собі інфантільним навіть хворим чоловікам яких годує лікує опікується ними тощо. Ідеальний партнер для тривожних боязких неуспішних чоловіків котрих вона “навчає коханню†підтримує....
29515. Формування сексуальної норми і орієнтації 104 KB
  При наявності високого еротичного показника 4 – 5 оргазм може виникнути без статевого акту. Пестощі бувають першого другого третього порядку – це терміни які відображають послідовність пестощів необхідних для розвитку статевого збудження. Початок статевого акту повинен проходити на фоні значного сексуального збудження жінки включаючи як фізичні так і психічні зміни. Шкала статевого збудження жінки: вегетативносудинний рівень – 10 – 20 ; моторномовленнєвий рівень – 30 – 40 ; поведінковий рівень – 40 – 50 ; психічні прояви –...
29516. Порушення статевої та психосексуальної диференціації та ідентичності, причини і форми 67.5 KB
  Психосексуальна диференціація ПСД – як процес представляє собою явище механізми котрого визначаються взаємодією детермінант статі. Статева та сексуальна ідентифікація – жіноча; Анарія – порок розвитку внутрішньоутробне порушення зовнішніх органів яєчек недорозвиток статевого органу – може бути заміна статі; Дісгенезія гонад – гермофродитизм істиний – і чоловічі і жіночі елементи внутрішніх статевих органів – частіше як дівчинки в подальшому – зміна статі. Питання зміни статі А.Бєлкін 1978 описує порушення індентифікації у...
29517. Сексологічне обстеження 164.5 KB
  Більшість спеціалістів розуміють що обстеження сексологічних пацієнтів має свої особливості: інтимність питання “закритість†пацієнтів їх невміння обговорювати своє сексуальне життя відсутність адекватної мови для обговорення цих порушень. – 4 варіанти уявних порушень: зі ставленням до себе підвищених вимог; невротична тривога – психотична; ненормальні уявлення про статеві стосунки пацієнта або пари – роз’янень.2 наявність сексуальних порушень у партнера. Аналіз статевих порушень з позицій “психогенне особистісно –...
29518. Діагностика сексуальних розладів (тестування) 42 KB
  При психологічній діагностиці сексуальної патології повинен проводитись диференціальний діагноз з порушеннями. При психологічному обстеженні осіб з сексуальними порушеннями виявляється підвищення “невротичноїâ€ частини профілю – “пікиâ€: статева дисфункція без органічної патології – високий підйом за шкалою істерії; розлади сексуальної переваги – психопатії. Келлі – дозволяє виявити основні фактори які затримують досягнення гармонії в статевих відносинах а також індивідуальну систему життєвих цінностей і орієнтацій які...
29519. Конфликт: предотвращение и управление 84 KB
  Моргунов В этой теме вы узнаете: Все о конфликтах о типологии конфликтов а также их предотвращении; О причинах и фазах конфликта; О конфликте и эмоциях; О задачах и основных понятиях конфликтологии; О типичных ошибках конфликтологии и технологии разрешения конфликта; Необходимо сразу оговорить что безконфликтных организаций не существует. Поэтому понимать истоки конфликта и уметь управлять его течением и разрешением неотъемлемое умение руководителя. Если противоречие получает развитие говорят о возникновении конфликта....
29520. Организация как система 44.5 KB
  Общая теория систем это не столько научная теория в традиционном смысле слова сколько комплекс методологических подходов к обширному классу объектов объединенных названием сложные системы Шрейдер Ю. Определения и свойства системы Часть смысловых связей понятия система можно обнаружить в его противопоставлении с несколькими понятиями: система беспорядочное образование; система аморфность; система случайная совокупность; система случайность; система множество из элементов не связанных в целое.Блюменфельду системой...
29521. Управление нововведениями в организации 78.5 KB
  Управление нововведениями в организации Е.Моргунов В этой теме вы узнаете: О том как управлять инновациями в организации; О видах изменений происходящих в жизни организации; О технологиях работы с организационным сопротивлением; Рекомендациях по внедрению изменений. Понятие изменение подразумевает что между двумя последовательными моментами времени имеются заметные различия в ситуации человеке рабочей группе организации или взаимоотношениях. Изменения в организации могут касаться любого аспекта или фактора.
29522. Организационная культура. Компоненты и уровни организационной культуры 83 KB
  Моргунов В этой теме вы узнаете: Об организационной культуре; О компонентах и уровнях организационной культуры; О характеристиках поведения руководителей; Все организации независимо от формы собственности и целей деятельности создаются и живут в определенной среде носящей название культура. Общеупотребимого определения культуры нет хотя интуитивно ясно что это такое. В дополнение к нормам принятым в обществе каждая группа людей в том числе и организация вырабатывает собственные культурные образцы которые получили название...