92753

Закон как нормативно-правовой акт

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

По юридической силе: конституция – самый главный ему не может противоречить никакой закон; федеральные конституционные законы ФКЗ издаются по конституции им не могут противоречить иные законы; федеральные законы они же текущее законодательство не противоречат конституции и ФКЗ им не могут противоречить иные законы.

Русский

2015-08-24

12.74 KB

0 чел.

Закон как нормативно-правовой акт

Понятие закона:

Закон это принятый в особом порядке первичный нормативно-правовой акт по основным вопросам жизни государства, выражающий государственную волю и обладающий высшей юридической силой.

Особенности законов, их признаки:

1. принимается только высшим представительным (законодательным) органом власти или непосредственно народом на референдуме;

2. обладает высшей юридической силой;

3. отражает волю и интересы всего общества (по крайней мере теоретически);

4. издается по наиболее важным вопросам общественной и государственной жизни;

5. принимается, изменяется, дополняется и отменяется в особом законодательном порядке.

Классификация законов

Законы классифицируются:

1. По юридической силе:

- конституция – самый главный, ему не может противоречить никакой закон;

- федеральные конституционные законы (ФКЗ), издаются по конституции, им не могут противоречить иные законы;

- федеральные законы, они же текущее законодательство, не противоречат конституции, и ФКЗ, им не могут противоречить иные законы.

2. По сфере и территории действия:

- федеральные законы;

- законы субъектов РФ.

3. По субъектам правотворчества:

- принятые всенародным референдумом;

- принятые представительными органами власти.

4. По сроку действия:

- постоянные (конституция, ГК, УК);

- временные (о бюджете, о МРОТ, о введение в действие закона…)

5. По отраслевой принадлежности:

- содержат нормы разных отраслей права (ФЗ о пенсионном обеспечении, об АО, ФЗ о регистрации прав на недвижимость);

- содержат нормы одной отрасли права (УК, ГК, КоАП).

6. По форме выражения:

- конституция;

- кодексы;

- основы законодательства;

- законы;

- регламенты и т.д.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80934. Аналіз програми з історії України для 5 кл. Мета ,завдання та зміст 29.92 KB
  Головною метою курсу є підготовка учнів до успішного опанування систематичних курсів історії України та всесвітньої історії прищеплення інтересу до історії отримання знань у наступних класах через формування в них початкових уявлень про історію як науку та про історію України як складову світової історії елементарних вмінь з історії; поглиблення загальних дидактичних вмінь необхідних для успішного засвоєння історичної інформації в подальшому; прагнення викликати захоплення минулим України. Зміст курсу ґрунтується на таких засадах:...
80935. Кабінет історії в школі, його значення 34.32 KB
  Важливе значення має вигляд меблів якими обладнаний кабінет. Важливе значення має також оформлення передньої стінки яку складають державна символіка України розкладна проста чи магнітна дошка екран шафи з тумбами стаціонарний стелаж чи рухома підставка для книг.
80936. Аналіз програми з історії України для 6-9 кл. Мета ,завдання та зміст 35.39 KB
  Мета завдання та зміст. Програма з історії спрямована на реалізацію вимог освітньої галузі Суспільствознавство Державного стандарту базової середньої освіти конкретизує зміст історичного компоненту галузі та вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів з історії. Основними компонентами змісту окремих курсів за цією програмою є: зміст історичного навчального матеріалу перелік державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів на який учитель орієнтується під час вивчення конкретних тем відповідних курсів. До кожної теми надано...
80937. Види історичних документів, особливості їх вивчення 35.44 KB
  До історичних джерел належить все створене людиною, у тому числі результати його взаємодії з навколишнім середовищем, а також предмети матеріальної культури, звичаї, обряди, памятки писемності. У широкому сенсі слова памятники писемності в методиці називають документами
80938. Аналіз програми з історії України для 10-11 класів мета завдання та зміст курсу Нової історії України 35.68 KB
  Мета курсу за вибором Досліджуємо історію України для профільних класів суспільногуманітарного напряму поглиблення системи знань учнів про історію України XX століття яке забезпечується набуттям старшокласниками власного інтелектуального досвіду вивчення історичного матеріалу розвитком навчальнопізнавальних умінь та ключових предметних компетенцій. Реалізація курсу за вибором Досліджуємо історію України здійснена у контексті профілізації старшої школи допоможе виконати наступні завдання: поглибити цілісні уявлення старшокласників...
80939. Позакласна позашкільна робота з історії в загальноосвітній школі 30.73 KB
  Позакласна робота різноманітна освітня і виховна робота спрямована на задоволення інтересів і запитів дітей організована в позаурочний час педагогічним колективом школи. Позашкільна робота освітньовиховна діяльність позашкільних закладів для дітей та юнацтва.
80940. Побудова та використання на уроках історії України тренувальних та змістовних завдань 36.8 KB
  Наведіть приклад розроблених завдань. Під системою тренувальних завдань і вправ ми розуміємо сукупність послідовних завдань зі складністю що поступово зростає які пов’язані між собою спільною метою та змістом передбачають багаторазове виконання певної дії або діяльності метою набуття певного навику. Характерною ознакою системи тренувальних завдань та вправ є спрямованість на створення найбільш сприятливих умов для активної взаємодії суб’єкта з об’єктом вивчення й забезпечення високої інтелектуальної активності суб’єкта що забезпечує...
80941. Етапи підготовки вчителя історії до уроку 36.49 KB
  визначення місця уроку в темі чи розділі його очікуваних результатів. добір методичних прийомів і засобів навчання відповідно до очікуваних результатів уроку та вибір методичного варіанта уроку, складання конспекту чи розгорнутого плану уроку.