92765

Правовая культура: понятие и структура

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Правовая культура это часть общей культуры общества или отдельной личности т. Виды правовой культуры: правовая культура общества культура отдельного индивида культура различных слове и групп населения культура должностных лиц работников госаппарата профессиональная культура внутренняя и внешняя культура Правовая культура общества включает в себя: 1.уважение законов Правовая культура личности включает в себя: 1.

Русский

2015-08-05

12.72 KB

0 чел.

Правовая культура: понятие и структура

Правовая культура - система идеальных культурных элементов, относящихся к сфере действия права, и их отражение в сознании и поведении людей.

Правовая культура это часть общей культуры общества или отдельной личности, т.е. правовая образованность гражданина.

Виды правовой культуры:

-правовая культура общества

-культура отдельного индивида

-культура различных слове и групп населения

-культура должностных лиц, работников госаппарата, профессиональная культура

-внутренняя и внешняя культура

Правовая культура общества включает в себя:

1.достигнутый уровень правового сознания

2.полноценное законодательство

3.развитую правовую систему

4.эффективное независимое правосудие

5.широкий спектр прав и свобод гражданина и их гарантии

6.состояние законности и правопорядка

7.прочные правовые традиции

8.юридическую грамотность основной массы населения

9.четкую работу правоохранительных органов

10.уважение законов

Правовая культура личности включает в себя:

1.высокий уровень правосознания

2.знание действующих законов (незнание не освобождает от наказания)

3.соблюдение и исполнение законов

4.убеждение в необходимости законов

5.правильное понимание своих прав и обязанностей, свободы и ответственности, своего статуса в обществе, взаимоотношений с другими людьми

6.правовая активность, т.е. деятельность по пресечению правонарушений, поддержание правопорядка и законопослушания в обществе, преодоление правового нигилизма.

Суть правовой культуры гражданина можно выразить следующей формулой: "знать-уважать-соблюдать".


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31594. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ СИСТЕМИ КРОВІ 82 KB
  Численні форми патології і реактивні зміни в системі крові умовно можна об’єднати у 5ть груп. Типові форми патології і реактивних змін загального об’єму співвідношення плазми і формених елементів крові. Типові форми патології зсідаючої та протизсідаючої систем крові порушення гемостазу.
31595. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ТРАВЛЕННЯ 85.5 KB
  Класифікація недостатності травлення: За масштабами порушення: а загальна тотальна порушення засвоєння всіх видів поживних речовин і б селективна парціальна – порушення засвоєння окремих класів поживних речовин. інфекційного походження вплив бактерій бактеріальних токсинів вірусів найпростіших гельмінтів обумовлену дією фізичних факторів травми гостра променева хвороба пов’язану із дією хімічних агентів отруєння неорганічними і органічними речовинами дисрегуляційну – різні види порушення нервової і гуморальної...
31596. ПОРУШЕННЯ БІЛКОВОГО та ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНІВ 80.5 KB
  Порушення білкового обміну проявляється розвитком білкової недостатності яка може обумовлюватися: 1 Аліментарними причинами. 2 Порушенням біосинтезу білка. 3 Порушенням проміжного обміну амінокислот.
31597. ПОРУШЕННЯ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 85.5 KB
  Порушення відчуттів і сприйняття подразнень із зовнішнього середовища. Порушення зорової сенсорної системи зона кори навколо шпорної борозни – sulcus clcrinus. Ушкодження зорового аналізатора письмової мови ІІ сигнальна система gyrus ngulris lobulus prietlis inferior супроводжується виникненням алексії – порушення здатності читати та розуміти написане.
31598. ПОРУШЕННЯ ГЕМОСТАЗУ. Тромбоцитопенії 83 KB
  2 Тромбоцитопенії пов’язані із посиленим руйнуванням тромбоцитів: а імунне ушкодження обумовлене антитромбоцитарними антитілами на власні компоненти кров’яних пластинок чи на лікарські препарати адсорбовані на тромбоцитах розвиток ідіопатичної тромбоцитопеничної пурпури хвороби Верльгофа; б гіперспленізм гіперфункція селезінки що супроводжується підвищенням фагоцитарної активності фіксованих макрофагів які фагоцитують усі формені елементи крові у тому числі і тромбоцити; в механічне ушкодження тромбоцитів часто виникає при...
31599. ПОРУШЕННЯ ГЕМОСТАЗУ. Система гемостазу 76.5 KB
  За нормальних умов кров перебуває в рідкому агрегатному стані що забезпечується системою РАСК умовна назва від перших літер слів: рідкий агрегатний стан крові яка обумовлюється: 1 Впливом простацикліну який синтезується ендотеліоцитами із арахідонової кислоти під дією циклоксигенази ЦОГ і простациклінсинтетази ПЦС попереджує адгезію тромбоцитів до судинної стінки має виражений антиагрегантний вплив. 2 Впливом оксиду азоту NO який синтезується ендотеліоцитами із Lаргініну під впливом NOсинтетази дифундує у м‘язову оболонку...