92763

Понятие и признаки права

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Нормативность: П обладает нормативностью поскольку состоит из норм правил общего характера благодаря этому свву П способно охватить и урегулировать неопределенное число жизненных ситуаций и поведение неопределенного числа лиц. П общеобязательный регулятор общых отношений благодаря этому свойству обязательность П способно урегулировать поведение всех без исключения членов общва. Системность: П это система норм это единая система в масштабах всего Г благодаря этому свву П способно урегулировать единообразно поведение людей в...

Русский

2015-08-05

13.22 KB

0 чел.

Понятие и признаки права

Право - это официальный, цивилизованный регулятор общественной жизни, социальная, культурная и моральная ценность, мера свободы и ответственности личности.

Признаки права - это его существенные характеристики, которые отличают право от иных социальных регуляторов, к ним относятся такие признаки как:

-право устанавливается или санкционируется гос-вом и выражает гос.волю.

-нормативность. право состоит из нормативных установок, правил поведения.

-социальность, она выражается в том, что право регламентирует важнейшие общественные отношения: организацию производства и распределения материальных благ, гос.должностей и т.д.

-системность, правовые предписания располагаются не хаотически, а представляют собой единую систему.

-формальная определенность, правовые предписания существуют в определенных формах, называемых "источниками права".

-процедурность, право имеет спец. процедуры своего создания, применения, защиты.

-общеобязательность, все члены общества обязаны соблюдать и исполнять требования правовых норм независимо от своего желания.

-право регулирует поведение человека, а не его внутренний мир. Плохие мысли не вызовут правовых последствий, пока не выразятся в действии.

-прво охраняется и обеспечивается гос-вом.

Объективные свойства, которые объективно присущи праву(П):

1. Нормативность: П обладает нормативностью поскольку состоит из норм правил общего характера, благодаря этому св-ву П способно охватить и урегулировать неопределенное число жизненных ситуаций и поведение неопределенного числа лиц.

2. П - общеобязательный регулятор общ-ых отношений, благодаря этому свойству (обязательность), П способно урегулировать поведение всех без исключения членов общ-ва.

3. Системность: П - это система норм, это единая система в масштабах всего Г, благодаря этому св-ву П способно урегулировать единообразно поведение людей в масштабах всей страны.

4. формальная определенность - это св-во появляется у П благодаря его письменной форме. Подавляющее большинство правовых норм закрепляется письменно, в определенных официальных документах называемых НПА. В этой связи нормы П приобретают четкость, определенность своего содержания. Благодаря этому св-ву П четко определяет круг регулируемых отношений, участников этих отношений, их юр-ие права и обязанности, меры ответственности и т.д.

5. Волевой характер:Принудительность (обеспеченность) – это св-во возникает у П благодаря тому что П обеспечивается принудительной силой Г. Благодаря этому св-ву П способно утвердить в общ-ве тот порядок который необходим общ-ву или Г.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64405. Удосконалення конструкції залізничних піввагонів з метою зниження матеріалоємності 4.34 MB
  Відповідно до Стратегії розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року за № 1555р однією з пріоритетних задач розвитку залізниць є удосконалення конструкції рухомого складу...
64406. ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ТА СПОСОБІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВІДТВОРНОЇ ЗДАТНОСТІ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ 268.5 KB
  У зв’язку з цим прискорене поліпшення племінних якостей тварин можливе лише за умови застосування методу штучного осіменіння який забезпечує інтенсивне використання спермопродукції від бугаївплідників.
64407. МЕТОД ФОРМУВАННЯ СТРУКТУР СИСТЕМ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ СТАРТОВИХ КОМПЛЕКСІВ РАКЕТ-НОСІЇВ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ 376 KB
  Усі сучасні ракетнокосмічні комплекси як ті що експлуатуються так і ті що розроблюються вимагають забезпечення високонадійного й безперебійного електропостачання.
64408. Розвиток наукових основ та розробка технологічних режимів холодної пільгерної прокатки прецизійних труб з прогнозованим рівнем властивостей металу 1.93 MB
  Це не дозволяє у повній мірі використовувати відомий ефект знакозмінності деформації при холодній пільгерній прокатці труб що у свою чергу призводить до значного збільшення кількості проміжних термічних обробок деформаційних циклів та підвищеній витраті...
64409. Продуктивні показники бичків абердин-ангуської породи при згодовуванні високобілкових кормів та природної мінеральної добавки 331 KB
  Вдосконалення технологій виробництва яловичини з використанням спеціалізованих м’ясних порід великої рогатої худоби є важливою науково-практичною проблемою аграрного сектора економіки нашої держави.
64410. СТАНОВЛЕННЯ НЕЛІНІЙНОГО МИСЛЕННЯ ПЕДАГОГА В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 146 KB
  Сучасний етап суспільного розвитку можна визначити як ситуацію культурного та цивілізаційного переходу, що зумовлена зміщенням акцентів із норм і цінностей індустріального на пріоритети інформаціонального суспільства.
64411. РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ ЗАСОБАМИ ФАСИЛІТАЦІЙНОГО ВПЛИВУ 166.5 KB
  Особливо актуальним є дослідження проблеми розвитку комунікативних навичок підлітків оскільки міжособистісне спілкування належить до найважливіших для них сфер життєдіяльності що покликане задовольнити властиві...
64412. Експериментальне обґрунтування ефективності використання ферментних препаратів та їх композицій в годівлі свиней 598.5 KB
  Їх використання в годівлі свиней дає можливість підвищити коефіцієнт трансформації поживних та біологічно активних речовин кормів у тваринницьку продукцію повніше реалізувати генетичний потенціал організму...
64413. НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ 195 KB
  Запропонована праця стосується виокремлення того своєрідного в українських народних казках що відрізняє їх від казкового епосу інших слов’янських етносів насамперед білоруського та російського.